XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 7 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
1 2 N = 110   -4.0     -27   3.0   3.0   24
2 4 S +1 650   -9.0  
3 1NT S +3 180   -2.0  
4 6x E -1 200   -12.0  
2 6 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
5 4 E = -130   7.0     -2   28.0   31.0   23
6 5 S -1 -50   -9.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 5 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
9 5 N +2 510   10.0     3   33.0   64.0   21
10 3 N = 110   -6.0  
11 4 S -2 -100   1.0  
12 3NT E +2 -460   -2.0  
4 4 - EW
А. Королева
А. Трофимова
13 4 E = -620   8.0     21   51.0   115.0   15
14 3 S = 110   2.0  
15 3NT N -4 -400   11.0  
16 Av/Av   0.0  
5 3 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
17 1 S = 80   -1.0     -10   20.0   135.0   21
18 4 E -1 50   -4.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E -1 100   -5.0  
6 2 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
21 4 S +1 650   0.0     9   39.0   174.0   16
22 2NT E -1 100   2.0  
23 4 W -2 200   -2.0  
24 3NT E = -400   9.0  
7 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
25 3NT S = 400   -9.0     -17   13.0   187.0   19
26 3 S = 110   -3.0  
27 4 W -1 50   -4.0  
28 4 N +2 680   -1.0  
8 2 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
29 4 N -1 -100   -11.0     -25   5.0   192.0   22
30 5 S -2 -100   -3.0  
31 2 E -1 50   -1.0  
32 3NT W +1 -630   -10.0  
9 3 - NS
М. Барминская
И. Родина
1 3NT W = -400   -2.0     1   31.0   223.0   21
2 3 E -4 200   7.0  
3 3 N -1 -50   -4.0  
4 3 E -1 100   0.0  
10 4 - NS
М. Екимова
М. Малкова
5 5 N -3 -300   -8.0     -10   20.0   243.0   20
6 3NT N +1 430   -1.0  
7 3 S -2 -200   -1.0  
8 3NT S +1 430   0.0  
11 5 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
9 3NT E = -600   -10.0     -18   12.0   255.0   21
10 4 W -2 200   -2.0  
11 4 N +1 450   -8.0  
12 3 E -1 50   2.0  
12 6 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
13 3 W -1 100   -3.0     8   38.0   293.0   20
14 3NT N -1 -50   1.0  
15 4 N -2 -200   12.0  
16 4x W -1 200   -2.0  
13 7 - NS
О. Гураль
В. Красинская
17 3 E -2 100   1.0     7   37.0   330.0   20
18 3NT E +1 -430   1.0  
19 3x E -1 200   6.0  
20 4 S = 620   -1.0  
14 8 - EW
О. Кириллова
Т. Тазенкова
21 3 E = -110   0.0     -15   15.0   345.0   21
22 4 E -1 100   -12.0  
23 4 W +1 -650   -2.0  
24 5 E +1 -420   -1.0  
15 9 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
25 4 E = -620   -8.0     -22   8.0   353.0   21
26 3 S +2 200   -7.0  
27 6 W = -980   -6.0  
28 2 W +2 -170   -1.0  
16 10 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
29 3 W -1 100   3.0     -18   12.0   365.0   22
30 5x W -1 100   -8.0  
31 4 S -1 -100   -7.0  
32 4 W = -620   -6.0  
17 11 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
1 3 E -1 50   -2.0     7   37.0   402.0   22
2 5 W -1 50   -7.0  
3 3NT W = -600   10.0  
4 3 S -1 -100   6.0  
18 12 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
5 2 W = -110   3.0     -9   21.0   423.0   22
6 3 N = 140   3.0  
7 2 W -1 100   -4.0  
8 7 E -1 50   -11.0  
19 12 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
9 3NT E +2 -660   -6.0     -11   19.0   442.0   23
10 2 W +1 -110   0.0  
11 4 N +1 150   -6.0  
12 3 W +1 -170   1.0  
20 11 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
13 3 E = -110   -2.0     3   33.0   475.0   22
14 2NT N +2 180   2.0  
15 3NT N -3 -300   -2.0  
16 3NT E = -600   5.0  
21 10 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
17 3NT S +3 490   -2.0     -16   14.0   489.0   22
18 3NT N = 600   -12.0  
19 5 W = -600   -2.0  
20 1NT W -1 100   0.0  
22 9 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
21 1 S +2 110   -3.0     0   30.0   519.0   23
22 4 S -1 -50   2.0  
23 3NT W = -600   4.0  
24 3 N = 110   -3.0  
23 8 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
25 3 W +1 -170   7.0     3   33.0   552.0   22
26 5 N +1 620   0.0  
27 3 N +2 200   3.0  
28 2NT N -2 -200   -7.0