XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 24 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
1 4 N =   +420 10.0   73   34.0   69.32 69.32   2  
2 3NT W -2   +100 21.0   98
3 3 S =   +110 4.0   59
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 2 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
5 3NT S -1 -100   -6.0   36   30.9   67.56 68.44   2  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 1NT E +2 -150   19.0   93
8 2x E -3   +500 20.0   95
3 1 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
9 4 N +1   +450 -7.0   34   -27.0   34.66 57.18   7  
10 PASS Pass 8.0   68
11 6NT W -1   +50 -19.0   7
12 4 W = -420   -9.0   30
4 5 - NS
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
13 3 E -1   +100 -12.0   23   -10.0   44.32 53.96   18  
14 2 E +2 -170   -15.0   16
15 5x E -1   +100 7.0   66
16 2 S +1   +140 10.0   73
5 8 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
17 2 S =   +110 16.0   86   9.0   55.11 54.19   12  
18 1NT W +1 -120   0.0   50
19 2 W -3   +300 -19.0   7
20 3 S +1   +130 12.0   77
6 5 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
21 3 W +1 -170   17.0   89   0.0   50.00 53.50   15  
22 3 S +1   +170 -18.0   9
23 3NT E -2   +200 -10.0   27
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 9 - EW
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
25 5x N -3 -500   -8.0   32   7.0   53.95 53.56   12  
26 5xx S -4 -2200   22.0   100
27 2 W = -110   -7.0   34
28 4 W = -420   0.0   50
8 7 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
29 3NT W +1 -630   3.0   57 -2.2   19.8   61.25 54.52   9  
30 2 S =   +90 6.0   64
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 3NT N +1   +430 16.0   86
9 5 - NS
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
1 3 E = -110   -11.0   25   29.0   66.48 55.85   7  
2 4 W -3   +150 21.0   98
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 1NT E = -90   13.0   80
10 4 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
5 5x E +1 -650   -22.0   0   -5.0   47.16 54.98   10  
6 4 E +2 -680   11.0   75
7 2 E -1   +100 2.0   55
8 1NT W +2 -150   4.0   59
11 5 - EW
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
9 4 E +1 -650   15.0   84   -2.0   48.86 54.42   9  
10 3 E -3   +300 -19.0   7
11 4 N -2 -100   0.0   50
12 4 S +1   +650 2.0   55
12 6 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
13 2 N -2 -200   -22.0   0   -7.0   46.02 53.72   8  
14 4 E -2   +100 5.0   61
15 2 E -1   +50 12.0   77
16 3 E +1 -170   -2.0   45
13 5 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
17 4 W -1   +50 2.0   55   22.0   62.50 54.40   8  
18 4 E -2   +100 2.0   55
19 3NT N +2   +460 11.0   75
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 2 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
21 3 N -1 -100   10.0   73   7.4   54.21 54.39   8  
22 3 S =   +140 -4.0   41
23 5 S +1   +620 15.0   84
24 4 E -1   +50 -13.6   19
15 4 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   -32.0   31.82 52.88   11  
26 4 S =   +620 -13.0   20
27 4x E -2   +300 -19.0   7
28 4 N +1   +650 6.0   64
16 6 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
29 6x W -2   +500 -2.0   45   -33.0   31.22 51.53   17  
30 5x E -2   +300 -18.0   9
31 3x E -2   +300 -12.0   23
32 4 S +2   +480 -1.0   48
17 8 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
1 4 W +1 -450   9.0   70   5.5   53.10 51.62   14  
2 4 N -2 -200   10.5   74
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 3 W +1 -130   -10.0   27
18 7 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
5 4 N =   +620 -3.0   43   -8.0   45.45 51.28   16  
6 3NT x E -2   +500 -22.0   0
7 3NT S =   +600 11.0   75
8 4 W = -420   6.0   64
19 9 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
9 4 N -2 -100   -11.0   25   -33.0   31.25 50.22   19  
10 4 N -1 -100   -4.0   41
11 4 E = -420   -18.0   9
12 4 W = -420   0.0   50