XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 3 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
1 2 W +2 -130   -2.0     -14   16.0   16.0   21
2 3NT N -2 -200   -10.0  
3 2 S +2 130   0.0  
4 A-/A+   -2.0  
2 4 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
5 3NT E = -400   1.0     3   33.0   49.0   20
6 3NT N = 400   1.0  
7 2 S +1 140   1.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 5 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
9 5 N +2 510   -10.0     -3   27.0   76.0   20
10 3 N = 110   6.0  
11 4 S -2 -100   -1.0  
12 3NT E +2 -460   2.0  
4 6 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
13 4x N -3 -800   11.0     16   46.0   122.0   12
14 4x E -2 300   -4.0  
15 4 S -1 -100   6.0  
16 2NT E = -120   3.0  
5 7 - NS
М. Барминская
И. Родина
17 1NT N = 90   1.0     4   34.0   156.0   10
18 3 E = -140   -2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E -1 100   5.0  
6 8 - EW
М. Екимова
М. Малкова
21 4 S +1 650   0.0     -6   24.0   180.0   14
22 2NT W -3 300   -4.0  
23 2 S +1 140   0.0  
24 3NT E -1 50   -2.0  
7 9 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
25 2 E = -110   -4.0     -7   23.0   203.0   16
26 4 S -1 -100   -3.0  
27 2 W +1 -140   -1.0  
28 4 N +2 680   1.0  
8 10 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
29 4 S -1 -100   -11.0     6   36.0   239.0   14
30 3NT N +1 430   10.0  
31 2NT N = 120   1.0  
32 3NT W -1 100   6.0  
9 11 - EW
О. Гураль
В. Красинская
1 4 E = -420   2.0     9   39.0   278.0   12
2 3 E -3 150   -6.0  
3 3 N -1 -50   4.0  
4 4 S -3 -300   9.0  
10 12 - EW
О. Кириллова
Т. Тазенкова
5 3 E -1 50   -1.0     -2   28.0   306.0   14
6 4 S +2 480   -1.0  
7 2 S -2 -200   1.0  
8 3NT S +2 460   -1.0  
11 12 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
9 2 E -2 200   8.0     15   45.0   351.0   11
10 5x E -3 800   11.0  
11 6 S = 980   5.0  
12 3NT S -4 -400   -9.0  
12 11 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
13 2 W +1 -140   -4.0     -12   18.0   369.0   14
14 4 N -1 -50   -1.0  
15 2 N = 110   -8.0  
16 4 S +1 150   1.0  
13 10 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
17 2 N = 110   -1.0     -4   26.0   395.0   13
18 3NT E = -400   -2.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S +2 680   -1.0  
14 9 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
21 2 S -1 -100   0.0     5   35.0   430.0   12
22 3NT W +2 -660   3.0  
23 3NT W +3 -690   0.0  
24 3NT W +3 -490   2.0  
15 8 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
25 2 W +2 -170   4.0     1   31.0   461.0   13
26 4 S +1 650   4.0  
27 6 W = -980   -6.0  
28 3 W +1 -170   -1.0  
16 7 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
29 3NT W -1 100   -3.0     -12   18.0   479.0   13
30 5 N +1 480   -2.0  
31 3x S +1 930   -13.0  
32 4 W = -620   6.0  
17 6 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
1 5 N -2 -100   -3.0     -14   16.0   495.0   15
2 2x S -3 -800   -11.0  
3 3NT E -1 100   6.0  
4 2NT N -1 -100   -6.0  
18 5 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
5 3 S -1 -100   2.0     -15   15.0   510.0   17
6 5x W -4 1100   -13.0  
7 2 W -1 100   -4.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 4 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
9 3NT E +2 -660   6.0     -5   25.0   535.0   16
10 3 W +1 -130   1.0  
11 5x N = 550   -5.0  
12 1NT W -2 100   -7.0  
20 3 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
13 1NT W +2 -150   3.0     5   35.0   570.0   16
14 3 S -1 -50   4.0  
15 3NT S -2 -200   -2.0  
16 Av/Av   0.0  
21 2 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
17 4 N -1 -50   10.0     5   35.0   605.0   16
18 4 S = 130   -5.0  
19 3NT E +2 -660   0.0  
20 2 S = 110   0.0  
22 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
21 2 W = -110   4.0     6   36.0   641.0   16
22 3 S = 140   -4.0  
23 3NT E = -600   4.0  
24 4 N -1 -50   2.0  
23 2 - NS
А. Королева
А. Трофимова
25 4 W -2 200   12.0     14   44.0   685.0   14
26 5 S +1 620   0.0  
27 3 N = 140   1.0  
28 2 N = 110   1.0