XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 11 - EW
М. Барминская
И. Родина
1 2 N = 110   -4.0     -11   19.0   19.0   18
2 2 N +2 170   2.0  
3 3NT N +1 430   -7.0  
4 A+/A-   -2.0  
2 12 - EW
М. Екимова
М. Малкова
5 3NT E = -400   -1.0     7   37.0   56.0   13
6 5 S -1 -50   9.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 4 E = -420   -1.0  
3 12 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
9 6 N +1 1010   1.0     13   43.0   99.0   8
10 3 N -1 -100   0.0  
11 3NT S = 400   10.0  
12 3NT E +2 -460   2.0  
4 11 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
13 3 E +1 -170   3.0     19   49.0   148.0   2
14 3 E -1 50   -3.0  
15 4 N = 620   10.0  
16 3 E -4 400   9.0  
5 10 - EW
О. Гураль
В. Красинская
17 1NT S = 90   -1.0     -3   27.0   175.0   4
18 4 E -1 50   -4.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 3 E = -140   2.0  
6 9 - EW
О. Кириллова
Т. Тазенкова
21 4 S +1 650   0.0     3   33.0   208.0   4
22 2NT W = -120   7.0  
23 3 N = 140   0.0  
24 4 W -2 100   -4.0  
7 8 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
25 2 W = -110   -4.0     1   31.0   239.0   6
26 3 E = -140   -4.0  
27 2 W +1 -140   -1.0  
28 5x E -5 1100   10.0  
8 7 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
29 4 N = 620   -4.0     6   36.0   275.0   4
30 3NT S -1 -50   1.0  
31 2 S +1 140   -2.0  
32 3NT E +2 -660   11.0  
9 6 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
1 2 W +2 -170   5.0     -1   29.0   304.0   6
2 3 E -1 50   4.0  
3 2 E = -110   -5.0  
4 1NT S -1 -100   -5.0  
10 5 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
5 2 E -2 100   -2.0     1   31.0   335.0   6
6 4 S = 420   1.0  
7 2 S -3 -300   3.0  
8 3NT N +2 460   -1.0  
11 4 - EW
И. Зарубенко
А. Кучеренко
9 2 E = -90   -1.0     0   30.0   365.0   7
10 4 W -1 100   5.0  
11 4 N +2 480   8.0  
12 4 S = 620   -12.0  
12 3 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
13 2 W = -110   3.0     -7   23.0   388.0   9
14 1NT N +2 150   -5.0  
15 4 N = 620   -5.0  
16 4 S = 130   0.0  
13 2 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
17 2 N +1 140   -2.0     10   40.0   428.0   7
18 3NT E +1 -430   -1.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S -1 -100   13.0  
14 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
21 2 E +1 -110   0.0     14   44.0   472.0   7
22 5 E +1 -620   2.0  
23 6 W = -1430   12.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 2 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
25 4 W = -620   -8.0     -26   4.0   476.0   9
26 4 N -1 -100   -12.0  
27 6 W = -980   -6.0  
28 2 W +1 -140   0.0  
16 3 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
29 3NT W +1 -630   -12.0     -20   10.0   486.0   12
30 4 N +3 510   2.0  
31 4 W -1 50   -4.0  
32 4 W = -620   -6.0  
17 4 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
1 2 E = -110   -3.0     -13   17.0   503.0   14
2 4x N -3 -800   -11.0  
3 2 E = -110   1.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 5 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
5 3 S -1 -100   -2.0     15   45.0   548.0   12
6 5x W -4 1100   13.0  
7 2 W -1 100   4.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 6 - EW
А. Королева
А. Трофимова
9 7 W -1 100   -11.0     -12   18.0   566.0   14
10 A-/A+   2.0  
11 5 N = 400   -1.0  
12 1 W +2 -140   -2.0  
20 7 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
13 2NT W +1 -150   -3.0     -5   25.0   591.0   13
14 3NT N -1 -50   -4.0  
15 3NT S -3 -300   -2.0  
16 5 E +1 -620   4.0  
21 8 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
17 2 N +3 200   6.0     14   44.0   635.0   12
18 5 S -2 -200   4.0  
19 3NT E +1 -630   -1.0  
20 3 S -1 -100   5.0  
22 9 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
21 1 S +2 110   3.0     0   30.0   665.0   11
22 4 S -1 -50   -2.0  
23 3NT W = -600   -4.0  
24 3 N = 110   3.0  
23 10 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
25 6 W -2 200   12.0     7   37.0   702.0   10
26 5 N +2 640   1.0  
27 2 W +1 -140   -6.0  
28 3 W -2 100   0.0