XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 4 - EW
О. Кириллова
Т. Тазенкова
1 2 S -2 -100   2.0     -4   26.0   26.0   15
2 A-/A+   2.0  
3 1NT S = 90   1.0  
4 3 E = -140   -9.0  
2 3 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
5 3NT E +1 -430   0.0     -2   28.0   54.0   17
6 5 S = 400   -1.0  
7 3 S = 140   -1.0  
8 4 E +1 -450   0.0  
3 2 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
9 6NT S = 990   0.0     -3   27.0   81.0   18
10 2 W +1 -110   0.0  
11 4 N -1 -50   -1.0  
12 3NT E +2 -460   -2.0  
4 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
13 3 E +1 -170   -3.0     -1   29.0   110.0   17
14 3NT S = 400   -6.0  
15 3NT N -4 -400   11.0  
16 2 S +1 110   -3.0  
5 2 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
17 1NT S -2 -100   -4.0     1   31.0   141.0   18
18 3 E = -140   -2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E -2 200   7.0  
6 3 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
21 4 N +1 650   0.0     -2   28.0   169.0   18
22 2 W +1 -110   -6.0  
23 2 S +1 140   0.0  
24 3NT E -2 100   4.0  
7 4 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
25 3x E -1 200   5.0     7   37.0   206.0   15
26 3 E -1 100   3.0  
27 3 W = -140   -1.0  
28 4 N +1 650   0.0  
8 5 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
29 4 N -1 -100   -11.0     0   30.0   236.0   15
30 2 N +2 170   5.0  
31 3 W -2 100   0.0  
32 3NT W -1 100   6.0  
9 6 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
1 2 W +2 -170   -5.0     1   31.0   267.0   15
2 3 E -1 50   -4.0  
3 2 E = -110   5.0  
4 1NT S -1 -100   5.0  
10 7 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
5 3x S = 670   12.0     13   43.0   310.0   12
6 3NT N +2 460   0.0  
7 1NT W +1 -120   2.0  
8 5 S = 400   -1.0  
11 8 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
9 2 E = -110   0.0     16   46.0   356.0   9
10 4 W -1 100   5.0  
11 4 N +2 480   8.0  
12 2 W = -110   3.0  
12 9 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
13 2 W -1 100   3.0     24   54.0   410.0   5
14 1NT N +4 210   6.0  
15 4 N +1 650   5.0  
16 5x N = 550   10.0  
13 10 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
17 2 N = 110   1.0     4   34.0   444.0   5
18 3NT E = -400   2.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S +2 680   1.0  
14 11 - EW
А. Королева
А. Трофимова
21 2 S -4 -400   7.0     9   39.0   483.0   5
22 6 E -1 100   -12.0  
23 6 W = -1430   12.0  
24 3NT W +3 -490   2.0  
15 12 - EW
В. Поляк
М. Шеховцова
25 3NT E = -600   7.0     9   39.0   522.0   5
26 3 S +2 200   7.0  
27 4 W +2 -480   -6.0  
28 3 W +1 -170   1.0  
16 12 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
29 2NT E +1 -150   -4.0     4   34.0   556.0   5
30 4 N +2 480   2.0  
31 3 S +2 200   1.0  
32 3 W +1 -170   5.0  
17 11 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
1 3 E -1 50   2.0     -7   23.0   579.0   5
2 5 W -1 50   7.0  
3 3NT W = -600   -10.0  
4 3 S -1 -100   -6.0  
18 10 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
5 2 N = 90   -3.0     -3   27.0   606.0   6
6 4 E -3 300   -2.0  
7 2 E = -110   2.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 9 - EW
М. Барминская
И. Родина
9 3NT E +4 -720   7.0     14   44.0   650.0   5
10 2 N -1 -100   0.0  
11 4 W -1 50   8.0  
12 2 W +2 -170   -1.0  
20 8 - NS
М. Екимова
М. Малкова
13 2NT E = -120   -2.0     13   43.0   693.0   4
14 2 W -2 100   0.0  
15 1NT x S = 180   10.0  
16 3NT E = -600   5.0  
21 7 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
17 4 N +1 450   0.0     1   31.0   724.0   5
18 3NT S -1 -100   1.0  
19 3NT E +2 -660   0.0  
20 1NT W -1 100   0.0  
22 6 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
21 2 S +1 110   3.0     0   30.0   754.0   4
22 3 S = 140   4.0  
23 3NT E +2 -660   -5.0  
24 4 N -1 -50   -2.0  
23 5 - EW
О. Гураль
В. Красинская
25 4 W -1 100   -11.0     -6   24.0   778.0   4
26 5 S +1 620   0.0  
27 3 W = -140   6.0  
28 2 N = 110   -1.0