XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 20 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1 4 S =   +420 -10.0   27   21.0   61.93 61.93   7  
2 3NT W = -400   -7.0   34
3 3NT S -2 -100   17.0   89
4 5 N -1 -100   21.0   98
2 5 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
5 5 S =   +600 -5.0   39   -5.9   46.64 54.29   16  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 6 E -1   +100 -22.0   0
8 3NT N -2 -100   19.0   93
3 9 - NS
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
9 4x N =   +590 18.0   91   17.0   59.66 56.08   10  
10 3 E -1   +100 -1.0   48
11 6NT W +1 -1020   -16.0   14
12 3 E +2 -200   16.0   86
4 7 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
13 2 N =   +110 6.0   64   10.0   55.68 55.98   9  
14 4 E -1   +50 2.0   55
15 4 E -1   +50 -3.0   43
16 1NT N +1   +120 5.0   61
5 6 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
17 2 S +1   +140 -4.0   41   -34.9   30.19 50.82   22  
18 2x S -2 -500   -19.9   5
19 3 S -1 -50   -12.0   23
20 2NT N +1   +150 1.0   52
6 11 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
21 4 W -1   +50 -14.0   18   -69.0   10.80 44.15   41  
22 4 S =   +420 -22.0   0
23 3NT E -4   +400 -22.0   0
24 3NT E -1   +50 -11.0   25
7 20 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
25 4 E +1 -650   3.0   57   -37.9   28.49 41.91   46  
26 4 S -3 -300   3.1   57
27 2 E -3   +150 -22.0   0
28 6x E -6   +1400 -22.0   0
8 23 - EW
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
29 3NT E +2 -660   15.0   84   52.0   79.55 46.62   37  
30 2NT S -3 -150   17.0   89
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 3 N -1 -50   17.0   89
9 19 - NS
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
1 4 E -1   +50 4.0   59   -28.0   34.09 45.22   39  
2 3NT E -1   +50 2.0   55
3 1NT N =   +90 -22.0   0
4 2 W +2 -170   -12.0   23
10 20 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
5 5x S -2 -500   -17.0   11   -60.0   15.91 42.29   45  
6 6 W = -1430   -10.0   27
7 2 E +2 -170   -22.0   0
8 3NT W = -400   -11.0   25
11 23 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
9 4 W = -620   6.0   64   -6.0   46.59 42.68   46  
10 2 S -2 -200   -20.0   5
11 3 W = -140   -6.0   36
12 4 S +2   +680 14.0   82
12 24 - NS
SIT
OUT
13 4.4   60   17.6   60.00 44.13   45  
14 4.4   60
15 4.4   60
16 4.4   60
13 21 - EW
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
17 3 S =   +110 -18.0   9   35.0   69.89 46.11   40  
18 4 E = -420   18.0   91
19 3NT S =   +400 19.0   93
20 3NT S =   +600 16.0   86
14 21 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
21 3 N -1 -100   -10.0   27   5.6   53.20 46.62   40  
22 3 S =   +140 4.0   59
23 6 S +1   +1390 20.0   95
24 3NT E +1 -430   -8.4   31
15 20 - EW
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
25 4 N +2   +480 -22.0   0   1.0   50.57 46.88   39  
26 4 N -1 -100   11.0   75
27 3 N =   +140 -7.0   34
28 6 S -1 -100   19.0   93
16 19 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
29 5x W -2   +500 -2.0   45   24.9   64.15 47.96   35  
30 5 W -1   +50 5.0   61
31 2 W -1   +50 1.0   52
32 6x N -1 -100   20.9   98
17 18 - EW
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
1 3NT E +2 -460   18.0   91   24.5   63.89 48.90   30  
2 3x N -1 -200   10.5   74
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 3NT W = -600   0.0   50
18 16 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 4 N -1 -100   -13.0   20   -25.0   35.80 48.17   33  
6 3NT E +1 -630   -17.0   11
7 3NT S +2   +660 20.0   95
8 3NT W +1 -430   -15.0   16
19 16 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
9 4 N -2 -100   11.0   75   26.0   64.77 49.04   29  
10 4x N -1 -200   14.0   82
11 3 W +1 -130   1.0   52
12 4 W = -420   0.0   50