XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 15 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
1 4 S =   +420 10.0   73   -6.0   46.59 46.59   29  
2 3NT W +3 -490   -19.0   7
3 3 S =   +110 4.0   59
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 14 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
5 3NT S +2   +660 -16.0   14   10.1   55.73 51.16   21  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 3NT E +1 -630   13.0   80
8 4 S -1 -50   11.0   75
3 11 - NS
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
9 4 N +1   +450 7.0   66   -10.0   44.32 48.88   29  
10 2 S -1 -100   -15.0   16
11 3NT E +4 -520   10.0   73
12 4 E +2 -480   -12.0   23
4 13 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
13 3 E -2   +200 -5.0   39   -32.0   31.82 44.62   36  
14 4 E -1   +50 2.0   55
15 5x E -2   +300 -14.0   18
16 2 S +2   +170 -15.0   16
5 18 - NS
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
17 2 S =   +110 -16.0   14   23.7   63.48 48.39   31  
18 1 E = -80   16.7   88
19 3x W -2   +500 22.0   100
20 1NT N +2   +150 1.0   52
6 16 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
21 3 W = -140   -4.0   41   -44.0   25.00 44.49   39  
22 3 W = -140   -14.0   18
23 3NT E = -600   -15.0   16
24 3 W +1 -130   -11.0   25
7 20 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
25 4 E +1 -650   -3.0   43   37.9   71.51 48.35   32  
26 4 S -3 -300   -3.1   43
27 2 E -3   +150 22.0   100
28 6x E -6   +1400 22.0   100
8 17 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
29 3NT E = -600   18.0   91 -2.2   -21.2   37.95 47.05   36  
30 2 E = -110   -12.0   23
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 3 S -2 -100   -22.0   0
9 18 - EW
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
1 3 W -2   +100 -14.0   18   -56.0   18.18 43.84   41  
2 3NT E -1   +50 -2.0   45
3 1NT E -2   +200 -22.0   0
4 4 W -1   +100 -18.0   9
10 21 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
5 4 E +2 -480   -7.0   34   10.0   55.68 45.03   42  
6 5 E +1 -680   11.0   75
7 2 W = -110   -9.0   30
8 3 E = -140   15.0   84
11 24 - NS
SIT
OUT
9 4.4   60   17.6   60.00 46.39   37  
10 4.4   60
11 4.4   60
12 4.4   60
12 18 - EW
Виноградова М.Ю.
Цветков Д.С.
13 2 N =   +110 7.0   66   46.0   76.14 48.87   30  
14 3 E = -140   18.0   91
15 2 E = -110   11.0   75
16 3x E = -730   10.0   73
13 16 - NS
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
17 4 W -4   +200 20.0   95   34.0   69.32 50.44   23  
18 3NT E -3   +150 15.0   84
19 3NT S +1   +430 -8.0   32
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 12 - NS
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
21 3 N =   +140 16.0   86   -43.9   25.05 48.63   31  
22 4 S -2 -100   -17.0   11
23 4 N -4 -400   -22.0   0
24 6 W = -920   -20.9   2
15 16 - NS
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
25 4 S +1   +450 6.0   64   15.0   58.52 49.29   26  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 4 E -3   +150 10.0   73
28 4 N +2   +680 10.0   73
16 13 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
29 4 N =   +620 -12.0   23   1.0   50.54 49.37   25  
30 5x W -1   +100 -6.0   36
31 2x W = -470   20.0   95
32 4 S +2   +480 -1.0   48
17 12 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
1 3x S -2 -300   -10.0   27   -4.0   47.73 49.27   27  
2 Av/Av 0.0   50
3 3NT S =   +400 -4.0   41
4 3NT W +1 -630   10.0   73
18 15 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
5 4 N =   +620 3.0   57   27.0   65.34 50.16   23  
6 2NT E -2   +200 16.0   86
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 2 W +2 -170   1.0   52
19 12 - NS
Никитина А.В.
Гусев В.А.
9 3 N -1 -50   6.0   64   1.0   50.57 50.18   20  
10 3 N -1 -100   -4.0   41
11 3 W +1 -130   -1.0   48
12 4 E = -420   0.0   50