XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 1 - NS
А. Королева
А. Трофимова
1 2 S = 110   4.0     11   41.0   41.0   5
2 4 S = 620   9.0  
3 1 S +3 130   0.0  
4 A-/A+   -2.0  
2 1 - NS
А. Митягина
Е. Осипова
5 3NT E +1 -430   0.0     4   34.0   75.0   5
6 3NT N +1 430   2.0  
7 3 E -2 200   2.0  
8 3NT E +1 -430   0.0  
3 1 - NS
В. Поляк
М. Шеховцова
9 6 S +1 940   -1.0     -2   28.0   103.0   6
10 2NT E +2 -180   -2.0  
11 4 N -2 -100   -1.0  
12 3NT E +2 -460   2.0  
4 1 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
13 3 E +1 -170   3.0     1   31.0   134.0   8
14 3NT S = 400   6.0  
15 3NT N -4 -400   -11.0  
16 2 S +1 110   3.0  
5 1 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
17 1NT S -1 -50   -3.0     6   36.0   170.0   5
18 4 E -1 50   4.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E -1 100   5.0  
6 1 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
21 4 S +1 650   0.0     1   31.0   201.0   5
22 3NT E -3 300   4.0  
23 2 S +1 140   0.0  
24 2NT E +1 -150   -3.0  
7 1 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
25 3NT S = 400   9.0     17   47.0   248.0   3
26 3 S = 110   3.0  
27 4 W -1 50   4.0  
28 4 N +2 680   1.0  
8 1 - NS
И. Зарубенко
А. Кучеренко
29 4 N = 620   4.0     9   39.0   287.0   3
30 3NT S -1 -50   -1.0  
31 2 W -2 100   0.0  
32 3NT W -1 100   6.0  
9 1 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
1 3 W +1 -170   5.0     8   38.0   325.0   2
2 4x N -2 -500   -9.0  
3 3x E -3 800   12.0  
4 Av/Av   0.0  
10 1 - NS
М. Агаронян
Л. Гражданкина
5 3 E -3 150   3.0     3   33.0   358.0   2
6 4 S +1 450   0.0  
7 3 S -2 -200   -1.0  
8 3NT S +2 460   1.0  
11 1 - NS
М. Барминская
И. Родина
9 2 E +3 -200   -2.0     18   48.0   406.0   2
10 5x E -4 1100   13.0  
11 6 S +1 1010   5.0  
12 3 E -1 50   2.0  
12 1 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
13 2 W -2 200   5.0     -3   27.0   433.0   3
14 2 S = 110   4.0  
15 2 N +2 170   -7.0  
16 3NT N -1 -50   -5.0  
13 1 - NS
М. Екимова
М. Малкова
17 2 W -1 50   -1.0     5   35.0   468.0   3
18 5 W = -450   0.0  
19 2 N +1 140   5.0  
20 4 S +2 680   1.0  
14 1 - NS
М. Зайкова
Ю. Миронова
21 2 E +1 -110   0.0     -14   16.0   484.0   4
22 5 E +1 -620   -2.0  
23 6 W = -1430   -12.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 1 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
25 4 E -1 100   9.0     32   60.0   544.0   3
26 4x S +1 990   10.0  
27 7 W -1 50   13.0  
28 2 W +1 -140   0.0  
16 1 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
29 2 E +1 -110   -3.0     2   32.0   576.0   3
30 4 N +3 510   2.0  
31 4 W -1 50   -4.0  
32 4x N -1 -100   7.0  
17 1 - NS
Ю. Матюшина
О. Нефедова
1 4 E -3 150   4.0     2   32.0   608.0   3
2 4 N -3 -300   -2.0  
3 2NT E +1 -150   0.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 1 - NS
О. Богомолова
Е. Вахранева
5 3 W -1 50   2.0     -4   26.0   634.0   3
6 2 E -1 100   -4.0  
7 2 E = -110   -2.0  
8 3NT W +3 -490   0.0  
19 1 - NS
О. Гураль
В. Красинская
9 6 W -2 200   12.0     16   46.0   680.0   2
10 1NT E +2 -150   -1.0  
11 5x W -3 500   3.0  
12 2 W +1 -140   2.0  
20 1 - NS
О. Дмитриева
О. Николаева
13 1NT W -1 100   4.0     29   59.0   739.0   1
14 2x W -4 800   12.0  
15 3NT S = 600   13.0  
16 Av/Av   0.0  
21 1 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
17 4 N = 420   -1.0     -3   27.0   766.0   2
18 5 S -1 -100   -1.0  
19 3NT E +3 -690   -1.0  
20 2 S = 110   0.0  
22 1 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
21 2 W = -110   -4.0     -6   24.0   790.0   2
22 3 S = 140   4.0  
23 3NT E = -600   -4.0  
24 4 N -1 -50   -2.0  
23 1 - NS
О. Павлушко
Е. Рудакова
25 3NT W = -600   -3.0     0   30.0   820.0   3
26 5 S +1 620   0.0  
27 3 N +1 170   2.0  
28 2 S = 110   1.0