XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 7 - NS
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
1 4 S +1   +150 -12.0   23   14.0   57.95 57.95   14  
2 3NT W = -400   7.0   66
3 3NT N +1   +430 20.0   95
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 7 - EW
Стефанова А.В.
Прохоров Д.О.
5 3NT S -2 -200   15.0   84   9.1   55.17 56.56   9  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 3 E +2 -150   -19.0   7
8 4 N -1 -50   11.0   75
3 5 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
9 4 N =   +420 12.0   77   30.0   67.05 60.06   3  
10 2x W = -180   20.0   95
11 4NT E +2 -490   -14.0   18
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 2 - EW
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
13 3 E -2   +200 -5.0   39   -10.0   44.32 56.12   7  
14 4 W -1   +50 2.0   55
15 4x S -1 -200   8.0   68
16 2 S +2   +170 -15.0   16
5 4 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
17 3NT N +1   +430 21.0   98   44.7   75.41 59.98   2  
18 1 E = -80   16.7   88
19 2 S =   +110 6.0   64
20 2NT S +1   +150 1.0   52
6 1 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
21 3 W -1   +50 -14.0   18   -2.0   48.86 58.13   2  
22 2 S +1   +140 -11.0   25
23 1 S -4 -400   12.0   77
24 3 W +1 -130   11.0   75
7 2 - NS
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
25 4 E +2 -680   -13.0   20   -13.1   42.54 55.90   9  
26 4 S -3 -300   -3.1   43
27 2NT N -2 -100   17.0   89
28 4 E +1 -450   -14.0   18
8 5 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
29 3NT W +2 -660   15.0   84   10.0   55.68 55.87   7  
30 4 N -2 -100   8.0   68
31 3NT S +1   +630 3.0   57
32 3NT N +1   +430 -16.0   14
9 3 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
1 4 E -1   +50 -4.0   41   0.0   50.00 55.22   10  
2 3NT E -1   +50 -2.0   45
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 3 W +1 -170   12.0   77
10 6 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
5 4 E +2 -480   -7.0   34   -26.0   35.23 53.22   12  
6 6 E = -1430   -10.0   27
7 2 E -1   +100 2.0   55
8 3NT W = -400   -11.0   25
11 6 - EW
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
9 4 W = -620   -6.0   36   -5.0   47.16 52.67   13  
10 1NT E -1   +100 -8.0   32
11 3 S -1 -50   -5.0   39
12 4 S =   +620 14.0   82
12 7 - NS
Кужель К.И.
Костин А.В.
13 2 W -2   +200 18.0   91   8.0   54.55 52.83   12  
14 4x E -2   +300 15.0   84
15 2 E = -110   -11.0   25
16 4x E = -790   -14.0   18
13 5 - EW
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   -22.0   37.50 51.65   16  
18 4 E -2   +100 -2.0   45
19 3NT N +2   +460 -11.0   25
20 4 N +1   +650 -7.0   34
14 9 - NS
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
21 1 S +1   +110 6.0   64   32.3   68.34 52.84   12  
22 4 S =   +420 19.0   93
23 4 S +1   +650 1.0   52
24 3NT E = -400   6.3   64
15 5 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
25 4 S =   +420 17.0   89   1.0   50.57 52.69   12  
26 4 N =   +620 -13.0   20
27 3 W -1   +50 7.0   66
28 4 N +2   +680 -10.0   27
16 8 - NS
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
29 4 S =   +620 12.0   77   52.5   79.86 54.39   5  
30 5x E -2   +300 18.0   91
31 2NT N +2   +180 10.0   73
32 4x W -2   +500 12.5   79
17 3 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
1 4x E = -590   22.0   100   36.4   70.69 55.34   4  
2 2 N +1   +140 -13.6   19
3 3NT N -2 -100   18.0   91
4 3NT W +1 -630   10.0   73
18 4 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
5 4 N -1 -100   -13.0   20   11.0   56.25 55.39   4  
6 3NT E -3   +300 20.0   95
7 3NT S =   +600 -11.0   25
8 3NT W -1   +50 15.0   84
19 4 - NS
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
9 3 S -1 -50   6.0   64   7.0   53.98 55.32   4  
10 4 W -1   +100 2.0   55
11 3 W +1 -130   -1.0   48
12 4 W = -420   0.0   50