XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 12 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
1 2 S -1 -50   0.0     -1   29.0   29.0   13
2 A+/A-   -2.0  
3 1NT S +3 180   -2.0  
4 4 W = -620   3.0  
2 12 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
5 3NT E = -400   1.0     -7   23.0   52.0   19
6 5 S -1 -50   -9.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 4 E = -420   1.0  
3 11 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
9 6NT N +1 1020   1.0     2   32.0   84.0   15
10 2 N -1 -100   0.0  
11 4 N = 420   10.0  
12 6 W = -920   -9.0  
4 10 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
13 3 E +1 -170   -3.0     12   42.0   126.0   11
14 3 E = -140   7.0  
15 4 S -1 -100   6.0  
16 3 N -1 -50   2.0  
5 9 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
17 1 S = 80   -1.0     -3   27.0   153.0   11
18 4 E -1 50   -4.0  
19 5 S = 450   0.0  
20 3 E = -140   2.0  
6 8 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
21 4 S +1 650   0.0     6   36.0   189.0   8
22 2NT W -3 300   4.0  
23 2 S +1 140   0.0  
24 3NT E -1 50   2.0  
7 7 - EW
А. Королева
А. Трофимова
25 2 E +2 -170   5.0     4   34.0   223.0   10
26 3 S +1 130   -4.0  
27 2 W +3 -200   3.0  
28 4 S +1 650   0.0  
8 6 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
29 3 N +2 200   -6.0     -6   24.0   247.0   13
30 3NT S -1 -50   -1.0  
31 3NT N = 600   11.0  
32 3NT W = -600   -10.0  
9 5 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
1 3NT W +2 -460   3.0     -9   21.0   268.0   14
2 3 W -1 50   -4.0  
3 2 W -4 400   -7.0  
4 3 N = 140   -1.0  
10 4 - EW
И. Векленко
Б. Есенгабылова
5 5 N -3 -300   8.0     10   40.0   308.0   13
6 3NT N +1 430   1.0  
7 3 S -2 -200   1.0  
8 3NT S +1 430   0.0  
11 3 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
9 2 E = -110   0.0     0   30.0   338.0   14
10 5x W -2 500   -6.0  
11 4 N +1 450   8.0  
12 3 E -1 50   -2.0  
12 2 - EW
М. Барминская
И. Родина
13 3 N -1 -100   3.0     4   34.0   372.0   12
14 Av/Av   0.0  
15 4 N = 620   -5.0  
16 3 W = -140   6.0  
13 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
17 2 W -1 50   1.0     -5   25.0   397.0   12
18 5 W = -450   0.0  
19 2 N +1 140   -5.0  
20 4 S +2 680   -1.0  
14 2 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
21 2 W +1 -140   -1.0     -5   25.0   422.0   14
22 3NT W +3 -690   -4.0  
23 4 W +3 -710   0.0  
24 3NT E +1 -430   0.0  
15 3 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
25 4 E = -620   -8.0     3   33.0   455.0   14
26 4 S +2 680   5.0  
27 4 E +2 -480   6.0  
28 3 W = -140   0.0  
16 4 - NS
О. Гураль
В. Красинская
29 2NT E = -120   -3.0     -8   22.0   477.0   14
30 4 N +3 510   2.0  
31 4 W -1 50   -4.0  
32 4x S -3 -500   -3.0  
17 5 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
1 2 E -1 50   2.0     10   40.0   517.0   12
2 5 W -2 100   8.0  
3 2NT W +1 -150   0.0  
4 3 S = 140   0.0  
18 6 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
5 3NT E -2 100   -3.0     -3   27.0   544.0   14
6 4 E -3 300   -2.0  
7 2 E = -110   2.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 7 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
9 3NT E +2 -660   -6.0     -5   25.0   569.0   13
10 2 W = -90   1.0  
11 5x N = 550   5.0  
12 1NT S -4 -400   -5.0  
20 8 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
13 2NT E = -120   2.0     -13   17.0   586.0   15
14 2 W -2 100   0.0  
15 1NT x S = 180   -10.0  
16 3NT E = -600   -5.0  
21 9 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
17 4 N +1 450   0.0     1   31.0   617.0   14
18 3NT N -1 -100   -1.0  
19 3NT E +3 -690   -1.0  
20 3 W -2 200   3.0  
22 10 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
21 2 S +2 130   3.0     12   42.0   659.0   13
22 4 S -1 -50   -2.0  
23 3 E +1 -130   8.0  
24 3 N = 110   3.0  
23 11 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
25 3NT W +2 -660   5.0     -3   27.0   686.0   13
26 5 S +1 620   0.0  
27 4 N = 420   -8.0  
28 1NT N = 90   0.0