XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 7 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
1 4 S +1   +150 12.0   77   -14.0   42.05 42.05   35  
2 3NT W = -400   -7.0   34
3 3NT N +1   +430 -20.0   5
4 4 N =   +620 1.0   52
2 18 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
5 3 S +2   +150 0.0   50   -1.3   49.28 45.66   35  
6 4 S +1   +450 16.7   88
7 3NT E = -600   1.0   52
8 3x N -1 -100   -19.0   7
3 19 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
9 4 N =   +420 -12.0   23   -6.0   46.59 45.97   38  
10 1 S +1   +110 6.0   64
11 6NT W = -990   -2.0   45
12 4NT W = -430   2.0   55
4 19 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
13 3 N -2 -200   -21.0   2   -34.0   30.68 42.15   41  
14 3x W +2 -730   -22.0   0
15 5x E -2   +300 14.0   82
16 2NT N =   +120 -5.0   39
5 22 - EW
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
17 2 S +1   +140 4.0   59   20.1   61.42 46.00   37  
18 1NT x N =   +180 -20.9   2
19 3 S -2 -100   19.0   93
20 1NT N +1   +120 18.0   91
6 19 - NS
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
21 3 W = -140   -4.0   41   -2.0   48.86 46.48   31  
22 2 S =   +110 3.0   57
23 3NT W -2   +200 10.0   73
24 3 W +1 -130   -11.0   25
7 16 - NS
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
25 6x S -2 -300   14.0   82   37.9   71.51 50.06   26  
26 4x W -2   +500 19.9   95
27 2 W +1 -140   -5.0   39
28 2x N -1 -200   9.0   70
8 13 - EW
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
29 3NT E = -600   -18.0   9   1.0   50.57 50.12   25  
30 3 W -2   +100 -13.0   20
31 6NT S -2 -200   21.0   98
32 3 N =   +110 11.0   75
9 13 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
1 3NT W +1 -430   -22.0   0   -69.0   10.80 45.75   38  
2 5x E = -550   -22.0   0
3 3 S =   +110 -13.0   20
4 3 E +1 -170   -12.0   23
10 18 - EW
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
5 4 E +2 -480   7.0   66   -10.0   44.32 45.61   37  
6 4 E +2 -680   -11.0   25
7 2 E = -110   9.0   70
8 2 E +1 -140   -15.0   16
11 18 - EW
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
9 4 W +1 -650   15.0   84   3.0   51.70 46.16   38  
10 1NT S =   +90 -2.0   45
11 4x W -1   +100 -12.0   23
12 4 S +1   +650 2.0   55
12 19 - EW
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
13 2 N =   +110 7.0   66   2.0   51.14 46.58   38  
14 4x E -2   +300 -15.0   16
15 2 E -1   +50 -12.0   23
16 2xx E +2 -1640   22.0   100
13 20 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
17 4 W -1   +50 2.0   55   35.0   69.89 48.37   32  
18 4 E -2   +100 2.0   55
19 3NT N +2   +460 11.0   75
20 5 N +1   +680 20.0   95
14 15 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
21 3 N -1 -100   10.0   73   0.8   50.44 48.52   32  
22 2 S +2   +170 -13.0   20
23 6 N =   +1370 -14.0   18
24 4x N -4 -800   17.8   90
15 16 - EW
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   -15.0   41.48 48.05   34  
26 4 N -1 -100   11.0   75
27 4 E -3   +150 -10.0   27
28 4 N +2   +680 -10.0   27
16 17 - EW
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
29 6x W -2   +500 -2.0   45   -5.0   47.13 47.99   34  
30 3x S +1   +630 -22.0   0
31 2x E = -470   20.0   95
32 4 S +2   +480 -1.0   48
17 18 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
1 3NT E +2 -460   -18.0   9   -24.5   36.11 47.29   37  
2 3x N -1 -200   -10.5   26
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 3NT W = -600   0.0   50
18 19 - NS
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
5 3NT N +3   +690 22.0   100   35.0   69.89 48.55   31  
6 3NT E = -600   -12.0   23
7 3NT S +2   +660 20.0   95
8 2 W +1 -140   5.0   61
19 15 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
9 3 N -1 -50   -6.0   36   -2.0   48.86 48.56   32  
10 4x N -2 -500   22.0   100
11 5 W -1   +50 -18.0   9
12 4 W = -420   0.0   50