XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 4 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
1 2 S -2 -100   -2.0     4   34.0   34.0   10
2 A-/A+   -2.0  
3 1NT S = 90   -1.0  
4 3 E = -140   9.0  
2 5 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
5 3NT E = -400   1.0     4   34.0   68.0   7
6 3NT N = 400   1.0  
7 3 S = 140   1.0  
8 4 E = -420   1.0  
3 6 - EW
И. Зарубенко
А. Кучеренко
9 6NT N = 990   0.0     -5   25.0   93.0   13
10 2NT E +1 -150   1.0  
11 2 N +1 140   -5.0  
12 3NT W +3 -490   -1.0  
4 7 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
13 3 S -1 -100   4.0     -8   22.0   115.0   15
14 3 E -1 50   -3.0  
15 4 S -1 -100   -6.0  
16 2 S -2 -100   -3.0  
5 8 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
17 1 S = 80   -1.0     12   42.0   157.0   9
18 3 E = -140   2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E = -620   11.0  
6 9 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
21 4 S +1 650   0.0     -3   27.0   184.0   13
22 2NT W = -120   -7.0  
23 3 N = 140   0.0  
24 4 W -2 100   4.0  
7 10 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
25 3 E -1 100   2.0     3   33.0   217.0   12
26 3 E = -140   -4.0  
27 2 S = 90   5.0  
28 5 N = 650   0.0  
8 11 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
29 4 N = 620   -4.0     17   47.0   264.0   9
30 5 S -1 -50   1.0  
31 3NT N -3 -300   9.0  
32 3NT E +3 -690   11.0  
9 12 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
1 4 E = -420   2.0     7   37.0   301.0   7
2 3 N -1 -100   0.0  
3 3 S -3 -150   6.0  
4 2 N +1 140   -1.0  
10 12 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
5 3 E -1 50   1.0     2   32.0   333.0   7
6 4 S +2 480   1.0  
7 2 S -2 -200   -1.0  
8 3NT S +2 460   1.0  
11 11 - NS
А. Королева
А. Трофимова
9 2NT E -2 200   8.0     8   38.0   371.0   6
10 3 N +2 200   -2.0  
11 6 S = 980   5.0  
12 4 S -1 -100   -3.0  
12 10 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
13 1 W +1 -110   3.0     -1   29.0   400.0   6
14 4 S -2 -100   2.0  
15 4 N = 620   -5.0  
16 4 S +1 150   -1.0  
13 9 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
17 2 W -2 100   -1.0     -2   28.0   428.0   7
18 3NT E +2 -460   0.0  
19 4 S -1 -50   0.0  
20 4 S +2 680   -1.0  
14 8 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
21 3 E = -110   0.0     15   45.0   473.0   6
22 4 E -1 100   12.0  
23 4 W +1 -650   2.0  
24 5 E +1 -420   1.0  
15 7 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
25 4 E -1 100   -9.0     9   39.0   512.0   6
26 4 N -2 -200   12.0  
27 6 W = -980   6.0  
28 Av/Av   0.0  
16 6 - NS
М. Барминская
И. Родина
29 4 W -2 200   5.0     0   30.0   542.0   6
30 5x W -1 100   -8.0  
31 5 W -2 100   -2.0  
32 3 W +1 -170   5.0  
17 5 - EW
М. Екимова
М. Малкова
1 2 E -1 50   -2.0     -10   20.0   562.0   7
2 5 W -2 100   -8.0  
3 2NT W +1 -150   0.0  
4 3 S = 140   0.0  
18 4 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
5 3 W +1 -170   4.0     -4   26.0   588.0   8
6 4 E -3 300   -2.0  
7 2x S = 180   -6.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 3 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
9 6NT E -1 100   -11.0     -17   13.0   601.0   9
10 2 W = -90   -1.0  
11 5x N = 550   -5.0  
12 3 N -2 -200   0.0  
20 2 - EW
О. Гураль
В. Красинская
13 3 E = -110   2.0     17   47.0   648.0   8
14 2 W -3 150   -1.0  
15 3NT N -4 -400   4.0  
16 6 E = -1370   12.0  
21 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
17 4 N = 420   1.0     3   33.0   681.0   9
18 5 S -1 -100   1.0  
19 3NT E +3 -690   1.0  
20 2 S = 110   0.0  
22 2 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
21 3 W -1 50   1.0     -13   17.0   698.0   10
22 3 W = -140   -4.0  
23 3NT E = -600   -4.0  
24 3NT N -4 -200   -6.0  
23 3 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
25 4 E = -620   -4.0     -27   3.0   701.0   11
26 5 S -3 -300   -14.0  
27 2 W -1 50   -2.0  
28 3NT N -2 -200   -7.0