XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 2 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
1 3 N -2 -100   2.0     7   37.0   37.0   8
2 2 S +2 170   2.0  
3 2NT S = 120   0.0  
4 4 W = -620   3.0  
2 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
5 3NT E +1 -430   0.0     -4   26.0   63.0   10
6 3NT N +1 430   -2.0  
7 3 E -2 200   -2.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 2 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
9 6NT S = 990   0.0     3   33.0   96.0   10
10 2 W +1 -110   0.0  
11 4 N -1 -50   1.0  
12 3NT E +2 -460   2.0  
4 3 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
13 4 E = -620   -8.0     5   35.0   131.0   9
14 4x E -2 300   4.0  
15 5x E -4 800   12.0  
16 2 S -2 -100   -3.0  
5 4 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
17 1 S = 80   1.0     -10   20.0   151.0   14
18 3 E = -140   -2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 2x S -2 -500   -9.0  
6 5 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
21 5 N = 650   0.0     10   40.0   191.0   7
22 3NT W -3 300   4.0  
23 4 W -3 300   4.0  
24 3NT E -1 50   2.0  
7 6 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
25 3 E +1 -170   5.0     7   37.0   228.0   7
26 3 E = -140   4.0  
27 1NT N -1 -50   -2.0  
28 4 N +1 650   0.0  
8 7 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
29 4 N = 620   4.0     -6   24.0   252.0   11
30 3NT S -1 -50   -1.0  
31 2 S +1 140   2.0  
32 3NT E +2 -660   -11.0  
9 8 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
1 2 W +1 -140   -5.0     -2   28.0   280.0   11
2 4 W = -420   8.0  
3 2 E -2 200   -3.0  
4 3 S +1 170   -2.0  
10 9 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
5 3 N +1 130   3.0     6   36.0   316.0   10
6 3NT N +2 460   0.0  
7 2 S -1 -100   2.0  
8 3NT S +2 460   1.0  
11 10 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
9 2 E +1 -140   -1.0     11   41.0   357.0   8
10 3NT W -2 200   -2.0  
11 7 S = 1510   12.0  
12 3 E -1 50   2.0  
12 11 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
13 2 W +1 -140   4.0     12   42.0   399.0   7
14 4 N -1 -50   1.0  
15 2 N = 110   8.0  
16 4 S +1 150   -1.0  
13 12 - EW
А. Королева
А. Трофимова
17 3 S -1 -50   3.0     16   46.0   445.0   4
18 3NT W +2 -460   0.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S -1 -100   13.0  
14 12 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
21 2 N = 90   5.0     18   48.0   493.0   3
22 6 E -1 100   12.0  
23 4 W +2 -680   1.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 11 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
25 4 W -1 100   9.0     14   44.0   537.0   4
26 4x S +1 990   10.0  
27 6 E = -980   -6.0  
28 1 E +1 -110   1.0  
16 10 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
29 3 W -1 100   -3.0     18   48.0   585.0   2
30 5x W -1 100   8.0  
31 4 S -1 -100   7.0  
32 4 W = -620   6.0  
17 9 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
1 2 E = -110   3.0     6   36.0   621.0   2
2 5 W -2 100   -8.0  
3 3NT W = -600   10.0  
4 2 S = 110   1.0  
18 8 - NS
М. Барминская
И. Родина
5 4 W -2 100   3.0     -6   24.0   645.0   2
6 4 N -1 -50   -7.0  
7 2 E = -110   -2.0  
8 3NT E +3 -490   0.0  
19 7 - EW
М. Екимова
М. Малкова
9 3NT E +2 -660   6.0     5   35.0   680.0   2
10 2 W = -90   -1.0  
11 5x N = 550   -5.0  
12 1NT S -4 -400   5.0  
20 6 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
13 3 E -1 100   4.0     -7   23.0   703.0   3
14 2 W -4 200   3.0  
15 3NT S -3 -300   -2.0  
16 6 E = -1370   -12.0  
21 5 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
17 3NT N +2 460   -1.0     -5   25.0   728.0   3
18 3x W -2 300   -8.0  
19 3NT E +3 -690   1.0  
20 PASS Pass   3.0  
22 4 - EW
О. Гураль
В. Красинская
21 3 S +1 130   -3.0     7   37.0   765.0   3
22 4 S -3 -150   4.0  
23 3NT E = -600   4.0  
24 4 N -1 -50   2.0  
23 3 - EW
О. Кириллова
Т. Тазенкова
25 4 E = -620   4.0     27   57.0   822.0   2
26 5 S -3 -300   14.0  
27 2 W -1 50   2.0  
28 3NT N -2 -200   7.0