XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 6 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1 5 N =   +400 2.0   55   -32.0   31.82 31.82   44  
2 6 W = -920   -22.0   0
3 3NT S -1 -50   -11.0   25
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 22 - NS
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
5 3NT x N -1 -200   -15.0   16 -2.2   -20.3   38.47 35.14   47  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 3NT W = -600   1.0   52
8 1NT S +1   +120 -2.0   45
3 23 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
9 4 N =   +420 -12.0   23   -6.0   46.59 38.96   43  
10 2 S +2   +170 20.0   95
11 6NT W = -990   -2.0   45
12 4 E +2 -480   -12.0   23
4 21 - EW
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
13 3 E -1   +100 12.0   77   17.0   59.66 44.13   37  
14 3 E -1   +50 2.0   55
15 4x W = -590   22.0   100
16 2 E -2   +200 -19.0   7
5 19 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
17 2 S +1   +140 4.0   59   -28.0   34.09 42.13   42  
18 1NT W +1 -120   0.0   50
19 3 E -2   +200 -14.0   18
20 2 W -2   +200 -18.0   9
6 21 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
21 3 W = -140   4.0   59   10.0   55.68 44.39   40  
22 2 S +1   +140 -11.0   25
23 3 W +1 -130   6.0   64
24 4 W = -130   11.0   75
7 19 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
25 4 E +2 -680   13.0   80   12.1   56.90 46.17   36  
26 4 S -3 -300   3.1   57
27 3 N -3 -150   14.0   82
28 6 E -2   +100 -18.0   9
8 18 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
29 3NT W +1 -630   -3.0   43   25.0   64.20 48.43   35  
30 2NT S -2 -100   8.0   68
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 3NT N -1 -50   17.0   89
9 18 - NS
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
1 3 W -2   +100 14.0   82   56.0   81.82 52.14   16  
2 3NT E -1   +50 2.0   55
3 1NT E -2   +200 22.0   100
4 4 W -1   +100 18.0   91
10 7 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
5 4 E +2 -480   7.0   66 -2.2   8.8   55.00 52.42   14  
6 6 E = -1430   10.0   73
7 2 E = -110   9.0   70
8 3 E = -140   -15.0   16
11 8 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
9 4 W = -620   6.0   64   33.0   68.75 53.91   11  
10 2 E -1   +100 8.0   68
11 3 N -1 -50   5.0   61
12 4 S +2   +680 14.0   82
12 5 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
13 2 N =   +110 7.0   66   -31.0   32.39 52.11   14  
14 4 N =   +420 -20.0   5
15 1NT N -1 -100   0.0   50
16 3 N =   +140 -18.0   9
13 7 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   24.0   63.64 53.00   12  
18 2 W +2 -170   14.0   82
19 3NT N =   +400 19.0   93
20 4 N +1   +650 -7.0   34
14 6 - EW
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
21 3 N -1 -100   10.0   73   36.7   70.84 54.27   9  
22 2 S +1   +140 -4.0   41
23 5 N +1   +620 15.0   84
24 3x N -3 -500   15.7   86
15 3 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
25 4 S =   +420 17.0   89   15.0   58.52 54.56   7  
26 3NT S =   +600 -1.0   48
27 3 N =   +140 -7.0   34
28 4 N +1   +650 6.0   64
16 2 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
29 4 N +1   +650 -21.0   2   -64.8   13.17 51.97   14  
30 5x W -2   +300 -18.0   9
31 1NT S +2   +150 -7.0   34
32 6 S =   +980 -18.8   7
17 8 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
1 4 W +1 -450   -9.0   30   -5.5   46.90 51.67   13  
2 4 N -2 -200   -10.5   26
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 3 W +1 -130   10.0   73
18 8 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
5 3NT N +2   +660 18.0   91   19.0   60.80 52.18   11  
6 2xx E +1 -1160   -21.0   2
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 3NT W -1   +50 15.0   84
19 5 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
9 3 N -1 -50   -6.0   36   29.0   66.48 52.93   10  
10 4x N -1 -200   14.0   82
11 3NT W +1 -430   21.0   98
12 4 E = -420   0.0   50