XXI Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 19 туров по 4 сдачи
Звенигород, 7 - 8 марта 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 19 - NS
Векленко И.Ю.
Цыдынжапов Г.Э.
1 3 S +2   +200 -6.0   36   4.0   52.27 52.27   21  
2 3NT W = -400   7.0   66
3 3 S =   +110 4.0   59
4 4 N =   +620 -1.0   48
2 10 - NS
Серегина А.В.
Щенников А.Г.
5 3NT S +1   +630 11.0   75   30.7   67.46 59.87   5  
6 4 S +1   +450 16.7   88
7 3NT E = -600   1.0   52
8 2 S +1   +140 2.0   55
3 3 - EW
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
9 4x N =   +590 -18.0   9   11.0   56.25 58.66   5  
10 2 E -1   +100 1.0   52
11 6NT W +1 -1020   16.0   86
12 4 E +2 -480   12.0   77
4 3 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
13 3 E -2   +200 5.0   61   6.0   53.41 57.35   5  
14 4 W +1 -150   -12.0   23
15 5 E -2   +100 7.0   66
16 2 N +2   +130 6.0   64
5 5 - NS
Рахмани Д.В.
Сно Е.С.
17 2 S =   +110 -16.0   14   -45.5   24.15 50.71   24  
18 1NT x N -1 -200   -11.5   24
19 1NT x N -1 -100   -19.0   7
20 1NT N +2   +150 1.0   52
6 14 - NS
Воробейчикова О.А.
Воробей П.Н.
21 4 W -1   +50 14.0   82   10.0   55.68 51.54   23  
22 3 S -1 -50   -3.0   43
23 3NT E -2   +200 10.0   73
24 4 W = -130   -11.0   25
7 12 - NS
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
25 5 E = -650   -3.0   43   -58.9   16.55 46.54   35  
26 6x N -6 -1700   -19.9   5
27 4x N -4 -800   -22.0   0
28 4 W +1 -450   -14.0   18
8 18 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
29 3NT W +1 -630   3.0   57   -25.0   35.80 45.20   39  
30 2NT S -2 -100   -8.0   32
31 3NT S +1   +630 -3.0   43
32 3NT N -1 -50   -17.0   11
9 20 - NS
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
1 5 E -2   +100 14.0   82   24.0   63.64 47.25   35  
2 5 E = -400   -14.0   18
3 2 N +2   +170 19.0   93
4 2 E +1 -140   5.0   61
10 18 - NS
Смирнова П.В.
Кузнецов Д.К.
5 4 E +2 -480   -7.0   34   10.0   55.68 48.09   33  
6 4 E +2 -680   11.0   75
7 2 E = -110   -9.0   30
8 2 E +1 -140   15.0   84
11 16 - EW
Азарьева Е.Е.
Рапопорт В.Э.
9 4 W = -620   -6.0   36   -41.0   26.70 46.14   39  
10 2NT W -3   +300 -19.0   7
11 2x N =   +470 -18.0   9
12 4 S +1   +650 2.0   55
12 20 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
13 2 E -3   +300 20.0   95 -2.2   33.8   69.20 48.07   34  
14 4x N =   +590 22.0   100
15 2 W -1   +50 12.0   77
16 5x S -4 -800   -18.0   9
13 17 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
17 3 E +2 -200   10.0   73   30.0   67.05 49.53   28  
18 4 E +1 -450   22.0   100
19 3NT S +2   +460 -11.0   25
20 4 N =   +620 9.0   70
14 14 - EW
Фельдман Л.М.
Литман М.А.
21 4 W -2   +100 -1.0   48   8.7   54.96 49.91   23  
22 3 S =   +140 -4.0   41
23 3x E -1   +200 20.0   95
24 3NT E = -400   -6.3   36
15 12 - NS
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
25 3NT N +1   +430 -11.0   25   -25.0   35.80 48.97   31  
26 4 N -1 -100   -11.0   25
27 3 S +1   +130 3.0   57
28 4 N +1   +650 -6.0   36
16 16 - EW
Никитина А.В.
Гусев В.А.
29 4 S =   +620 -12.0   23   -0.6   49.66 49.02   29  
30 5 W -3   +150 -14.0   18
31 4 N -2 -200   16.0   86
32 4 N =   +420 9.4   71
17 14 - EW
Тазенкова Т.В.
Феофанов М.Ю.
1 1 N -3 -150   -16.0   14 -4.4   -62.4   14.57 46.99   38  
2 3x W -2   +300 -22.0   0
3 3NT N =   +400 -4.0   41
4 2NT E -1   +100 -16.0   14
18 20 - NS
Кучеренко А.В.
Палагин Г.А.
5 3NT N +1   +630 9.0   70   47.0   76.70 48.64   30  
6 3NT W -2   +200 16.0   86
7 3NT S +1   +630 7.0   66
8 4 W -1   +50 15.0   84
19 16 - NS
Захарова В.Ю.
Захаров А.С.
9 4 N -2 -100   -11.0   25   -26.0   35.23 47.93   36  
10 4x N -1 -200   -14.0   18
11 3 W +1 -130   -1.0   48
12 4 W = -420   0.0   50