XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 5 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
1 1NT E = -90   -1.0     -6   24.0   24.0   16
2 2 S +2 170   -2.0  
3 3NT N -1 -50   -5.0  
4 A+/A-   2.0  
2 6 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
5 4 E = -130   -7.0     2   32.0   56.0   13
6 5 S -1 -50   9.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 7 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
9 6 N +1 1010   1.0     -8   22.0   78.0   19
10 2NT W +1 -150   -1.0  
11 2NT S -1 -50   1.0  
12 6 E = -920   -9.0  
4 8 - EW
М. Барминская
И. Родина
13 3 E +1 -170   -3.0     1   31.0   109.0   19
14 3NT N = 400   -6.0  
15 4 N -1 -100   6.0  
16 2 N -3 -150   4.0  
5 9 - NS
М. Екимова
М. Малкова
17 1 S = 80   1.0     3   33.0   142.0   16
18 4 E -1 50   4.0  
19 5 S = 450   0.0  
20 3 E = -140   -2.0  
6 10 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
21 2 N +4 230   -9.0     -18   12.0   154.0   21
22 3NT E +2 -660   -13.0  
23 3 E -2 200   2.0  
24 3NT E -1 50   2.0  
7 11 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
25 3NT N = 400   -9.0     -27   3.0   157.0   22
26 1NT S +1 120   -3.0  
27 2 N -1 -50   -2.0  
28 6 N = 1430   -13.0  
8 12 - EW
О. Гураль
В. Красинская
29 3 S +2 200   6.0     10   40.0   197.0   21
30 3NT S -2 -100   3.0  
31 2 S -2 -200   7.0  
32 3NT W -1 100   -6.0  
9 12 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
1 4 E = -420   -2.0     -7   23.0   220.0   22
2 3 N -1 -100   0.0  
3 3 S -3 -150   -6.0  
4 2 N +1 140   1.0  
10 11 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
5 3 E -2 100   2.0     -20   10.0   230.0   22
6 3NT N -3 -150   -12.0  
7 3 S -4 -400   -6.0  
8 3x W -2 300   -4.0  
11 10 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
9 2 E +1 -140   1.0     -11   19.0   249.0   22
10 3NT W -2 200   2.0  
11 7 S = 1510   -12.0  
12 3 E -1 50   -2.0  
12 9 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
13 2 W -1 100   -3.0     -24   6.0   255.0   23
14 1NT N +4 210   -6.0  
15 4 N +1 650   -5.0  
16 5x N = 550   -10.0  
13 8 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
17 2 W = -110   -5.0     -6   24.0   279.0   23
18 3NT E +2 -460   0.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S = 620   -1.0  
14 7 - EW
И. Зарубенко
А. Кучеренко
21 2 E = -110   0.0     -9   21.0   300.0   23
22 3 E +3 -170   -9.0  
23 4 W +1 -650   -2.0  
24 3NT E +3 -490   2.0  
15 6 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
25 3NT E = -600   -7.0     2   32.0   332.0   23
26 3x S +1 930   10.0  
27 4 W = -420   7.0  
28 3x N -2 -500   -8.0  
16 5 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
29 3NT E -1 100   -3.0     -20   10.0   342.0   23
30 5 N +2 510   -2.0  
31 4 S +1 650   -10.0  
32 3 E +1 -170   -5.0  
17 4 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
1 2 E = -110   3.0     13   43.0   385.0   23
2 4x N -3 -800   11.0  
3 2 E = -110   -1.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 3 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
5 3 N -1 -100   2.0     -1   29.0   414.0   23
6 3 S = 140   3.0  
7 1NT N = 90   -4.0  
8 5 E +1 -420   -2.0  
19 2 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
9 4NT E +2 -690   7.0     5   35.0   449.0   22
10 2NT E +1 -150   1.0  
11 5 N = 400   -1.0  
12 2 W = -110   -2.0  
20 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
13 1NT W -1 100   -4.0     -29   1.0   450.0   23
14 2x W -4 800   -12.0  
15 3NT S = 600   -13.0  
16 Av/Av   0.0  
21 2 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
17 4 N -1 -50   -10.0     -5   25.0   475.0   23
18 4 S = 130   5.0  
19 3NT E +2 -660   0.0  
20 2 S = 110   0.0  
22 3 - NS
А. Королева
А. Трофимова
21 2 S +1 110   3.0     21   51.0   526.0   22
22 2 S +1 140   4.0  
23 4 W -1 100   11.0  
24 3 S = 110   3.0  
23 4 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
25 3NT W +3 -690   -5.0     -18   12.0   538.0   23
26 2 N +2 170   -10.0  
27 3 N -1 -50   -4.0  
28 2 S = 110   1.0