XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 22 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
1 3x W -2   +300 1.0   52   -7.0   46.02 46.02   32  
2 1NT W +2 -150   -16.0   14
3 3 S +1   +130 -13.0   20
4 5 N -1 -100   21.0   98
2 16 - EW
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
5 5xx S =   +1000 -22.0   0   -33.9   30.73 38.38   42  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 3NT W = -600   -1.0   48
8 4x W -2   +300 -13.0   20
3 22 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
9 4 N =   +420 -12.0   23   -34.0   30.68 35.81   46  
10 2 S =   +110 6.0   64
11 6NT W +1 -1020   -16.0   14
12 4 W +2 -480   -12.0   23
4 24 - NS
SIT
OUT
13 4.4   60   17.6   60.00 41.86   42  
14 4.4   60
15 4.4   60
16 4.4   60
5 17 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
17 3 W -4   +200 14.0   82   -8.5   45.17 42.52   40  
18 1NT x N -1 -200   -11.5   24
19 3 S -1 -50   -12.0   23
20 1NT N +2   +150 1.0   52
6 20 - EW
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
21 4 W = -420   20.0   95   19.0   60.80 45.57   36  
22 4 S -1 -50   3.0   57
23 3NT E -1   +100 -1.0   48
24 3 W = -110   -3.0   43
7 18 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
25 6 E = -1430   -22.0   0   -16.5   40.65 44.86   38  
26 3 S -1 -100   12.5   79
27 2 W = -110   7.0   66
28 4 W +1 -450   -14.0   18
8 19 - EW
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
29 3NT W = -600   -18.0   9   -38.0   28.41 42.81   43  
30 2NT S -3 -150   17.0   89
31 3NT S +3   +690 -21.0   2
32 3NT N +1   +430 -16.0   14
9 22 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1 5 W -3   +150 18.0   91   -12.0   43.18 42.85   45  
2 6 E -1   +50 2.0   55
3 2 W -1   +100 -20.0   5
4 2 E +2 -170   -12.0   23
10 21 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
5 4 E +2 -480   7.0   66   -10.0   44.32 43.00   44  
6 5 E +1 -680   -11.0   25
7 2 W = -110   9.0   70
8 3 E = -140   -15.0   16
11 22 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
9 4 E +1 -650   15.0   84   18.0   60.23 44.56   42  
10 3x W = -670   22.0   100
11 3 N -1 -50   -5.0   39
12 4 S +2   +680 -14.0   18
12 21 - EW
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
13 1NT N +1   +120 0.0   50   21.0   61.93 46.01   39  
14 4 E -1   +50 7.0   66
15 2 E +1 -140   20.0   95
16 4 N -1 -50   -6.0   36
13 20 - EW
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   -35.0   30.11 44.79   43  
18 4 E -2   +100 -2.0   45
19 3NT N +2   +460 -11.0   25
20 5 N +1   +680 -20.0   5
14 21 - EW
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
21 3 N -1 -100   10.0   73   -5.6   46.80 44.93   43  
22 3 S =   +140 -4.0   41
23 6 S +1   +1390 -20.0   5
24 3NT E +1 -430   8.4   69
15 19 - EW
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
25 2 S +3   +200 22.0   100   12.0   56.82 45.72   43  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 4 N -1 -50   13.0   80
28 5 S +1   +680 -10.0   27
16 20 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
29 5 S -1 -100   12.0   77   15.0   58.50 46.52   40  
30 4 N -1 -50   11.0   75
31 1NT S +2   +150 -7.0   34
32 4 S +2   +480 -1.0   48
17 21 - NS
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
1 4 W +1 -450   -9.0   30   -8.4   45.22 46.45   41  
2 3 N =   +140 13.6   81
3 3NT N -1 -50   -13.0   20
4 3NT W = -600   0.0   50
18 20 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
5 3NT N +1   +630 -9.0   30   -47.0   23.30 45.16   45  
6 3NT W -2   +200 -16.0   14
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 4 W -1   +50 -15.0   16
19 23 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
9 4x N -2 -300   -21.0   2   -20.0   38.64 44.82   46  
10 4x N =   +790 22.0   100
11 3NT E +1 -430   -21.0   2
12 4 E = -420   0.0   50