XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 4 - EW
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
1 3 N +1   +170 10.0   73   4.0   52.27 52.27   21  
2 3NT W +1 -430   6.0   64
3 4 S =   +130 -13.0   20
4 4 N =   +620 1.0   52
2 12 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
5 3NT S +1   +630 11.0   75   0.1   50.08 51.18   20  
6 3 S +1   +170 -19.9   5
7 3NT E +1 -630   -13.0   20
8 3NT x N =   +550 22.0   100
3 12 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
9 4x N =   +590 18.0   91   0.0   50.00 50.78   22  
10 1NT N =   +90 -4.0   41
11 6NT E = -990   -2.0   45
12 4 E +2 -480   -12.0   23
4 12 - NS
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
13 3x E -2   +500 16.0   86   61.0   84.66 59.25   4  
14 5x E -2   +300 12.0   77
15 5x E -2   +300 14.0   82
16 3 S +2   +200 19.0   93
5 1 - EW
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
17 2 S +1   +140 4.0   59   4.3   52.43 57.89   5  
18 1NT W +3 -180   6.3   64
19 3 S -1 -50   12.0   77
20 1NT x E -1   +200 -18.0   9
6 2 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
21 3 W = -140   4.0   59   14.0   57.95 57.90   3  
22 3 S =   +140 -11.0   25
23 3 N -3 -300   10.0   73
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 2 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
25 4 E +2 -680   13.0   80   13.1   57.46 57.84   5  
26 4 S -3 -300   3.1   57
27 2NT N -2 -100   -17.0   11
28 4 E +1 -450   14.0   82
8 3 - NS
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
29 3NT W +1 -630   3.0   57   46.0   76.14 60.12   1  
30 3 W -2   +100 13.0   80
31 3NT S +2   +660 14.0   82
32 3NT N +1   +430 16.0   86
9 1 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
1 4 E -1   +50 4.0   59   18.0   60.23 60.14   1  
2 5 E = -400   -14.0   18
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 3NT E -2   +200 22.0   100
10 1 - NS
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
5 4x S -1 -200   13.0   80   -10.0   44.32 58.55   1  
6 6 W +1 -1460   -21.0   2
7 2 E -1   +100 2.0   55
8 2x S -2 -300   -4.0   41
11 1 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
9 4 E = -620   6.0   64   -34.0   30.68 56.02   4  
10 1 N =   +80 -3.0   43
11 3x N -2 -300   -15.0   16
12 2 S +2   +130 -22.0   0
12 3 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
13 3x W -2   +500 22.0   100   45.0   75.57 57.65   2  
14 3 E -1   +50 -7.0   34
15 2 E -1   +50 12.0   77
16 3 N =   +140 18.0   91
13 1 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
17 5 W -2   +100 -15.0   16   -5.0   47.16 56.84   2  
18 3 E = -140   9.0   70
19 3NT S +1   +430 8.0   68
20 5 N =   +650 -7.0   34
14 2 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
21 3 N -1 -100   -10.0   27   -7.4   45.79 56.05   3  
22 3 S =   +140 4.0   59
23 5 S +1   +620 -15.0   16
24 4 E -1   +50 13.6   81
15 3 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
25 4 S =   +420 -17.0   11   -15.0   41.48 55.08   5  
26 3NT S =   +600 1.0   52
27 3 N =   +140 7.0   66
28 4 N +1   +650 -6.0   36
16 4 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
29 5x E -1   +200 -2.0   45   -46.9   23.35 53.10   9  
30 4x S -1 -100   -16.0   14
31 3 N -1 -100   -8.0   32
32 6x S -1 -100   -20.9   2
17 6 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
1 3NT E +1 -430   3.0   57 -2.2   22.4   62.72 53.66   8  
2 2 N +1   +140 13.6   81
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 1NT E +4 -210   4.0   59
18 6 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
5 3NT N =   +600 -1.0   48   9.0   55.11 53.74   8  
6 3NT E = -600   -12.0   23
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 3NT W -1   +50 15.0   84
19 7 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
9 3 N -1 -50   6.0   64   40.0   72.73 54.74   6  
10 4x W -2   +500 16.0   86
11 5 W -1   +50 18.0   91
12 4 W = -420   0.0   50