XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 8 - EW
И. Зарубенко
А. Кучеренко
1 2 W +2 -130   2.0     11   41.0   41.0   5
2 4 S -1 -100   8.0  
3 2NT N +2 180   -2.0  
4 4 W = -620   3.0  
2 9 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
5 3NT E +1 -430   0.0     16   46.0   87.0   1
6 3NT N +2 460   3.0  
7 2x S +1 870   13.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 10 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
9 6 N +1 940   -1.0     1   31.0   118.0   2
10 2 S -1 -100   0.0  
11 4 N -2 -100   -1.0  
12 5 W +1 -420   3.0  
4 11 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
13 3 E +1 -170   -3.0     -19   11.0   129.0   10
14 3 E -1 50   3.0  
15 4 N = 620   -10.0  
16 3 E -4 400   -9.0  
5 12 - EW
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
17 2 W -3 150   -3.0     -6   24.0   153.0   11
18 3 E = -140   2.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E -1 100   -5.0  
6 12 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
21 4 S +1 650   0.0     6   36.0   189.0   8
22 3NT W -2 200   2.0  
23 2 N +1 140   0.0  
24 3NT E -2 100   4.0  
7 11 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
25 3NT N = 400   9.0     27   57.0   246.0   5
26 1NT S +1 120   3.0  
27 2 N -1 -50   2.0  
28 6 N = 1430   13.0  
8 10 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
29 4 S -1 -100   11.0     -6   24.0   270.0   6
30 3NT N +1 430   -10.0  
31 2NT N = 120   -1.0  
32 3NT W -1 100   -6.0  
9 9 - EW
А. Королева
А. Трофимова
1 3NT W +1 -430   3.0     10   40.0   310.0   4
2 4 W -1 50   -4.0  
3 3x S -3 -500   11.0  
4 Av/Av   0.0  
10 8 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
5 3 N -1 -100   -4.0     4   34.0   344.0   4
6 3NT N +2 460   0.0  
7 3 W -1 100   7.0  
8 3NT N +2 460   1.0  
11 7 - EW
Е. Воскресенская
Г. Оямада
9 1 E +2 -140   1.0     -2   28.0   372.0   5
10 4 N -1 -100   9.0  
11 6 S = 980   -5.0  
12 4x W -2 300   -7.0  
12 6 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
13 3 W -1 100   3.0     -8   22.0   394.0   8
14 3NT N -1 -50   -1.0  
15 4 N -2 -200   -12.0  
16 4x W -1 200   2.0  
13 5 - EW
Л. Гареева
Н. Тен
17 2NT N +1 150   -2.0     -8   22.0   416.0   9
18 3NT E +2 -460   0.0  
19 2 N +1 140   -5.0  
20 4 S +2 680   -1.0  
14 4 - EW
М. Барминская
И. Родина
21 3 E = -110   0.0     12   42.0   458.0   8
22 5 E +1 -620   2.0  
23 4 W +2 -680   -1.0  
24 6NT W = -990   11.0  
15 3 - EW
М. Екимова
М. Малкова
25 4 E = -620   8.0     -3   27.0   485.0   7
26 4 S +2 680   -5.0  
27 4 E +2 -480   -6.0  
28 3 W = -140   0.0  
16 2 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
29 3NT W = -600   11.0     17   47.0   532.0   7
30 4 N +3 510   -2.0  
31 5 W -2 100   2.0  
32 4 W = -620   6.0  
17 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
1 4 E -3 150   -4.0     -2   28.0   560.0   8
2 4 N -3 -300   2.0  
3 2NT E +1 -150   0.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 2 - NS
О. Гураль
В. Красинская
5 2NT W -2 100   3.0     -10   20.0   580.0   9
6 2 E -1 100   -4.0  
7 2NT N -4 -400   -8.0  
8 3NT W +4 -520   -1.0  
19 3 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
9 6NT E -1 100   11.0     17   47.0   627.0   7
10 2 W = -90   1.0  
11 5x N = 550   5.0  
12 3 N -2 -200   0.0  
20 4 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
13 3NT E -1 100   4.0     0   30.0   657.0   7
14 3NT S -1 -50   -4.0  
15 3NT S -4 -400   -4.0  
16 5 W +1 -620   4.0  
21 5 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
17 3NT N +2 460   1.0     5   35.0   692.0   7
18 3x W -2 300   8.0  
19 3NT E +3 -690   -1.0  
20 PASS Pass   -3.0  
22 6 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
21 2 S +1 110   -3.0     0   30.0   722.0   6
22 3 S = 140   -4.0  
23 3NT E +2 -660   5.0  
24 4 N -1 -50   2.0  
23 7 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
25 4 W +1 -650   -5.0     -4   26.0   748.0   7
26 5 S +1 620   0.0  
27 3 N = 140   1.0  
28 3 E -2 100   0.0