XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 6 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
1 2 E +1 -140   3.0     14   44.0   44.0   2
2 3 S = 140   3.0  
3 3NT N -1 -50   5.0  
4 4 W = -620   3.0  
2 7 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
5 3NT E +1 -430   0.0     -6   24.0   68.0   7
6 3 S +2 150   -6.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 4 W +1 -450   0.0  
3 8 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
9 5 S -4 -200   15.0     29   59.0   127.0   1
10 4x S -3 -800   12.0  
11 5x N -5 -1100   14.0  
12 6NT W -2 100   -12.0  
4 9 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
13 3 N -2 -200   2.0     -12   18.0   145.0   4
14 5 S -1 -50   -5.0  
15 3NT N -1 -100   -6.0  
16 1NT N -2 -100   -3.0  
5 10 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
17 1NT S = 90   1.0     3   33.0   178.0   3
18 4 E -1 50   4.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 3 E = -140   -2.0  
6 11 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
21 4 N +1 650   0.0     15   45.0   223.0   2
22 3NT W = -600   13.0  
23 2 N +2 170   -1.0  
24 2NT E +1 -150   3.0  
7 12 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
25 5 N -1 -50   2.0     -1   29.0   252.0   2
26 3 E -1 100   -3.0  
27 2 W = -110   0.0  
28 4 N +1 650   0.0  
8 12 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
29 3 S +2 200   -6.0     -10   20.0   272.0   5
30 3NT S -2 -100   -3.0  
31 2 S -2 -200   -7.0  
32 3NT W -1 100   6.0  
9 11 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
1 4 E = -420   -2.0     -9   21.0   293.0   8
2 3 E -3 150   6.0  
3 3 N -1 -50   -4.0  
4 4 S -3 -300   -9.0  
10 10 - EW
А. Королева
А. Трофимова
5 4 S -3 -300   8.0     7   37.0   330.0   8
6 Av/Av   0.0  
7 2NT W +1 -150   -1.0  
8 3NT S +1 430   0.0  
11 9 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
9 2 E -1 100   -6.0     -18   12.0   342.0   12
10 5 E -4 400   -4.0  
11 6 S = 980   -5.0  
12 4x E -1 100   -3.0  
12 8 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
13 3 W -1 100   3.0     0   30.0   372.0   12
14 3NT N -1 -50   -1.0  
15 3NT S = 600   4.0  
16 5x S -1 -100   -6.0  
13 7 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
17 3 E -2 100   -1.0     -7   23.0   395.0   13
18 3NT E +1 -430   -1.0  
19 3x E -1 200   -6.0  
20 4 S = 620   1.0  
14 6 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
21 3 E -1 50   4.0     1   31.0   426.0   13
22 4NT W +1 -660   -3.0  
23 4 W +3 -710   0.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 5 - EW
М. Барминская
И. Родина
25 3NT E +2 -660   8.0     7   37.0   463.0   12
26 4 N +2 680   -5.0  
27 6 E = -980   6.0  
28 2 E = -90   -2.0  
16 4 - EW
М. Екимова
М. Малкова
29 2NT E = -120   3.0     8   38.0   501.0   11
30 4 N +3 510   -2.0  
31 4 W -1 50   4.0  
32 4x S -3 -500   3.0  
17 3 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
1 4 E -1 50   -2.0     -5   25.0   526.0   11
2 3NT E +1 -430   5.0  
3 3NT E -2 200   -8.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 2 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
5 2NT W -2 100   -3.0     10   40.0   566.0   11
6 2 E -1 100   4.0  
7 2NT N -4 -400   8.0  
8 3NT W +4 -520   1.0  
19 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
9 6 W -2 200   -12.0     -16   14.0   580.0   11
10 1NT E +2 -150   1.0  
11 5x W -3 500   -3.0  
12 2 W +1 -140   -2.0  
20 2 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
13 3 E = -110   -2.0     -17   13.0   593.0   12
14 2 W -3 150   1.0  
15 3NT N -4 -400   -4.0  
16 6 E = -1370   -12.0  
21 3 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
17 3NT N = 400   -1.0     -3   27.0   620.0   13
18 5 S -1 -100   -1.0  
19 3NT E +3 -690   -1.0  
20 2 S = 110   0.0  
22 4 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
21 3 S +1 130   3.0     -7   23.0   643.0   15
22 4 S -3 -150   -4.0  
23 3NT E = -600   -4.0  
24 4 N -1 -50   -2.0  
23 5 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
25 4 W -1 100   11.0     6   36.0   679.0   15
26 5 S +1 620   0.0  
27 3 W = -140   -6.0  
28 2 N = 110   1.0