XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 6 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
1 5 N =   +400 -2.0   45   32.0   68.18 68.18   3  
2 6 W = -920   22.0   100
3 3NT S -1 -50   11.0   75
4 4 N =   +620 1.0   52
2 3 - EW
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
5 3NT S -3 -300   21.0   98   39.7   72.55 70.36   1  
6 2 S +3   +200 15.7   86
7 3NT W = -600   -1.0   48
8 2 N =   +110 4.0   59
3 1 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
9 4 N +1   +450 7.0   66   27.0   65.34 68.69   1  
10 PASS Pass -8.0   32
11 6NT W -1   +50 19.0   93
12 4 W = -420   9.0   70
4 1 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
13 2 E -1   +100 -12.0   23   -17.0   40.34 61.60   1  
14 4 W -3   +150 8.0   68
15 4x S -1 -200   -8.0   32
16 1NT N +1   +120 -5.0   39
5 2 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
17 2 W -3   +150 4.0   59   -29.5   33.24 55.93   8  
18 1NT x N -1 -200   -11.5   24
19 2 W -1   +100 0.0   50
20 PASS Pass -22.0   0
6 4 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
21 3 W = -140   4.0   59   -6.0   46.59 54.37   13  
22 2 S +3   +200 -20.0   5
23 3NT W -1   +100 -1.0   48
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 7 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
25 6 E -1   +100 20.0   95   19.4   61.03 55.32   10  
26 4x S -3 -800   -13.6   19
27 2 W +1 -140   -5.0   39
28 3NT W -2   +100 18.0   91
8 6 - NS
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
29 3NT E +2 -660   -15.0   16   -16.0   40.91 53.52   11  
30 3 W -1   +50 2.0   55
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 2NT N +3   +210 0.0   50
9 6 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
1 3NT E -2   +100 -14.0   18   -45.0   24.43 50.29   26  
2 3NT E -2   +100 -15.0   16
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 2NT W = -120   -10.0   27
10 13 - EW
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
5 4 E +2 -480   7.0   66   -10.0   44.32 49.69   28  
6 4 E +2 -680   -11.0   25
7 2 E -2   +200 -17.0   11
8 3NT W = -400   11.0   75
11 14 - EW
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
9 4 W = -620   -6.0   36   1.0   50.57 49.77   29  
10 1NT S =   +90 -2.0   45
11 4 N -1 -50   -5.0   39
12 4 S =   +620 14.0   82
12 15 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
13 1NT W -1   +100 -14.0   18   -29.0   33.52 48.42   33  
14 3 E -1   +50 -7.0   34
15 3 S -2 -200   -22.0   0
16 2 N =   +110 14.0   82
13 17 - NS
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
17 3 E +2 -200   -10.0   27   -30.0   32.95 47.23   36  
18 4 E +1 -450   -22.0   0
19 3NT S +2   +460 11.0   75
20 4 N =   +620 -9.0   30
14 17 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
21 3 N -1 -100   10.0   73   12.4   57.02 47.93   34  
22 4 S -1 -50   8.0   68
23 6 S =   +1370 -14.0   18
24 3NT W +1 -430   8.4   69
15 17 - EW
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   -27.0   34.66 47.04   37  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 3 N +1   +170 -14.0   18
28 4 N +1   +650 6.0   64
16 19 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
29 5x W -2   +500 2.0   55   -24.9   35.85 46.34   41  
30 5 W -1   +50 -5.0   39
31 2 W -1   +50 -1.0   48
32 6x N -1 -100   -20.9   2
17 22 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
1 2NT E +1 -150   16.0   86   3.2   51.83 46.67   39  
2 3 W -2   +100 5.2   62
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 2x N -3 -800   -22.0   0
18 21 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 4 N +1   +650 14.0   82   -14.0   42.05 46.41   42  
6 3 E -1   +100 7.0   66
7 3NT S -1 -100   -20.0   5
8 3NT W +1 -430   -15.0   16
19 22 - NS
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
9 4x N -2 -300   -21.0   2   -28.0   34.09 45.76   44  
10 3 S =   +140 7.0   66
11 3NT W = -400   -14.0   18
12 4 E = -420   0.0   50