XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 16 - EW
SIT
OUT
1 4.4   60   17.6   60.00 60.00   11  
2 4.4   60
3 4.4   60
4 4.4   60
2 1 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
5 3NT S -1 -100   -6.0   36   0.7   50.41 55.21   13  
6 4 S +1   +450 16.7   88
7 3NT E +2 -660   -18.0   9
8 3 S +1   +170 8.0   68
3 2 - NS
Яковлева М.Ю.
Добрин Д.А.
9 6 N -2 -100   -22.0   0   0.0   50.00 53.47   15  
10 2 S +1   +140 15.0   84
11 6NT W = -990   -2.0   45
12 4 W = -420   9.0   70
4 1 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
13 2 E -1   +100 12.0   77   17.0   59.66 55.02   15  
14 4 W -3   +150 -8.0   32
15 4x S -1 -200   8.0   68
16 1NT N +1   +120 5.0   61
5 1 - NS
Осипова Е.Н.
Осипов А.С.
17 2 S +1   +140 -4.0   41   -4.3   47.57 53.53   14  
18 1NT W +3 -180   -6.3   36
19 3 S -1 -50   -12.0   23
20 1NT x E -1   +200 18.0   91
6 7 - EW
Павлушко О.В.
Орлов С.Ю.
21 4 W -2   +100 -22.0   0   -7.0   46.02 52.28   21  
22 3NT N -5 -250   22.0   100
23 2 S -1 -100   4.0   59
24 5 W -1   +50 -11.0   25
7 11 - EW
Свечникова М.В.
Бутаев Б.С.
25 4 W +1 -650   3.0   57   -4.6   47.39 51.58   19  
26 4x S -2 -500   9.4   71
27 1NT S -2 -100   -17.0   11
28 4 E = -420   0.0   50
8 10 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
29 3NT W +1 -630   3.0   57   5.0   52.84 51.74   17  
30 2 W -1   +50 2.0   55
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 2 E -3   +300 3.0   57
9 9 - EW
Добрушина Е.Р.
Унжаков В.В.
1 4 E -1   +50 -4.0   41   -13.0   42.61 50.72   20  
2 6 E -2   +100 -15.0   16
3 3 S +1   +130 -6.0   36
4 3 E +1 -170   12.0   77
10 10 - EW
Гураль О.Н.
Золотарев Я.И.
5 4 E +2 -480   7.0   66   6.0   53.41 50.99   22  
6 6 W = -1430   10.0   73
7 1NT S =   +90 4.0   59
8 3 E = -140   -15.0   16
11 11 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
9 4 E -1   +100 -21.0   2   9.0   55.11 51.37   17  
10 2 W = -110   15.0   84
11 3NT x E = -550   22.0   100
12 3NT S +2   +660 -7.0   34
12 9 - NS
Хоничева Е.Ю.
Ручка В.А.
13 3 N -1 -100   -18.0   9   -54.0   19.32 48.70   32  
14 3 E +1 -170   -22.0   0
15 1NT N -1 -100   0.0   50
16 4x E = -790   -14.0   18
13 15 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
17 4 W -1   +50 -2.0   45   19.0   60.80 49.63   27  
18 3 E -1   +50 4.0   59
19 3NT N +1   +430 8.0   68
20 4 N =   +620 9.0   70
14 14 - NS
Екимова М.В.
Зайцев А.В.
21 4 W -2   +100 1.0   52   -8.7   45.04 49.30   28  
22 3 S =   +140 4.0   59
23 3x E -1   +200 -20.0   5
24 3NT E = -400   6.3   64
15 14 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
25 4 S +1   +450 -6.0   36   -13.0   42.61 48.85   32  
26 4x N -1 -200   22.0   100
27 4x W -2   +300 -19.0   7
28 4 N +2   +680 -10.0   27
16 15 - EW
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
29 4 N -1 -100   12.0   77   13.0   57.36 49.39   24  
30 5x W -1   +100 -6.0   36
31 3NT S -1 -100   8.0   68
32 4 S +2   +480 -1.0   48
17 11 - EW
Фрамполь О.Д.
Звездин З.М.
1 3NT E +1 -430   -3.0   43   -14.0   42.07 48.96   29  
2 3 E = -140   1.0   52
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 1NT W +2 -150   -8.0   32
18 13 - EW
Миронова А.Е.
Миронов С.Ф.
5 3NT N +2   +660 -18.0   9   -40.0   27.27 47.75   35  
6 2NT E = -120   0.0   50
7 3NT S +1   +630 -7.0   34
8 4 W -1   +50 -15.0   16
19 18 - NS
Рыскина Н.А.
Vainikonis V.
9 3 N -1 -50   6.0   64   8.0   54.55 48.11   34  
10 3NT W -3   +300 12.0   77
11 4x N -2 -300   -10.0   27
12 4 E = -420   0.0   50