XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.     DLR: E   VUL: NS
  986542 
  A6 
  1087 
  86 
 A10  2 Q3
 KQ8 J952
 AQ94 J3
 AQ103 KJ972
  KJ7 
  10743 
  K652 
  54 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 6 2 2 1 E 11 7 11 10 12
S 2 6 2 2 1 W 9 7 10 9 12
minimax = 6 E, -920
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 44 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
4 W 8 +1 -450  -10.0 10.0 27 73
2
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3NT W 8 -2     100 21.0 -21.0 98 2
3
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
3NT W 3 = -400  7.0 -7.0 66 34
4
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
3NT W 8 +1 -430  -6.0 6.0 36 64
5
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
3NT W 5 = -400  7.0 -7.0 66 34
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
6 W A = -920  -22.0 22.0 0 100
7
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
3NT W 5 = -400  7.0 -7.0 66 34
8
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT W A +2 -460  -14.0 14.0 18 82
9
Никитина А.В.
Гусев В.А.
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
3NT W 8 -1       50 18.0 -18.0 91 9
10
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
Кужель К.И.
Костин А.В.
3NT W 6 +2 -460  -14.0 14.0 18 82
11
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
4 E 5 = -420  -2.0 2.0 45 55
12
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
3NT W 8 +1 -430  -6.0 6.0 36 64
13
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
3NT W 5 = -400  7.0 -7.0 66 34
14
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
3NT W 2 +1 -430  -6.0 6.0 36 64
15
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT W 8 +3 -490  -19.0 19.0 7 93
16
SIT
OUT
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
-22.0 4.4 0 60
17
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
3NT W 9 = -400  7.0 -7.0 66 34
18
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT W 8 +2 -460  -14.0 14.0 18 82
19
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT W 8 = -400  7.0 -7.0 66 34
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
3NT W 8 = -400  7.0 -7.0 66 34
21
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
3NT W 8 = -400  7.0 -7.0 66 34
22
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
1NT W 8 +2 -150  16.0 -16.0 86 14
23
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
3NT W 8 +3 -490  -19.0 19.0 7 93
24
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
3NT W 8 -2     100 21.0 -21.0 98 2