XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 12 - NS
М. Екимова
М. Малкова
1 2 S -1 -50   0.0     1   31.0   31.0   12
2 A+/A-   2.0  
3 1NT S +3 180   2.0  
4 4 W = -620   -3.0  
2 11 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
5 1NT W = -90   8.0     9   39.0   70.0   6
6 3NT S +1 430   2.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 3NT E +2 -460   -1.0  
3 10 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
9 6 N +1 940   1.0     -1   29.0   99.0   8
10 2 S -1 -100   0.0  
11 4 N -2 -100   1.0  
12 5 W +1 -420   -3.0  
4 9 - EW
О. Гураль
В. Красинская
13 3 N -2 -200   -2.0     12   42.0   141.0   5
14 5 S -1 -50   5.0  
15 3NT N -1 -100   6.0  
16 1NT N -2 -100   3.0  
5 8 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
17 1 S = 80   1.0     -12   18.0   159.0   8
18 3 E = -140   -2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E = -620   -11.0  
6 7 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
21 2 N +3 200   10.0     6   36.0   195.0   6
22 3NT W -4 400   -6.0  
23 3 N = 140   0.0  
24 3x N -1 -100   2.0  
7 6 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
25 3 E +1 -170   -5.0     -7   23.0   218.0   11
26 3 E = -140   -4.0  
27 1NT N -1 -50   2.0  
28 4 N +1 650   0.0  
8 5 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
29 4 N -1 -100   11.0     0   30.0   248.0   12
30 2 N +2 170   -5.0  
31 3 W -2 100   0.0  
32 3NT W -1 100   -6.0  
9 4 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
1 3 W = -140   -5.0     -11   19.0   267.0   15
2 3x S -1 -200   3.0  
3 3NT N = 400   -7.0  
4 2 N +2 170   -2.0  
10 3 - EW
И. Зарубенко
А. Кучеренко
5 3NT S -4 -400   10.0     19   49.0   316.0   10
6 4 S +1 450   0.0  
7 2NT W = -120   -2.0  
8 6 S -2 -100   11.0  
11 2 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
9 2 W +1 -140   1.0     9   39.0   355.0   10
10 3x N +2 1130   -13.0  
11 4 S +2 480   8.0  
12 4x S -3 -800   13.0  
12 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
13 2 W -2 200   -5.0     3   33.0   388.0   9
14 2 S = 110   -4.0  
15 2 N +2 170   7.0  
16 3NT N -1 -50   5.0  
13 2 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
17 2 N +1 140   2.0     -10   20.0   408.0   11
18 3NT E +1 -430   1.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S -1 -100   -13.0  
14 3 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
21 2 E = -90   1.0     -3   27.0   435.0   10
22 3NT E +3 -690   -4.0  
23 4 W +3 -710   0.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 4 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
25 4 E -1 100   9.0     7   37.0   472.0   11
26 2 S +1 140   -8.0  
27 4 E +2 -480   6.0  
28 3 W = -140   0.0  
16 5 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
29 3NT E -1 100   3.0     20   50.0   522.0   8
30 5 N +2 510   2.0  
31 4 S +1 650   10.0  
32 3 E +1 -170   5.0  
17 6 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
1 5 N -2 -100   3.0     14   44.0   566.0   6
2 2x S -3 -800   11.0  
3 3NT E -1 100   -6.0  
4 2NT N -1 -100   6.0  
18 7 - NS
А. Королева
А. Трофимова
5 2 E -1 50   2.0     14   44.0   610.0   5
6 3x E -2 500   7.0  
7 2 E = -110   -2.0  
8 2NT E +2 -180   7.0  
19 8 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
9 3NT E +3 -690   7.0     21   51.0   661.0   4
10 2 W +1 -110   0.0  
11 5 W -1 50   8.0  
12 4 W = -420   6.0  
20 9 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
13 3 E = -110   -2.0     -9   21.0   682.0   6
14 2 W -3 150   1.0  
15 3NT S -1 -100   4.0  
16 6 E = -1370   -12.0  
21 10 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
17 3NT S +3 490   2.0     16   46.0   728.0   3
18 3NT N = 600   12.0  
19 5 W = -600   2.0  
20 1NT W -1 100   0.0  
22 11 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
21 3 W = -140   4.0     -10   20.0   748.0   5
22 2 S +2 170   -5.0  
23 3NT E -1 100   -11.0  
24 3NT N -1 -50   2.0  
23 12 - EW
М. Барминская
И. Родина
25 2 E +2 -170   -7.0     -3   27.0   775.0   5
26 5 N +1 620   0.0  
27 3 N = 140   -1.0  
28 1 E +1 -90   5.0