XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 11 - NS
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
1 4 N =   +420 10.0   73   19.0   60.80 60.80   9  
2 4 E = -420   -2.0   45
3 4 S -1 -50   -11.0   25
4 4x E -4   +1100 22.0   100
2 4 - EW
Рудакова Е.В.
Рудаков Е.С.
5 3NT S -1 -100   6.0   64   41.1   73.35 67.07   3  
6 4 S =   +420 2.1   55
7 3NT x E = -750   22.0   100
8 2 N -1 -50   11.0   75
3 2 - EW
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
9 6 N -2 -100   22.0   100   0.0   50.00 61.38   2  
10 2 S +1   +140 -15.0   16
11 6NT W = -990   2.0   55
12 4 W = -420   -9.0   30
4 2 - NS
Дихнова Т.О.
Холомеев В.Г.
13 3 E -2   +200 5.0   61   10.0   55.68 59.96   2  
14 4 W -1   +50 -2.0   45
15 4x S -1 -200   -8.0   32
16 2 S +2   +170 15.0   84
5 3 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
17 2 S +1   +140 -4.0   41   -21.0   38.07 55.58   9  
18 1NT W +1 -120   0.0   50
19 1NT S =   +90 -5.0   39
20 3 S +1   +130 -12.0   23
6 5 - NS
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
21 3 W +1 -170   -17.0   11   0.0   50.00 54.65   11  
22 3 S +1   +170 18.0   91
23 3NT E -2   +200 10.0   73
24 3 W +1 -130   -11.0   25
7 6 - NS
Курсакова Л.Н.
Татаркин В.А.
25 4x S -2 -300   14.0   82   46.5   76.45 57.76   6  
26 3 S -1 -100   12.5   79
27 2 W = -110   7.0   66
28 3NT W -1   +50 13.0   80
8 3 - EW
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
29 3NT W +1 -630   -3.0   43   -46.0   23.86 53.53   10  
30 3 W -2   +100 -13.0   20
31 3NT S +2   +660 -14.0   18
32 3NT N +1   +430 -16.0   14
9 6 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1 3NT E -2   +100 14.0   82   45.0   75.57 55.97   6  
2 3NT E -2   +100 15.0   84
3 3 S +1   +130 6.0   64
4 2NT W = -120   10.0   73
10 2 - EW
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
5 3 E +3 -230   -8.0   32   19.0   60.80 56.46   3  
6 4 W +2 -680   -11.0   25
7 2 E +1 -140   18.0   91
8 4 E = -420   20.0   95
11 2 - EW
Гулевич А.С.
Матушко Г.В.
9 4 E = -620   -6.0   36   -25.0   35.80 54.58   8  
10 2 W = -110   15.0   84
11 3x E -3   +500 -20.0   5
12 4 S +2   +680 -14.0   18
12 5 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
13 2 N =   +110 -7.0   34   31.0   67.61 55.66   4  
14 4 N =   +420 20.0   95
15 1NT N -1 -100   0.0   50
16 3 N =   +140 18.0   91
13 3 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
17 4 W -1   +50 2.0   55   16.0   59.09 55.93   4  
18 4 E -3   +150 15.0   84
19 3NT N +1   +430 -8.0   32
20 4 N +1   +650 7.0   66
14 3 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
21 3 S =   +140 16.0   86   44.6   75.34 57.31   2  
22 4 S =   +420 19.0   93
23 6 S =   +1370 14.0   82
24 A-/A+ -4.4   40
15 2 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
25 4 S +1   +450 6.0   64   43.0   74.43 58.46   1  
26 4 N =   +620 13.0   80
27 3 N +1   +170 14.0   82
28 4 N +2   +680 10.0   73
16 1 - NS
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
29 4 N =   +620 12.0   77   28.8   66.37 58.95   2  
30 5x W -1   +100 6.0   64
31 3NT S -1 -100   -8.0   32
32 6 S =   +980 18.8   93
17 2 - NS
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
1 4 W +1 -450   -9.0   30   -18.8   39.33 57.80   2  
2 3 W -2   +100 5.2   62
3 3NT N =   +400 4.0   59
4 3NT E +2 -660   -19.0   7
18 2 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
5 3NT N +1   +630 9.0   70   38.0   71.59 58.56   1  
6 3NT W -1   +100 7.0   66
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 3NT W -1   +50 15.0   84
19 1 - NS
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
9 3 N -1 -50   6.0   64   2.0   51.14 58.17   1  
10 3 N -2 -200   -14.0   18
11 3x S -1 -100   10.0   73
12 4 E = -420   0.0   50