XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 7 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
1 2 N = 110   4.0     27   57.0   57.0   1
2 4 S +1 650   9.0  
3 1NT S +3 180   2.0  
4 6x E -1 200   12.0  
2 8 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
5 3NT E +1 -430   0.0     -1   29.0   86.0   2
6 3NT N = 400   -1.0  
7 2 S = 110   0.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 9 - NS
М. Барминская
И. Родина
9 6 N +1 1010   1.0     2   32.0   118.0   2
10 2 E -4 400   11.0  
11 4 N -2 -100   -1.0  
12 6 E = -920   -9.0  
4 10 - NS
М. Екимова
М. Малкова
13 3 E +1 -170   3.0     -12   18.0   136.0   7
14 3 E = -140   -7.0  
15 4 S -1 -100   -6.0  
16 3 N -1 -50   -2.0  
5 11 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
17 1NT S = 90   -1.0     -4   26.0   162.0   7
18 3 E = -140   2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 W -1 100   -5.0  
6 12 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
21 4 S +1 650   0.0     -6   24.0   186.0   12
22 3NT W -2 200   -2.0  
23 2 N +1 140   0.0  
24 3NT E -2 100   -4.0  
7 12 - NS
О. Гураль
В. Красинская
25 5 N -1 -50   -2.0     1   31.0   217.0   12
26 3 E -1 100   3.0  
27 2 W = -110   0.0  
28 4 N +1 650   0.0  
8 11 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
29 4 N = 620   4.0     -17   13.0   230.0   16
30 5 S -1 -50   -1.0  
31 3NT N -3 -300   -9.0  
32 3NT E +3 -690   -11.0  
9 10 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
1 4x E = -590   6.0     -13   17.0   247.0   18
2 4 W -2 100   -5.0  
3 3x E -3 800   -12.0  
4 2 S +2 170   -2.0  
10 9 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
5 3 N +1 130   -3.0     -6   24.0   271.0   17
6 3NT N +2 460   0.0  
7 2 S -1 -100   -2.0  
8 3NT S +2 460   -1.0  
11 8 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
9 2 E = -110   0.0     -16   14.0   285.0   18
10 4 W -1 100   -5.0  
11 4 N +2 480   -8.0  
12 2 W = -110   -3.0  
12 7 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
13 2NT S -1 -100   3.0     -9   21.0   306.0   19
14 4 S -2 -100   2.0  
15 4 N +1 650   -5.0  
16 4x W -2 500   -9.0  
13 6 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
17 1 W +1 -110   -5.0     -4   26.0   332.0   19
18 3NT E +1 -430   1.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S +1 650   0.0  
14 5 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
21 2 E +2 -130   1.0     5   35.0   367.0   19
22 3NT W +3 -690   4.0  
23 4 W +3 -710   0.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 4 - EW
М. Виноградова
Ю. Мочалова
25 4 E -1 100   -9.0     -7   23.0   390.0   20
26 2 S +1 140   8.0  
27 4 E +2 -480   -6.0  
28 3 W = -140   0.0  
16 3 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
29 3NT W +1 -630   12.0     20   50.0   440.0   19
30 4 N +3 510   -2.0  
31 4 W -1 50   4.0  
32 4 W = -620   6.0  
17 2 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
1 3 E -1 50   -2.0     -19   11.0   451.0   20
2 5 W -3 150   -9.0  
3 4 W -1 100   -6.0  
4 3 W -2 200   -2.0  
18 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
5 3 W -1 50   -2.0     4   34.0   485.0   19
6 2 E -1 100   4.0  
7 2 E = -110   2.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 2 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
9 4NT E +2 -690   -7.0     -5   25.0   510.0   19
10 2NT E +1 -150   -1.0  
11 5 N = 400   1.0  
12 2 W = -110   2.0  
20 3 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
13 1NT W +2 -150   -3.0     -5   25.0   535.0   19
14 3 S -1 -50   -4.0  
15 3NT S -2 -200   2.0  
16 Av/Av   0.0  
21 4 - NS
А. Королева
А. Трофимова
17 4 N = 420   -1.0     15   45.0   580.0   19
18 3 S = 110   5.0  
19 4 W +1 -150   11.0  
20 2 S = 110   0.0  
22 5 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
21 2 W +1 -140   -4.0     -5   25.0   605.0   19
22 4 W -1 100   3.0  
23 3NT E +2 -660   -5.0  
24 3 E -1 50   1.0  
23 6 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
25 2x N -5 -1100   12.0     -8   22.0   627.0   19
26 6 N +1 1390   -13.0  
27 4 N +1 450   -8.0  
28 2 W -1 50   1.0