XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 21 - NS
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
1 4 S -2 -100   -21.0   2   -32.0   31.82 31.82   44  
2 3NT W = -400   7.0   66
3 3NT S -2 -100   -17.0   11
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 22 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
5 3NT x N -1 -200   15.0   84 -2.2   15.9   59.03 45.42   36  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 3NT W = -600   -1.0   48
8 1NT S +1   +120 2.0   55
3 18 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
9 4 N =   +420 -12.0   23   28.0   65.91 52.25   19  
10 1 S +2   +140 15.0   84
11 3NT W +2 -460   16.0   86
12 4 W = -420   9.0   70
4 10 - NS
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
13 3x S +1   +870 22.0   100   0.0   50.00 51.69   20  
14 3 E = -140   -9.0   30
15 4x S -1 -200   -8.0   32
16 2NT N =   +120 -5.0   39
5 11 - EW
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
17 5x S -5 -1100   22.0   100   15.5   58.83 53.12   17  
18 2 W = -90   -10.5   26
19 3 W -2   +200 -14.0   18
20 1NT N +1   +120 18.0   91
6 9 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
21 4 W -1   +50 14.0   82   7.0   53.98 53.26   17  
22 3 W = -140   -14.0   18
23 3NT E -3   +300 18.0   91
24 3 W +1 -130   -11.0   25
7 9 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
25 5x N -3 -500   8.0   68   -7.0   46.05 52.23   16  
26 5xx S -4 -2200   -22.0   0
27 2 W = -110   7.0   66
28 4 W = -420   0.0   50
8 8 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
29 3NT E +2 -660   15.0   84   11.0   56.25 52.73   13  
30 2NT S -3 -150   17.0   89
31 3NT S +2   +660 -14.0   18
32 3NT N =   +400 -7.0   34
9 7 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
1 3 E = -110   -11.0   25   -50.0   21.59 49.27   30  
2 3NT E = -400   -14.0   18
3 3 S =   +110 -13.0   20
4 3 E +1 -170   -12.0   23
10 16 - NS
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
5 4 W +2 -480   -7.0   34   25.0   64.20 50.77   26  
6 4 W +2 -680   11.0   75
7 1NT E -2   +200 17.0   89
8 1NT W +2 -150   4.0   59
11 13 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
9 4 E = -620   -6.0   36   0.0   50.00 50.70   23  
10 2 E -2   +200 -14.0   18
11 3 W = -140   6.0   64
12 4 S =   +620 14.0   82
12 12 - NS
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
13 2 N -1 -100   -18.0   9 -2.2   22.8   62.95 51.72   18  
14 4x W -2   +300 15.0   84
15 3 S =   +140 22.0   100
16 4 N -1 -50   6.0   64
13 10 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
17 4 W -1   +50 2.0   55   50.0   78.41 53.77   10  
18 4 E -3   +150 15.0   84
19 3NT N +2   +460 11.0   75
20 4xx S =   +1080 22.0   100
14 4 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
21 3 N =   +140 -16.0   14   -34.9   30.17 52.08   14  
22 3 S +1   +170 -13.0   20
23 6x E -4   +1100 -8.0   32
24 4 E = -420   2.1   55
15 8 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
25 4 S =   +420 -17.0   11   -30.0   32.95 50.81   18  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 3 N +1   +170 14.0   82
28 5 S =   +600 -16.0   14
16 9 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
29 4 N =   +620 -12.0   23   23.0   63.04 51.57   16  
30 5x N -1 -100   16.0   86
31 2x E = -470   20.0   95
32 4 S +2   +480 -1.0   48
17 9 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
1 3NT W +1 -430   3.0   57   -13.5   42.36 51.03   18  
2 4 N -2 -200   -10.5   26
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 3NT W +1 -630   -10.0   27
18 10 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
5 4 N -1 -100   -13.0   20   -51.0   21.02 49.36   27  
6 3NT E = -600   -12.0   23
7 3NT S =   +600 -11.0   25
8 3NT W +1 -430   -15.0   16
19 14 - NS
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
9 2NT E -2   +200 22.0   100   7.0   53.98 49.61   26  
10 4x N -1 -200   -14.0   18
11 3 W +1 -130   -1.0   48
12 4 E = -420   0.0   50