XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 10 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
1 3x E -2 300   -8.0     -14   16.0   16.0   21
2 A+/A-   -2.0  
3 A+/A-   -2.0  
4 A+/A-   -2.0  
2 9 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
5 3NT E +1 -430   0.0     -16   14.0   30.0   24
6 3NT N +2 460   -3.0  
7 2x S +1 870   -13.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 8 - NS
О. Гураль
В. Красинская
9 5 S -4 -200   -15.0     -29   1.0   31.0   24
10 4x S -3 -800   -12.0  
11 5x N -5 -1100   -14.0  
12 6NT W -2 100   12.0  
4 7 - EW
О. Кириллова
Т. Тазенкова
13 3 S -1 -100   -4.0     8   38.0   69.0   24
14 3 E -1 50   3.0  
15 4 S -1 -100   6.0  
16 2 S -2 -100   3.0  
5 6 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
17 1NT S -2 -100   -4.0     -17   13.0   82.0   24
18 3 E = -140   -2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E = -620   -11.0  
6 5 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
21 5 N = 650   0.0     -10   20.0   102.0   24
22 3NT W -3 300   -4.0  
23 4 W -3 300   -4.0  
24 3NT E -1 50   -2.0  
7 4 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
25 3x E -1 200   -5.0     -7   23.0   125.0   24
26 3 E -1 100   -3.0  
27 3 W = -140   1.0  
28 4 N +1 650   0.0  
8 3 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
29 4 N = 620   -4.0     -19   11.0   136.0   24
30 4 N +1 450   -10.0  
31 1NT x S +1 380   -7.0  
32 A-/A+   2.0  
9 2 - EW
И. Зарубенко
А. Кучеренко
1 3NT W +2 -460   3.0     14   44.0   180.0   24
2 4x S -3 -800   12.0  
3 2 E -1 100   0.0  
4 1NT S +1 120   -1.0  
10 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
5 3 E -3 150   -3.0     -3   27.0   207.0   24
6 4 S +1 450   0.0  
7 3 S -2 -200   1.0  
8 3NT S +2 460   -1.0  
11 2 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
9 2 W +1 -140   -1.0     -9   21.0   228.0   24
10 3x N +2 1130   13.0  
11 4 S +2 480   -8.0  
12 4x S -3 -800   -13.0  
12 3 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
13 2 W = -110   -3.0     7   37.0   265.0   22
14 1NT N +2 150   5.0  
15 4 N = 620   5.0  
16 4 S = 130   0.0  
13 4 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
17 3 N -1 -50   -3.0     -3   27.0   292.0   22
18 3NT W +2 -460   0.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S +1 650   0.0  
14 5 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
21 2 E +2 -130   -1.0     -5   25.0   317.0   22
22 3NT W +3 -690   -4.0  
23 4 W +3 -710   0.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 6 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
25 3NT E = -600   7.0     -2   28.0   345.0   22
26 3x S +1 930   -10.0  
27 4 W = -420   -7.0  
28 3x N -2 -500   8.0  
16 7 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
29 3NT W -1 100   3.0     12   42.0   387.0   21
30 5 N +1 480   2.0  
31 3x S +1 930   13.0  
32 4 W = -620   -6.0  
17 8 - EW
А. Королева
А. Трофимова
1 4 E -2 100   -3.0     6   36.0   423.0   21
2 5 E -1 50   -7.0  
3 4 W = -620   10.0  
4 2 W = -110   6.0  
18 9 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
5 3 W +1 -170   -4.0     -9   21.0   444.0   21
6 3x E -2 500   7.0  
7 2 E = -110   -2.0  
8 6 E +1 -940   -10.0  
19 10 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
9 6 E -1 100   11.0     19   49.0   493.0   20
10 1 W = -80   1.0  
11 5 S = 400   1.0  
12 2NT W -1 50   6.0  
20 11 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
13 3 E = -110   2.0     -3   27.0   520.0   21
14 2NT N +2 180   -2.0  
15 3NT N -3 -300   2.0  
16 3NT E = -600   -5.0  
21 12 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
17 4 N +1 450   0.0     4   34.0   554.0   20
18 5 S -2 -200   4.0  
19 3NT E +2 -660   0.0  
20 1 S +1 110   0.0  
22 12 - NS
М. Барминская
И. Родина
21 2 W +1 -140   -4.0     -5   25.0   579.0   21
22 4 S -5 -250   -6.0  
23 1NT E +2 -150   7.0  
24 3NT S -1 -50   -2.0  
23 11 - NS
М. Екимова
М. Малкова
25 3NT W +2 -660   -5.0     3   33.0   612.0   21
26 5 S +1 620   0.0  
27 4 N = 420   8.0  
28 1NT N = 90   0.0