XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 19 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
1 3 S +2   +200 6.0   64   -4.0   47.73 47.73   27  
2 3NT W = -400   -7.0   34
3 3 S =   +110 -4.0   41
4 4 N =   +620 1.0   52
2 15 - EW
Никитина А.В.
Гусев В.А.
5 3NT S -2 -200   15.0   84   0.1   50.05 48.89   26  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 1NT E +4 -210   -15.0   16
8 3 N =   +140 -2.0   45
3 15 - NS
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
9 4x N +1   +690 22.0   100   0.0   50.00 49.26   28  
10 PASS Pass -8.0   32
11 6NT E = -990   -2.0   45
12 4 E +2 -480   -12.0   23
4 15 - NS
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
13 3 E -3   +300 12.0   77   -17.0   40.34 47.03   33  
14 3 W -2   +100 5.0   61
15 4x N -2 -500   -18.0   9
16 2 S =   +110 -16.0   14
5 16 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
17 3NT N +1   +430 -21.0   2   -13.3   42.43 46.11   36  
18 2 S -3 -300   15.7   86
19 1NT N =   +90 5.0   61
20 1NT N +3   +180 -13.0   20
6 18 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
21 3x W +1 -630   22.0   100   -8.0   45.45 46.00   33  
22 3 W = -110   6.0   64
23 3NT W -3   +300 -18.0   9
24 4 E -2   +100 -18.0   9
7 17 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
25 5x E +1 -1050   -20.0   5   -49.6   21.82 42.55   44  
26 A+/A- 4.4   60
27 2 E +2 -170   -20.0   5
28 5 E = -450   -14.0   18
8 22 - EW
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
29 3NT W +2 -660   15.0   84   22.0   62.50 45.04   40  
30 3 W -2   +100 -13.0   20
31 5NT S -1 -100   18.0   91
32 2 W -2   +200 2.0   55
9 21 - NS
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
1 3 E = -110   -11.0   25   10.0   55.68 46.22   37  
2 6 E -1   +50 2.0   55
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 1NT E = -90   13.0   80
10 19 - EW
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
5 4 E +1 -450   -4.0   41   -21.0   38.07 45.41   40  
6 4 W +2 -680   -11.0   25
7 1NT E -1   +100 -2.0   45
8 2NT W +1 -150   -4.0   41
11 21 - NS
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
9 4 W = -620   6.0   64   -11.0   43.75 45.26   41  
10 1NT E -1   +100 8.0   68
11 3 W +1 -170   -11.0   25
12 4 S =   +620 -14.0   18
12 21 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
13 1NT N +1   +120 0.0   50   -21.0   38.07 44.66   42  
14 4 E -1   +50 -7.0   34
15 2 E +1 -140   -20.0   5
16 4 N -1 -50   6.0   64
13 22 - EW
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   38.0   71.59 46.73   39  
18 4 E -2   +100 -2.0   45
19 3NT S -1 -50   22.0   100
20 3 S +2   +150 20.0   95
14 19 - EW
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
21 2 N =   +110 -6.0   36   7.1   54.03 47.25   38  
22 2 S +1   +140 -4.0   41
23 5 N +1   +620 15.0   84
24 5 W +1 -420   2.1   55
15 20 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
25 4 N +2   +480 22.0   100   -1.0   49.43 47.40   36  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 3 N =   +140 7.0   66
28 6 S -1 -100   -19.0   7
16 18 - EW
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
29 5 S -1 -100   12.0   77   -1.4   49.20 47.51   38  
30 5x W -1   +100 -6.0   36
31 3NT S +1   +630 -21.0   2
32 3NT x W -1   +200 13.6   81
17 24 - NS
SIT
OUT
1 4.4   60   17.6   60.00 48.24   33  
2 4.4   60
3 4.4   60
4 4.4   60
18 17 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
5 3NT N -1 -100   -13.0   20   4.0   52.27 48.47   32  
6 3NT E -2   +200 16.0   86
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 4 W = -420   -6.0   36
19 17 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
9 4 N -2 -100   -11.0   25   -16.0   40.91 48.07   35  
10 4 N -1 -100   -4.0   41
11 3 W +1 -130   -1.0   48
12 4 E = -420   0.0   50