XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 12 - EW
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
1 4 N =   +420 -10.0   27   2.0   51.14 51.14   23  
2 3NT W +1 -430   6.0   64
3 3 E -1   +100 5.0   61
4 4 N =   +620 1.0   52
2 14 - NS
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
5 3NT S +2   +660 16.0   86   -10.1   44.27 47.70   31  
6 4 S =   +420 -2.1   45
7 3NT E +1 -630   -13.0   20
8 4 S -1 -50   -11.0   25
3 16 - NS
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
9 3NT S +1   +430 -2.0   45   -45.0   24.43 39.94   42  
10 3 S -1 -100   -15.0   16
11 6NT E +1 -1020   -16.0   14
12 4 E +2 -480   -12.0   23
4 22 - NS
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
13 3 E -2   +200 5.0   61   34.0   69.32 47.29   32  
14 5 E -1   +50 -2.0   45
15 5x E -3   +500 21.0   98
16 2 S +1   +140 10.0   73
5 19 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
17 2 S +1   +140 -4.0   41   28.0   65.91 51.01   21  
18 1NT W +1 -120   0.0   50
19 3 E -2   +200 14.0   82
20 2 W -2   +200 18.0   91
6 11 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
21 4 W -1   +50 14.0   82   69.0   89.20 57.38   5  
22 4 S =   +420 22.0   100
23 3NT E -4   +400 22.0   100
24 3NT E -1   +50 11.0   75
7 3 - NS
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
25 4 E +1 -650   -3.0   43   -44.6   24.66 52.70   13  
26 4x S -3 -800   -13.6   19
27 3 N -3 -150   -14.0   18
28 4 E +1 -450   -14.0   18
8 6 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
29 3NT E +2 -660   15.0   84   16.0   59.09 53.50   12  
30 3 W -1   +50 -2.0   45
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 2NT N +3   +210 0.0   50
9 5 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
1 3 E = -110   11.0   75   -29.0   33.52 51.28   19  
2 4 W -3   +150 -21.0   2
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 1NT E = -90   -13.0   20
10 10 - NS
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
5 4 E +2 -480   -7.0   34   -6.0   46.59 50.81   25  
6 6 W = -1430   -10.0   27
7 1NT S =   +90 -4.0   41
8 3 E = -140   15.0   84
11 13 - NS
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
9 4 E = -620   6.0   64   0.0   50.00 50.74   21  
10 2 E -2   +200 14.0   82
11 3 W = -140   -6.0   36
12 4 S =   +620 -14.0   18
12 11 - NS
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
13 3 N -1 -100   -18.0   9   21.0   61.93 51.67   19  
14 4x E -2   +300 15.0   84
15 1NT N =   +90 18.0   91
16 3 N -1 -50   6.0   64
13 9 - EW
Кужель К.И.
Костин А.В.
17 4 E +2 -480   18.0   91   28.0   65.91 52.77   13  
18 2 E +1 -140   9.0   70
19 3NT S +1   +430 8.0   68
20 4 N +1   +650 -7.0   34
14 7 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
21 3 N -1 -100   -10.0   27   21.6   62.27 53.45   10  
22 2 S =   +110 -4.0   41
23 6x N =   +1540 22.0   100
24 3NT E -1   +50 13.6   81
15 6 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
25 4 S +1   +450 6.0   64   63.0   85.80 55.60   4  
26 4 N =   +620 13.0   80
27 3x S +1   +570 22.0   100
28 6NT S =   +1440 22.0   100
16 1 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
29 4 N =   +620 -12.0   23   -28.8   33.63 54.23   6  
30 5x W -1   +100 -6.0   36
31 3NT S -1 -100   8.0   68
32 6 S =   +980 -18.8   7
17 4 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
1 4 W +1 -450   9.0   70   -5.2   47.03 53.81   7  
2 3 W -2   +100 -5.2   38
3 4 S -1 -50   13.0   80
4 3 E -3   +300 -22.0   0
18 3 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
5 3NT N +1   +630 -9.0   30   -38.0   28.41 52.39   9  
6 3NT E -1   +100 -7.0   34
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 4 W -1   +50 -15.0   16
19 4 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
9 3 S -1 -50   -6.0   36   -7.0   46.02 52.06   13  
10 4 W -1   +100 -2.0   45
11 3 W +1 -130   1.0   52
12 4 W = -420   0.0   50