XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 5 - EW
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
1 6 N =   +920 -21.0   2   -31.0   32.39 32.39   43  
2 3NT W = -400   -7.0   34
3 3 S =   +110 -4.0   41
4 4 N =   +620 1.0   52
2 23 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
5 3NT S +2   +660 16.0   86 -2.2   10.9   56.21 44.30   37  
6 3 S +1   +170 -19.9   5
7 3NT E = -600   1.0   52
8 4 N =   +420 16.0   86
3 24 - NS
SIT
OUT
9 4.4   60   17.6   60.00 49.53   26  
10 4.4   60
11 4.4   60
12 4.4   60
4 23 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
13 3 S +1   +130 -4.0   41   6.0   53.41 50.50   27  
14 5x W -3   +500 17.0   89
15 5x E -2   +300 14.0   82
16 2 N -1 -50   -21.0   2
5 17 - EW
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
17 3 W -4   +200 -14.0   18   8.5   54.83 51.37   19  
18 1NT x N -1 -200   11.5   76
19 3 S -1 -50   12.0   77
20 1NT N +2   +150 -1.0   48
6 9 - EW
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
21 4 W -1   +50 -14.0   18   -7.0   46.02 50.48   24  
22 3 W = -140   14.0   82
23 3NT E -3   +300 -18.0   9
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 13 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
25 5x S -3 -500   8.0   68   3.9   52.20 50.72   21  
26 4 S -3 -300   -3.1   43
27 3 N -3 -150   -14.0   18
28 3NT W -1   +50 13.0   80
8 11 - NS
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
29 3NT W = -600   18.0   91   20.0   61.36 52.05   16  
30 3x W -2   +300 22.0   100
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 3 N -1 -50   -17.0   11
9 9 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
1 4 E -1   +50 4.0   59   13.0   57.39 52.65   15  
2 6 E -2   +100 15.0   84
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 3 E +1 -170   -12.0   23
10 8 - EW
Никитина А.В.
Гусев В.А.
5 4x S =   +790 -22.0   0   17.0   59.66 53.35   11  
6 6 W = -1430   10.0   73
7 2 E +1 -140   18.0   91
8 3NT W = -400   11.0   75
11 6 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
9 4 W = -620   6.0   64   5.0   52.84 53.30   12  
10 1NT E -1   +100 8.0   68
11 3 S -1 -50   5.0   61
12 4 S =   +620 -14.0   18
12 6 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
13 2 N -2 -200   22.0   100   7.0   53.98 53.36   11  
14 4 E -2   +100 -5.0   39
15 2 E -1   +50 -12.0   23
16 3 E +1 -170   2.0   55
13 6 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
17 4 E +2 -480   18.0   91   -15.0   41.48 52.44   15  
18 4 E -3   +150 -15.0   16
19 3NT S +2   +460 -11.0   25
20 5 N =   +650 -7.0   34
14 7 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
21 3 N -1 -100   10.0   73   -21.6   37.73 51.39   18  
22 2 S =   +110 4.0   59
23 6x N =   +1540 -22.0   0
24 3NT E -1   +50 -13.6   19
15 10 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
25 4 S +1   +450 6.0   64   8.0   54.55 51.60   15  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 3 W -1   +50 -7.0   34
28 6 N =   +1430 20.0   95
16 7 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
29 4 E = -130   17.0   89   32.5   68.47 52.66   10  
30 4 W = -130   20.0   95
31 3NT S =   +600 -16.0   14
32 1 S +5   +230 11.5   76
17 2 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
1 4 W +1 -450   9.0   70   18.8   60.67 53.13   9  
2 3 W -2   +100 -5.2   38
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 3NT E +2 -660   19.0   93
18 1 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
5 4 N -1 -100   13.0   80   41.0   73.30 54.25   6  
6 2xx W +1 -1160   21.0   98
7 3NT S -3 -300   22.0   100
8 3NT W -1   +50 -15.0   16
19 3 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
9 3 N -1 -50   -6.0   36   -32.0   31.82 53.07   9  
10 4x W -2   +500 -16.0   14
11 3x N -1 -100   -10.0   27
12 4 E = -420   0.0   50