XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 9 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
1 2 S -1 -50   0.0     -3   27.0   27.0   14
2 5x E -3 500   -7.0  
3 2 S = 90   1.0  
4 4 W = -620   3.0  
2 8 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
5 3NT E +1 -430   0.0     1   31.0   58.0   12
6 3NT N = 400   1.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 7 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
9 6 N +1 1010   -1.0     8   38.0   96.0   10
10 2NT W +1 -150   1.0  
11 2NT S -1 -50   -1.0  
12 6 E = -920   9.0  
4 6 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
13 4x N -3 -800   -11.0     -16   14.0   110.0   17
14 4x E -2 300   4.0  
15 4 S -1 -100   -6.0  
16 2NT E = -120   -3.0  
5 5 - EW
А. Королева
А. Трофимова
17 2 S -1 -50   3.0     9   39.0   149.0   15
18 4 E -1 50   -4.0  
19 4 S +2 480   -1.0  
20 4 E = -620   11.0  
6 4 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
21 4 S +2 680   -1.0     -3   27.0   176.0   15
22 3NT E -3 300   -4.0  
23 3 N = 140   0.0  
24 3 S -2 -100   2.0  
7 3 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
25 3 E -1 100   -2.0     6   36.0   212.0   14
26 3 E +1 -170   5.0  
27 3 W +2 -200   3.0  
28 4 N +1 650   0.0  
8 2 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
29 4 N -1 -100   11.0     25   55.0   267.0   7
30 5 S -2 -100   3.0  
31 2 E -1 50   1.0  
32 3NT W +1 -630   10.0  
9 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
1 3 W +1 -170   -5.0     -8   22.0   289.0   9
2 4x N -2 -500   9.0  
3 3x E -3 800   -12.0  
4 Av/Av   0.0  
10 2 - NS
М. Барминская
И. Родина
5 4 N -1 -100   -4.0     -16   14.0   303.0   15
6 3NT S +1 430   -1.0  
7 1NT N -2 -200   -1.0  
8 6 S -1 -50   -10.0  
11 3 - NS
М. Екимова
М. Малкова
9 2 E = -110   0.0     0   30.0   333.0   16
10 5x W -2 500   6.0  
11 4 N +1 450   -8.0  
12 3 E -1 50   2.0  
12 4 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
13 2 E = -110   -3.0     -29   1.0   334.0   16
14 4 N -2 -100   -2.0  
15 4 N -1 -100   -11.0  
16 3x W = -730   -13.0  
13 5 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
17 2NT N +1 150   2.0     8   38.0   372.0   16
18 3NT E +2 -460   0.0  
19 2 N +1 140   5.0  
20 4 S +2 680   1.0  
14 6 - EW
О. Гураль
В. Красинская
21 3 E -1 50   -4.0     -1   29.0   401.0   15
22 4NT W +1 -660   3.0  
23 4 W +3 -710   0.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 7 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
25 4 E -1 100   9.0     -9   21.0   422.0   16
26 4 N -2 -200   -12.0  
27 6 W = -980   -6.0  
28 Av/Av   0.0  
16 8 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
29 2 W = -110   3.0     14   44.0   466.0   15
30 5x W -1 100   8.0  
31 5x W -2 300   -3.0  
32 4 W = -620   6.0  
17 9 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
1 2 E = -110   -3.0     -6   24.0   490.0   16
2 5 W -2 100   8.0  
3 3NT W = -600   -10.0  
4 2 S = 110   -1.0  
18 10 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
5 2 N = 90   3.0     3   33.0   523.0   15
6 4 E -3 300   2.0  
7 2 E = -110   -2.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 11 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
9 3NT W +2 -660   6.0     12   42.0   565.0   15
10 2 W +1 -110   0.0  
11 5 N = 400   -1.0  
12 1NT S -5 -500   7.0  
20 12 - EW
И. Зарубенко
А. Кучеренко
13 1NT E -1 100   -4.0     -6   24.0   589.0   14
14 2NT N +1 150   -1.0  
15 3NT S -3 -300   2.0  
16 3NT E +2 -660   -3.0  
21 12 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
17 4 N +1 450   0.0     -4   26.0   615.0   15
18 5 S -2 -200   -4.0  
19 3NT E +2 -660   0.0  
20 1 S +1 110   0.0  
22 11 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
21 3 W = -140   -4.0     10   40.0   655.0   14
22 2 S +2 170   5.0  
23 3NT E -1 100   11.0  
24 3NT N -1 -50   -2.0  
23 10 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
25 6 W -2 200   -12.0     -7   23.0   678.0   16
26 5 N +2 640   -1.0  
27 2 W +1 -140   6.0  
28 3 W -2 100   0.0