XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 5 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
1 1NT E = -90   1.0     6   36.0   36.0   9
2 2 S +2 170   2.0  
3 3NT N -1 -50   5.0  
4 A+/A-   -2.0  
2 4 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
5 3NT E = -400   -1.0     -3   27.0   63.0   10
6 3NT N = 400   -1.0  
7 2 S +1 140   -1.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 3 - EW
А. Королева
А. Трофимова
9 4 N +3 510   10.0     9   39.0   102.0   7
10 2 W +1 -110   0.0  
11 3NT S -1 -50   -1.0  
12 Av/Av   0.0  
4 2 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
13 3 E +2 -200   -2.0     -14   16.0   118.0   13
14 4 S = 130   1.0  
15 4 S = 620   -10.0  
16 2NT N = 120   -3.0  
5 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
17 1NT S -1 -50   3.0     -6   24.0   142.0   16
18 4 E -1 50   -4.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E -1 100   -5.0  
6 2 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
21 4 S +1 650   0.0     -9   21.0   163.0   20
22 2NT E -1 100   -2.0  
23 4 W -2 200   2.0  
24 3NT E = -400   -9.0  
7 3 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
25 3 E -1 100   2.0     -6   24.0   187.0   19
26 3 E +1 -170   -5.0  
27 3 W +2 -200   -3.0  
28 4 N +1 650   0.0  
8 4 - NS
М. Барминская
И. Родина
29 5x W -2 500   1.0     -1   29.0   216.0   18
30 5 S -1 -50   -1.0  
31 3 S -2 -200   -7.0  
32 5 E -1 100   6.0  
9 5 - NS
М. Екимова
М. Малкова
1 3NT W +2 -460   -3.0     9   39.0   255.0   17
2 3 W -1 50   4.0  
3 2 W -4 400   7.0  
4 3 N = 140   1.0  
10 6 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
5 3 N = 110   -2.0     -14   16.0   271.0   17
6 4 S +2 480   -1.0  
7 2 S -2 -200   1.0  
8 4x W -5 1100   -12.0  
11 7 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
9 1 E +2 -140   -1.0     2   32.0   303.0   17
10 4 N -1 -100   -9.0  
11 6 S = 980   5.0  
12 4x W -2 300   7.0  
12 8 - EW
О. Гураль
В. Красинская
13 3 W -1 100   -3.0     0   30.0   333.0   17
14 3NT N -1 -50   1.0  
15 3NT S = 600   -4.0  
16 5x S -1 -100   6.0  
13 9 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
17 2 W -2 100   1.0     2   32.0   365.0   17
18 3NT E +2 -460   0.0  
19 4 S -1 -50   0.0  
20 4 S +2 680   1.0  
14 10 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
21 2 E +1 -110   0.0     -13   17.0   382.0   17
22 5 E = -600   -1.0  
23 6 W = -1430   -12.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 11 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
25 4 W -1 100   -9.0     -14   16.0   398.0   18
26 4x S +1 990   -10.0  
27 6 E = -980   6.0  
28 1 E +1 -110   -1.0  
16 12 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
29 2NT E +1 -150   4.0     -4   26.0   424.0   20
30 4 N +2 480   -2.0  
31 3 S +2 200   -1.0  
32 3 W +1 -170   -5.0  
17 12 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
1 3 E = -140   -4.0     -2   28.0   452.0   19
2 3NT W = -400   -4.0  
3 4 W -1 100   6.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 11 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
5 3 W = -140   -3.0     0   30.0   482.0   20
6 3x E -1 200   -1.0  
7 3 E -1 100   4.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 10 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
9 6 E -1 100   -11.0     -19   11.0   493.0   20
10 1 W = -80   -1.0  
11 5 S = 400   -1.0  
12 2NT W -1 50   -6.0  
20 9 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
13 3 E = -110   2.0     9   39.0   532.0   20
14 2 W -3 150   -1.0  
15 3NT S -1 -100   -4.0  
16 6 E = -1370   12.0  
21 8 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
17 2 N +3 200   -6.0     -14   16.0   548.0   21
18 5 S -2 -200   -4.0  
19 3NT E +1 -630   1.0  
20 3 S -1 -100   -5.0  
22 7 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
21 3 W = -140   4.0     9   39.0   587.0   20
22 4 S -2 -100   3.0  
23 3NT E +2 -660   5.0  
24 3 S = 110   -3.0  
23 6 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
25 2x N -5 -1100   -12.0     8   38.0   625.0   20
26 6 N +1 1390   13.0  
27 4 N +1 450   8.0  
28 2 W -1 50   -1.0