XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 24 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
1 4 N =   +420 -10.0   27   -34.0   30.68 30.68   46  
2 3NT W -2   +100 -21.0   2
3 3 S =   +110 -4.0   41
4 4 N =   +620 1.0   52
2 23 - EW
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
5 3NT S +2   +660 -16.0   14 -2.2   -15.3   41.29 35.98   45  
6 3 S +1   +170 19.9   95
7 3NT E = -600   -1.0   48
8 4 N =   +420 -16.0   14
3 17 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
9 4 N +1   +450 -7.0   34   -36.0   29.55 33.84   47  
10 2NT N -1 -100   15.0   84
11 6NT W -4   +200 -22.0   0
12 3NT E -2   +100 -22.0   0
4 21 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
13 3 E -1   +100 -12.0   23   -17.0   40.34 35.46   47  
14 3 E -1   +50 -2.0   45
15 4x W = -590   -22.0   0
16 2 E -2   +200 19.0   93
5 24 - NS
SIT
OUT
17 4.4   60   17.6   60.00 40.37   45  
18 4.4   60
19 4.4   60
20 4.4   60
6 23 - NS
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
21 2 W +1 -140   -4.0   41   -19.0   39.20 40.18   46  
22 3 W = -140   -14.0   18
23 3NT E -2   +200 10.0   73
24 2 W +2 -130   -11.0   25
7 23 - EW
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
25 5 E = -650   3.0   57   13.1   57.46 42.65   43  
26 4 S -3 -300   3.1   57
27 2 W = -110   -7.0   34
28 4 W +1 -450   14.0   82
8 22 - NS
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
29 3NT W +2 -660   -15.0   16   -22.0   37.50 42.00   45  
30 3 W -2   +100 13.0   80
31 5NT S -1 -100   -18.0   9
32 2 W -2   +200 -2.0   45
9 23 - NS
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
1 4 E -1   +50 4.0   59   -19.0   39.20 41.69   47  
2 3NT E -1   +50 2.0   55
3 1 N +1   +110 -13.0   20
4 2 E +2 -170   -12.0   23
10 22 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 4 S -2 -200   -13.0   20   -21.0   38.07 41.33   47  
6 4 E +2 -680   -11.0   25
7 2 E -2   +200 -17.0   11
8 4 E = -420   20.0   95
11 23 - EW
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
9 4 W = -620   -6.0   36   6.0   53.41 42.43   47  
10 2 S -2 -200   20.0   95
11 3 W = -140   6.0   64
12 4 S +2   +680 -14.0   18
12 23 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
13 2 N +1   +140 -7.0   34   5.0   52.84 43.30   47  
14 4 E -1   +50 7.0   66
15 2 E = -110   11.0   75
16 4 N -1 -50   -6.0   36
13 19 - EW
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   5.0   52.84 44.03   44  
18 3 E = -140   9.0   70
19 3NT N +2   +460 -11.0   25
20 4 N =   +620 9.0   70
14 22 - EW
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
21 3 N =   +140 -16.0   14   -35.6   29.78 43.01   47  
22 4 S -1 -50   8.0   68
23 6 S =   +1370 -14.0   18
24 3NT E -1   +50 -13.6   19
15 23 - EW
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
25 3NT N +1   +430 11.0   75   33.0   68.75 44.73   45  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 4 N -1 -50   13.0   80
28 6NT S -4 -400   22.0   100
16 23 - EW
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
29 3 N =   +140 8.0   68   14.7   58.37 45.58   44  
30 4 N -1 -50   11.0   75
31 3NT S +1   +630 -21.0   2
32 6 N -1 -50   16.7   88
17 22 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1 2NT E +1 -150   -16.0   14   -3.2   48.17 45.73   45  
2 3 W -2   +100 -5.2   38
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 2x N -3 -800   22.0   100
18 19 - EW
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
5 3NT N +3   +690 -22.0   0   -35.0   30.11 44.86   46  
6 3NT E = -600   12.0   77
7 3NT S +2   +660 -20.0   5
8 2 W +1 -140   -5.0   39
19 23 - EW
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
9 4x N -2 -300   21.0   98   20.0   61.36 45.73   45  
10 4x N =   +790 -22.0   0
11 3NT E +1 -430   21.0   98
12 4 E = -420   0.0   50