XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 2 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
1 2 N +3   +200 6.0   64   -27.0   34.66 34.66   42  
2 3NT W -2   +100 -21.0   2
3 3 N +1   +130 -13.0   20
4 4 N =   +620 1.0   52
2 21 - EW
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
5 3NT S =   +600 -5.0   39   32.9   68.67 51.67   19  
6 2 S +2   +170 19.9   95
7 3NT E = -600   -1.0   48
8 2 N -2 -100   19.0   93
3 12 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
9 4x N =   +590 -18.0   9   0.0   50.00 51.11   21  
10 1NT N =   +90 4.0   59
11 6NT E = -990   2.0   55
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 13 - NS
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
13 3 E -2   +200 5.0   61   32.0   68.18 55.38   13  
14 4 E -1   +50 -2.0   45
15 5x E -2   +300 14.0   82
16 2 S +2   +170 15.0   84
5 9 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
17 2 S +2   +170 9.0   70   23.2   63.20 56.94   7  
18 1xx E +1 -430   -17.8   10
19 3 W -3   +300 19.0   93
20 1NT N +3   +180 13.0   80
6 4 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
21 3 W = -140   -4.0   41   6.0   53.41 56.35   7  
22 2 S +3   +200 20.0   95
23 3NT W -1   +100 1.0   52
24 3 W +1 -130   -11.0   25
7 4 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
25 6 E -1   +100 20.0   95   41.8   73.73 58.84   3  
26 4 W -2   +200 17.8   90
27 2 E +1 -140   -5.0   39
28 3x S -1 -200   9.0   70
8 2 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
29 3NT E +1 -630   3.0   57   -23.0   36.93 56.10   6  
30 2NT S -3 -150   -17.0   11
31 3NT N +1   +630 -3.0   43
32 3 N +1   +130 -6.0   36
9 4 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
1 3 E = -110   -11.0   25   -20.0   38.64 54.16   11  
2 5 E = -400   -14.0   18
3 3 S =   +110 -13.0   20
4 4 E -1   +100 18.0   91
10 5 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
5 4x S -2 -500   17.0   89   -26.0   35.23 52.26   15  
6 4 W +2 -680   -11.0   25
7 2 W -2   +200 -17.0   11
8 3 E = -140   -15.0   16
11 7 - EW
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
9 4 W = -620   -6.0   36   43.0   74.43 54.28   10  
10 2 E = -90   9.0   70
11 4x N -3 -500   20.0   95
12 1NT N +4   +210 20.0   95
12 4 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
13 2 N +1   +140 -7.0   34   18.0   60.23 54.78   6  
14 3 E -1   +50 7.0   66
15 2 E = -110   11.0   75
16 4x N -2 -300   7.0   66
13 2 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
17 4 E +2 -480   18.0   91   4.0   52.27 54.58   6  
18 4 E -3   +150 -15.0   16
19 3NT N +1   +430 8.0   68
20 4 N +1   +650 -7.0   34
14 4 - NS
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
21 3 N =   +140 16.0   86   34.9   69.83 55.67   5  
22 3 S +1   +170 13.0   80
23 6x E -4   +1100 8.0   68
24 4 E = -420   -2.1   45
15 2 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   -43.0   25.57 53.67   9  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 3 N +1   +170 -14.0   18
28 4 N +2   +680 -10.0   27
16 6 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
29 6x W -2   +500 2.0   55   33.0   68.78 54.61   4  
30 5x E -2   +300 18.0   91
31 3x E -2   +300 12.0   77
32 4 S +2   +480 1.0   52
17 4 - NS
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
1 4 W +1 -450   -9.0   30   5.2   52.97 54.51   6  
2 3 W -2   +100 5.2   62
3 4 S -1 -50   -13.0   20
4 3 E -3   +300 22.0   100
18 4 - EW
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
5 4 N -1 -100   13.0   80   -11.0   43.75 53.92   7  
6 3NT E -3   +300 -20.0   5
7 3NT S =   +600 11.0   75
8 3NT W -1   +50 -15.0   16
19 6 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
9 3 N -1 -50   6.0   64   44.0   75.00 55.03   5  
10 4x W -2   +500 16.0   86
11 5x W -1   +100 22.0   100
12 4 W = -420   0.0   50