XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 18 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
1 4 N +1   +450 -18.0   9   -16.0   40.91 40.91   36  
2 3NT W +2 -460   14.0   82
3 3 E -1   +100 5.0   61
4 5 N =   +650 -17.0   11
2 20 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 3NT S =   +600 -5.0   39   -16.7   40.50 40.70   40  
6 4 S +1   +450 -16.7   12
7 3NT E +2 -660   18.0   91
8 4x W -2   +300 -13.0   20
3 21 - NS
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
9 4 N =   +420 -12.0   23   -34.0   30.68 37.36   45  
10 2 S =   +110 6.0   64
11 6NT W +1 -1020   -16.0   14
12 4 E +2 -480   -12.0   23
4 23 - EW
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
13 3 S +1   +130 4.0   59   -6.0   46.59 39.67   45  
14 5x W -3   +500 -17.0   11
15 5x E -2   +300 -14.0   18
16 2 N -1 -50   21.0   98
5 23 - NS
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
17 2 S +1   +140 -4.0   41   -9.3   44.73 40.68   44  
18 1NT W +3 -180   -6.3   36
19 2 E -1   +100 0.0   50
20 2NT N +1   +150 1.0   52
6 22 - NS
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
21 3 W -1   +50 14.0   82   27.0   65.34 44.79   38  
22 3 S =   +140 11.0   75
23 3NT E +3 -690   -20.0   5
24 3 N =   +140 22.0   100
7 18 - EW
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
25 6 E = -1430   22.0   100   16.5   59.35 46.87   34  
26 3 S -1 -100   -12.5   21
27 2 W = -110   -7.0   34
28 4 W +1 -450   14.0   82
8 16 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
29 3NT W +1 -630   -3.0   43   -33.0   31.25 44.92   41  
30 3 W -2   +100 -13.0   20
31 3NT S +2   +660 -14.0   18
32 2 W -3   +300 -3.0   43
9 20 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
1 5 E -2   +100 -14.0   18   -24.0   36.36 43.97   40  
2 5 E = -400   14.0   82
3 2 N +2   +170 -19.0   7
4 2 E +1 -140   -5.0   39
10 20 - EW
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
5 5x S -2 -500   17.0   89   60.0   84.09 47.98   34  
6 6 W = -1430   10.0   73
7 2 E +2 -170   22.0   100
8 3NT W = -400   11.0   75
11 17 - EW
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
9 4 E = -620   -6.0   36   -27.0   34.66 46.77   34  
10 1NT x S +1   +380 -22.0   0
11 4x N -2 -300   15.0   84
12 4 S +2   +680 -14.0   18
12 17 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
13 2 N =   +110 7.0   66   -8.0   45.45 46.66   37  
14 4 E -3   +150 -10.0   27
15 2 E -1   +50 -12.0   23
16 4x N -2 -300   7.0   66
13 18 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
17 6x W -3   +500 -22.0   0   -31.0   32.39 45.56   42  
18 2 E +1 -140   9.0   70
19 3NT S +2   +460 -11.0   25
20 4 N +1   +650 -7.0   34
14 22 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
21 3 N =   +140 16.0   86   35.6   70.22 47.32   36  
22 4 S -1 -50   -8.0   32
23 6 S =   +1370 14.0   82
24 3NT E -1   +50 13.6   81
15 24 - NS
SIT
OUT
25 4.4   60   17.6   60.00 48.17   33  
26 4.4   60
27 4.4   60
28 4.4   60
16 17 - NS
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
29 6x W -2   +500 2.0   55   5.0   52.87 48.46   33  
30 3x S +1   +630 22.0   100
31 2x E = -470   -20.0   5
32 4 S +2   +480 1.0   52
17 17 - NS
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
1 4 W +1 -450   -9.0   30   -35.9   29.60 47.35   36  
2 3x N -2 -500   -20.9   2
3 3NT xx N -2 -600   -22.0   0
4 3NT E -1   +100 16.0   86
18 17 - EW
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
5 3NT N -1 -100   13.0   80   -4.0   47.73 47.37   37  
6 3NT E -2   +200 -16.0   14
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 4 W = -420   6.0   64
19 19 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
9 4 N -2 -100   -11.0   25   -38.0   28.41 46.38   43  
10 4 N -1 -100   -4.0   41
11 4 W = -130   -1.0   48
12 4 W +1 -450   -22.0   0