XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 2 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
1 2 N +3   +200 -6.0   36   27.0   65.34 65.34   6  
2 3NT W -2   +100 21.0   98
3 3 N +1   +130 13.0   80
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 4 - NS
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
5 3NT S -1 -100   -6.0   36   -41.1   26.65 46.00   34  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 3NT x E = -750   -22.0   0
8 2 N -1 -50   -11.0   25
3 16 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
9 3NT S +1   +430 2.0   55   45.0   75.57 55.85   13  
10 3 S -1 -100   15.0   84
11 6NT E +1 -1020   16.0   86
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 6 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
13 3 N =   +140 -2.0   45   7.0   53.98 55.38   12  
14 4x N +1   +690 22.0   100
15 4x S -1 -200   -8.0   32
16 2NT N =   +120 -5.0   39
5 8 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
17 2 S =   +110 -16.0   14   -9.0   44.89 53.29   16  
18 1NT W +1 -120   0.0   50
19 2 W -3   +300 19.0   93
20 3 S +1   +130 -12.0   23
6 8 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
21 3 W = -140   4.0   59   29.0   66.48 55.48   8  
22 3 W = -140   14.0   82
23 3x S -3 -800   22.0   100
24 5 W -1   +50 -11.0   25
7 5 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
25 5x S -2 -300   14.0   82   54.7   81.07 59.14   2  
26 3 W -1   +100 15.7   86
27 2 W = -110   7.0   66
28 6 E -2   +100 18.0   91
8 1 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
29 3NT E +1 -630   -3.0   43   -9.0   44.89 57.36   5  
30 3 W -2   +100 -13.0   20
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 2NT N +1   +150 4.0   59
9 3 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
1 4 E -1   +50 4.0   59   0.0   50.00 56.54   5  
2 3NT E -1   +50 2.0   55
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 3 W +1 -170   -12.0   23
10 3 - EW
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
5 4x S -1 -200   -13.0   20   1.0   50.57 55.94   6  
6 4 E +2 -680   -11.0   25
7 1NT E +1 -120   14.0   82
8 3NT W = -400   11.0   75
11 4 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
9 4 E = -620   6.0   64   56.0   81.82 58.29   1  
10 1NT E -2   +200 14.0   82
11 5x W -2   +300 16.0   86
12 5x W -4   +800 20.0   95
12 1 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
13 1NT N +2   +150 15.0   84   26.0   64.77 58.83   1  
14 3x E -1   +100 5.0   61
15 1NT N -1 -100   0.0   50
16 3 N -1 -50   6.0   64
13 1 - NS
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
17 5 W -2   +100 15.0   84   5.0   52.84 58.37   1  
18 3 E = -140   -9.0   30
19 3NT S +1   +430 -8.0   32
20 5 N =   +650 7.0   66
14 1 - NS
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
21 3 N =   +140 16.0   86   -2.1   48.81 57.69   1  
22 4 S -2 -100   -17.0   11
23 4 N +1   +650 1.0   52
24 4 E = -420   -2.1   45
15 1 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
25 4 S +1   +450 6.0   64   0.0   50.00 57.18   2  
26 3NT S =   +600 1.0   52
27 4 E -2   +100 -1.0   48
28 4 N +1   +650 -6.0   36
16 2 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
29 4 N +1   +650 21.0   98   64.8   86.83 59.03   1  
30 5x W -2   +300 18.0   91
31 1NT S +2   +150 7.0   66
32 6 S =   +980 18.8   93
17 1 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
1 6 W -1   +50 21.0   98   20.5   61.67 59.19   1  
2 4 N -2 -200   -10.5   26
3 3NT N +2   +460 20.0   95
4 3NT W +1 -630   -10.0   27
18 1 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
5 4 N -1 -100   -13.0   20   -41.0   26.70 57.38   2  
6 2xx W +1 -1160   -21.0   2
7 3NT S -3 -300   -22.0   0
8 3NT W -1   +50 15.0   84
19 2 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
9 2 N =   +110 19.0   93   25.0   64.20 57.74   2  
10 3 N =   +140 7.0   66
11 3 W +1 -130   -1.0   48
12 4 E = -420   0.0   50