XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 10 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
1 3x E -2 300   8.0     14   44.0   44.0   2
2 A+/A-   2.0  
3 A+/A-   2.0  
4 A+/A-   2.0  
2 11 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
5 1NT W = -90   -8.0     -9   21.0   65.0   9
6 3NT S +1 430   -2.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 3NT E +2 -460   1.0  
3 12 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
9 6 N +1 1010   -1.0     -13   17.0   82.0   16
10 3 N -1 -100   0.0  
11 3NT S = 400   -10.0  
12 3NT E +2 -460   -2.0  
4 12 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
13 4x N -3 -800   -11.0     -5   25.0   107.0   20
14 3NT S -3 -150   -7.0  
15 4 S = 620   10.0  
16 2 N +1 110   3.0  
5 11 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
17 1NT S = 90   1.0     4   34.0   141.0   18
18 3 E = -140   -2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 W -1 100   5.0  
6 10 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
21 2 N +4 230   9.0     18   48.0   189.0   8
22 3NT E +2 -660   13.0  
23 3 E -2 200   -2.0  
24 3NT E -1 50   -2.0  
7 9 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
25 2 E = -110   4.0     7   37.0   226.0   8
26 4 S -1 -100   3.0  
27 2 W +1 -140   1.0  
28 4 N +2 680   -1.0  
8 8 - NS
А. Королева
А. Трофимова
29 4 N = 620   4.0     11   41.0   267.0   7
30 4 N -2 -100   -3.0  
31 3NT N = 600   11.0  
32 2NT W +2 -180   -1.0  
9 7 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
1 4 E -1 50   -9.0     9   39.0   306.0   5
2 4x S -2 -500   9.0  
3 3 N -1 -50   4.0  
4 4 N -1 -100   5.0  
10 6 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
5 3 N = 110   2.0     14   44.0   350.0   3
6 4 S +2 480   1.0  
7 2 S -2 -200   -1.0  
8 4x W -5 1100   12.0  
11 5 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
9 3NT E = -600   10.0     18   48.0   398.0   3
10 4 W -2 200   2.0  
11 4 N +1 450   8.0  
12 3 E -1 50   -2.0  
12 4 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
13 2 E = -110   3.0     29   59.0   457.0   2
14 4 N -2 -100   2.0  
15 4 N -1 -100   11.0  
16 3x W = -730   13.0  
13 3 - EW
М. Барминская
И. Родина
17 2NT N +1 150   -2.0     23   53.0   510.0   1
18 4 W +1 -450   0.0  
19 2x W +3 -780   12.0  
20 6 S -1 -100   13.0  
14 2 - EW
М. Екимова
М. Малкова
21 2 W +1 -140   1.0     5   35.0   545.0   1
22 3NT W +3 -690   4.0  
23 4 W +3 -710   0.0  
24 3NT E +1 -430   0.0  
15 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
25 4 E -1 100   -9.0     -32   0.0   545.0   2
26 4x S +1 990   -10.0  
27 7 W -1 50   -13.0  
28 2 W +1 -140   0.0  
16 2 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
29 3NT W = -600   -11.0     -17   13.0   558.0   4
30 4 N +3 510   2.0  
31 5 W -2 100   -2.0  
32 4 W = -620   -6.0  
17 3 - NS
О. Гураль
В. Красинская
1 4 E -1 50   2.0     5   35.0   593.0   4
2 3NT E +1 -430   -5.0  
3 3NT E -2 200   8.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 4 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
5 3 W +1 -170   -4.0     4   34.0   627.0   4
6 4 E -3 300   2.0  
7 2x S = 180   6.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 5 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
9 6NT E -1 100   11.0     -11   19.0   646.0   6
10 1NT xx S -2 -1000   -13.0  
11 5 E -3 150   -6.0  
12 1NT N -3 -300   -3.0  
20 6 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
13 3 E -1 100   -4.0     7   37.0   683.0   5
14 2 W -4 200   -3.0  
15 3NT S -3 -300   2.0  
16 6 E = -1370   12.0  
21 7 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
17 4 N +1 450   0.0     -1   29.0   712.0   6
18 3NT S -1 -100   -1.0  
19 3NT E +2 -660   0.0  
20 1NT W -1 100   0.0  
22 8 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
21 4x E -2 300   -7.0     -22   8.0   720.0   7
22 4 S -1 -50   2.0  
23 3 W +1 -130   -8.0  
24 3NT N = 400   -9.0  
23 9 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
25 4x S -5 -1100   -12.0     -3   27.0   747.0   8
26 6 S = 1370   13.0  
27 4 N -1 -50   -4.0  
28 2 E -2 100   0.0