XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 2 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
1 3 N -2 -100   -2.0     -7   23.0   23.0   17
2 2 S +2 170   -2.0  
3 2NT S = 120   0.0  
4 4 W = -620   -3.0  
2 3 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
5 3NT E +1 -430   0.0     2   32.0   55.0   15
6 5 S = 400   1.0  
7 3 S = 140   1.0  
8 4 E +1 -450   0.0  
3 4 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
9 6 N +1 1010   1.0     11   41.0   96.0   10
10 3NT E -2 200   7.0  
11 5 S -1 -50   1.0  
12 3NT E +2 -460   2.0  
4 5 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
13 3 N -2 -200   2.0     22   52.0   148.0   2
14 3NT N = 400   6.0  
15 4 S = 620   10.0  
16 3 N +1 130   4.0  
5 6 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
17 1NT S -2 -100   4.0     17   47.0   195.0   2
18 3 E = -140   2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E = -620   11.0  
6 7 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
21 2 N +3 200   -10.0     -6   24.0   219.0   3
22 3NT W -4 400   6.0  
23 3 N = 140   0.0  
24 3x N -1 -100   -2.0  
7 8 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
25 2 W = -110   4.0     -1   29.0   248.0   3
26 3 E = -140   4.0  
27 2 W +1 -140   1.0  
28 5x E -5 1100   -10.0  
8 9 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
29 4x N = 790   8.0     22   52.0   300.0   1
30 3NT S = 400   9.0  
31 3 W -1 50   -1.0  
32 3NT W -1 100   6.0  
9 10 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
1 4x E = -590   -6.0     13   43.0   343.0   1
2 4 W -2 100   5.0  
3 3x E -3 800   12.0  
4 2 S +2 170   2.0  
10 11 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
5 3 E -2 100   -2.0     20   50.0   393.0   1
6 3NT N -3 -150   12.0  
7 3 S -4 -400   6.0  
8 3x W -2 300   4.0  
11 12 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
9 2 E -2 200   -8.0     -15   15.0   408.0   1
10 5x E -3 800   -11.0  
11 6 S = 980   -5.0  
12 3NT S -4 -400   9.0  
12 12 - NS
А. Королева
А. Трофимова
13 3 W -3 300   7.0     27   57.0   465.0   1
14 2 N = 110   4.0  
15 3NT S = 600   4.0  
16 4x W -3 800   12.0  
13 11 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
17 1NT N +1 120   2.0     3   33.0   498.0   2
18 3NT W +2 -460   0.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S +2 680   1.0  
14 10 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
21 2 E +1 -110   0.0     13   43.0   541.0   2
22 5 E = -600   1.0  
23 6 W = -1430   12.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 9 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
25 4 E = -620   8.0     22   52.0   593.0   1
26 3 S +2 200   7.0  
27 6 W = -980   6.0  
28 2 W +2 -170   1.0  
16 8 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
29 2 W = -110   -3.0     -14   16.0   609.0   1
30 5x W -1 100   -8.0  
31 5x W -2 300   3.0  
32 4 W = -620   -6.0  
17 7 - EW
М. Барминская
И. Родина
1 3 E -2 100   -3.0     -4   26.0   635.0   1
2 3NT E = -400   4.0  
3 3NT E -1 100   -6.0  
4 2 W -1 100   1.0  
18 6 - NS
М. Екимова
М. Малкова
5 3NT E -2 100   3.0     3   33.0   668.0   1
6 4 E -3 300   2.0  
7 2 E = -110   -2.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 5 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
9 6NT E -1 100   -11.0     11   41.0   709.0   1
10 1NT xx S -2 -1000   13.0  
11 5 E -3 150   6.0  
12 1NT N -3 -300   3.0  
20 4 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
13 3NT E -1 100   -4.0     0   30.0   739.0   1
14 3NT S -1 -50   4.0  
15 3NT S -4 -400   4.0  
16 5 W +1 -620   -4.0  
21 3 - EW
О. Гураль
В. Красинская
17 3NT N = 400   1.0     3   33.0   772.0   1
18 5 S -1 -100   1.0  
19 3NT E +3 -690   1.0  
20 2 S = 110   0.0  
22 2 - EW
О. Кириллова
Т. Тазенкова
21 3 W -1 50   -1.0     13   43.0   815.0   1
22 3 W = -140   4.0  
23 3NT E = -600   4.0  
24 3NT N -4 -200   6.0  
23 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
25 3NT W = -600   3.0     0   30.0   845.0   1
26 5 S +1 620   0.0  
27 3 N +1 170   -2.0  
28 2 S = 110   -1.0