XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 6 - NS
О. Гураль
В. Красинская
1 2 E +1 -140   -3.0     -14   16.0   16.0   21
2 3 S = 140   -3.0  
3 3NT N -1 -50   -5.0  
4 4 W = -620   -3.0  
2 5 - EW
О. Кириллова
Т. Тазенкова
5 3NT E = -400   -1.0     -4   26.0   42.0   21
6 3NT N = 400   -1.0  
7 3 S = 140   -1.0  
8 4 E = -420   -1.0  
3 4 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
9 6 N +1 1010   -1.0     -11   19.0   61.0   23
10 3NT E -2 200   -7.0  
11 5 S -1 -50   -1.0  
12 3NT E +2 -460   -2.0  
4 3 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
13 4 E = -620   8.0     -5   25.0   86.0   22
14 4x E -2 300   -4.0  
15 5x E -4 800   -12.0  
16 2 S -2 -100   3.0  
5 2 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
17 1NT S -2 -100   4.0     -1   29.0   115.0   22
18 3 E = -140   2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E -2 200   -7.0  
6 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
21 4 S +1 650   0.0     -1   29.0   144.0   22
22 3NT E -3 300   -4.0  
23 2 S +1 140   0.0  
24 2NT E +1 -150   3.0  
7 2 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
25 3NT S = 400   9.0     5   35.0   179.0   21
26 2 S +2 130   4.0  
27 1NT S = 90   5.0  
28 6 N -1 -100   -13.0  
8 3 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
29 4 N = 620   4.0     19   49.0   228.0   17
30 4 N +1 450   10.0  
31 1NT x S +1 380   7.0  
32 A-/A+   -2.0  
9 4 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
1 3 W = -140   5.0     11   41.0   269.0   13
2 3x S -1 -200   -3.0  
3 3NT N = 400   7.0  
4 2 N +2 170   2.0  
10 5 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
5 2 E -2 100   2.0     -1   29.0   298.0   16
6 4 S = 420   -1.0  
7 2 S -3 -300   -3.0  
8 3NT N +2 460   1.0  
11 6 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
9 1 E +1 -110   0.0     7   37.0   335.0   15
10 4 N -1 -100   9.0  
11 6 S = 980   -5.0  
12 4 S -1 -100   3.0  
12 7 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
13 2NT S -1 -100   -3.0     9   39.0   374.0   11
14 4 S -2 -100   -2.0  
15 4 N +1 650   5.0  
16 4x W -2 500   9.0  
13 8 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
17 2 W = -110   5.0     6   36.0   410.0   10
18 3NT E +2 -460   0.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S = 620   1.0  
14 9 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
21 2 S -1 -100   0.0     -5   25.0   435.0   10
22 3NT W +2 -660   -3.0  
23 3NT W +3 -690   0.0  
24 3NT W +3 -490   -2.0  
15 10 - NS
А. Королева
А. Трофимова
25 4 E -1 100   9.0     12   42.0   477.0   8
26 A-/A+   -2.0  
27 5 W = -450   7.0  
28 A-/A+   -2.0  
16 11 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
29 3NT E -1 100   -3.0     -3   27.0   504.0   10
30 5x W -1 100   8.0  
31 5x W -2 300   -3.0  
32 2 W +2 -170   -5.0  
17 12 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
1 3 E = -140   4.0     2   32.0   536.0   10
2 3NT W = -400   4.0  
3 4 W -1 100   -6.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 12 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
5 2 W = -110   -3.0     9   39.0   575.0   10
6 3 N = 140   -3.0  
7 2 W -1 100   4.0  
8 7 E -1 50   11.0  
19 11 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
9 3NT W +2 -660   -6.0     -12   18.0   593.0   10
10 2 W +1 -110   0.0  
11 5 N = 400   1.0  
12 1NT S -5 -500   -7.0  
20 10 - EW
М. Барминская
И. Родина
13 2NT W = -120   2.0     1   31.0   624.0   10
14 3NT N -1 -50   4.0  
15 3NT S -3 -300   2.0  
16 5x N -3 -500   -7.0  
21 9 - EW
М. Екимова
М. Малкова
17 4 N +1 450   0.0     -1   29.0   653.0   10
18 3NT N -1 -100   1.0  
19 3NT E +3 -690   1.0  
20 3 W -2 200   -3.0  
22 8 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
21 4x E -2 300   7.0     22   52.0   705.0   9
22 4 S -1 -50   -2.0  
23 3 W +1 -130   8.0  
24 3NT N = 400   9.0  
23 7 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
25 4 W +1 -650   5.0     4   34.0   739.0   9
26 5 S +1 620   0.0  
27 3 N = 140   -1.0  
28 3 E -2 100   0.0