XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 8 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
1 2 W +2 -130   -2.0     -11   19.0   19.0   18
2 4 S -1 -100   -8.0  
3 2NT N +2 180   2.0  
4 4 W = -620   -3.0  
2 7 - EW
О. Гураль
В. Красинская
5 3NT E +1 -430   0.0     6   36.0   55.0   15
6 3 S +2 150   6.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 4 W +1 -450   0.0  
3 6 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
9 6NT N = 990   0.0     5   35.0   90.0   14
10 2NT E +1 -150   -1.0  
11 2 N +1 140   5.0  
12 3NT W +3 -490   1.0  
4 5 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
13 3 N -2 -200   -2.0     -22   8.0   98.0   21
14 3NT N = 400   -6.0  
15 4 S = 620   -10.0  
16 3 N +1 130   -4.0  
5 4 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
17 1 S = 80   -1.0     10   40.0   138.0   20
18 3 E = -140   2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 2x S -2 -500   9.0  
6 3 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
21 4 N +1 650   0.0     2   32.0   170.0   17
22 2 W +1 -110   6.0  
23 2 S +1 140   0.0  
24 3NT E -2 100   -4.0  
7 2 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
25 3NT S = 400   -9.0     -5   25.0   195.0   17
26 2 S +2 130   -4.0  
27 1NT S = 90   -5.0  
28 6 N -1 -100   13.0  
8 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
29 4 N = 620   -4.0     -9   21.0   216.0   18
30 3NT S -1 -50   1.0  
31 2 W -2 100   0.0  
32 3NT W -1 100   -6.0  
9 2 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
1 3NT W +2 -460   -3.0     -14   16.0   232.0   20
2 4x S -3 -800   -12.0  
3 2 E -1 100   0.0  
4 1NT S +1 120   1.0  
10 3 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
5 3NT S -4 -400   -10.0     -19   11.0   243.0   20
6 4 S +1 450   0.0  
7 2NT W = -120   2.0  
8 6 S -2 -100   -11.0  
11 4 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
9 2 E = -90   1.0     0   30.0   273.0   20
10 4 W -1 100   -5.0  
11 4 N +2 480   -8.0  
12 4 S = 620   12.0  
12 5 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
13 3 N = 110   3.0     -10   20.0   293.0   20
14 4 S -2 -100   -2.0  
15 2 N -1 -100   -11.0  
16 3 S +1 130   0.0  
13 6 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
17 1 W +1 -110   5.0     4   34.0   327.0   21
18 3NT E +1 -430   -1.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S +1 650   0.0  
14 7 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
21 2 E = -110   0.0     9   39.0   366.0   20
22 3 E +3 -170   9.0  
23 4 W +1 -650   2.0  
24 3NT E +3 -490   -2.0  
15 8 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
25 2 W +2 -170   -4.0     -1   29.0   395.0   19
26 4 S +1 650   -4.0  
27 6 W = -980   6.0  
28 3 W +1 -170   1.0  
16 9 - NS
А. Королева
А. Трофимова
29 3 W -1 100   3.0     20   50.0   445.0   18
30 4 N +3 510   2.0  
31 4 N = 620   10.0  
32 3 W +1 -170   5.0  
17 10 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
1 2 E = -110   -3.0     -18   12.0   457.0   18
2 3NT E +1 -430   -5.0  
3 3NT W = -600   -10.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 11 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
5 3 W = -140   3.0     0   30.0   487.0   18
6 3x E -1 200   1.0  
7 3 E -1 100   -4.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 12 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
9 3NT E +2 -660   6.0     11   41.0   528.0   18
10 2 W +1 -110   0.0  
11 4 N +1 150   6.0  
12 3 W +1 -170   -1.0  
20 12 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
13 1NT E -1 100   4.0     6   36.0   564.0   17
14 2NT N +1 150   1.0  
15 3NT S -3 -300   -2.0  
16 3NT E +2 -660   3.0  
21 11 - NS
М. Барминская
И. Родина
17 4 N = 420   -1.0     -1   29.0   593.0   17
18 5 S -1 -100   -1.0  
19 3NT E +1 -630   1.0  
20 1NT W -1 100   0.0  
22 10 - EW
М. Екимова
М. Малкова
21 2 S +2 130   -3.0     -12   18.0   611.0   18
22 4 S -1 -50   2.0  
23 3 E +1 -130   -8.0  
24 3 N = 110   -3.0  
23 9 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
25 4x S -5 -1100   12.0     3   33.0   644.0   18
26 6 S = 1370   -13.0  
27 4 N -1 -50   4.0  
28 2 E -2 100   0.0