XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.     DLR: E   VUL: None
  4 
  AJ1072 
  Q652 
  A108 
 QJ876 14 AK952
 984 K53
 J9 A84
 Q73 64
  103 
  Q6 
  K1073 
  KJ952 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 5 9 10 9 E 6 8 3 3 3
S 6 5 9 10 9 W 6 8 3 3 3
minimax = 4 N, +130
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 44 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3x E Q -1     100 5.0 -5.0 61 39
2
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
3x E Q -1     100 5.0 -5.0 61 39
3
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 E 5 -1       50 -7.0 7.0 34 66
4
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3 E Q -1       50 -7.0 7.0 34 66
5
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 N A =     420 20.0 -20.0 95 5
6
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
4 E 3 -2     100 5.0 -5.0 61 39
7
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
Кужель К.И.
Костин А.В.
4x E 3 -2     300 15.0 -15.0 84 16
8
Никитина А.В.
Гусев В.А.
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
3 E Q -1       50 -7.0 7.0 34 66
9
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
3 E 3 +1 -170  -22.0 22.0 0 100
10
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
3 E 3 -1       50 -7.0 7.0 34 66
11
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
4x E Q -2     300 15.0 -15.0 84 16
12
Поляк В.А.
Татаркин А.А.
Женова Н.А.
Хантимиров Т.И.
4x W Q -2     300 15.0 -15.0 84 16
13
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
4 E 2 -2     100 5.0 -5.0 61 39
14
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
3 W A = -140  -18.0 18.0 9 91
15
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
3 E 3 -1       50 -7.0 7.0 34 66
16
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
3 E 3 = -140  -18.0 18.0 9 91
17
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4 E 3 -3     150 10.0 -10.0 73 27
18
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
Малкова М.Н.
Рогов Д.Н.
3 E 3 = -140  -18.0 18.0 9 91
19
Меньшикова М.Ю.
Кондратюк В.В.
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
4x E Q -2     300 15.0 -15.0 84 16
20
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4x N K =     590 22.0 -22.0 100 0
21
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
4 E 2 -1       50 -7.0 7.0 34 66
22
Зарубенко И.П.
Табынбаев А.Т.
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
3 E 3 -1       50 -7.0 7.0 34 66
23
Гончар Е.В.
Кузьмин А.В.
Ламекина Н.Р.
Волков Ю.А.
4 E 2 -1       50 -7.0 7.0 34 66
24
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
SIT
OUT
4.4 -22.0 60 0