XVIII Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  23 тура по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  10 - 11 декабря 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 3 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
1 2 W +2 -130   2.0     14   44.0   44.0   2
2 3NT N -2 -200   10.0  
3 2 S +2 130   0.0  
4 A-/A+   2.0  
2 2 - EW
А. Королева
А. Трофимова
5 3NT W +1 -430   0.0     7   37.0   81.0   3
6 5 S = 400   -1.0  
7 4 S -2 -200   8.0  
8 4 E +1 -450   0.0  
3 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
9 6 S +1 940   1.0     2   32.0   113.0   4
10 2NT E +2 -180   2.0  
11 4 N -2 -100   1.0  
12 3NT E +2 -460   -2.0  
4 2 - NS
Е. Воскресенская
Г. Оямада
13 3 E +2 -200   2.0     14   44.0   157.0   1
14 4 S = 130   -1.0  
15 4 S = 620   10.0  
16 2NT N = 120   3.0  
5 3 - NS
И. Векленко
Б. Есенгабылова
17 1 S = 80   1.0     10   40.0   197.0   1
18 4 E -1 50   4.0  
19 4 S +1 450   0.0  
20 4 E -1 100   5.0  
6 4 - NS
Л. Гареева
Н. Тен
21 4 S +2 680   1.0     3   33.0   230.0   1
22 3NT E -3 300   4.0  
23 3 N = 140   0.0  
24 3 S -2 -100   -2.0  
7 5 - NS
М. Барминская
И. Родина
25 3 E = -140   -4.0     -6   24.0   254.0   1
26 1NT S -1 -100   -3.0  
27 2 W = -110   0.0  
28 4 N +2 680   1.0  
8 6 - EW
М. Екимова
М. Малкова
29 3 N +2 200   6.0     6   36.0   290.0   2
30 3NT S -1 -50   1.0  
31 3NT N = 600   -11.0  
32 3NT W = -600   10.0  
9 7 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
1 4 E -1 50   9.0     -9   21.0   311.0   3
2 4x S -2 -500   -9.0  
3 3 N -1 -50   -4.0  
4 4 N -1 -100   -5.0  
10 8 - EW
Ю. Матюшина
О. Нефедова
5 3 N -1 -100   4.0     -4   26.0   337.0   5
6 3NT N +2 460   0.0  
7 3 W -1 100   -7.0  
8 3NT N +2 460   -1.0  
11 9 - NS
О. Гураль
В. Красинская
9 2 E -1 100   6.0     18   48.0   385.0   4
10 5 E -4 400   4.0  
11 6 S = 980   5.0  
12 4x E -1 100   3.0  
12 10 - NS
О. Кириллова
Т. Тазенкова
13 1 W +1 -110   -3.0     1   31.0   416.0   4
14 4 S -2 -100   -2.0  
15 4 N = 620   5.0  
16 4 S +1 150   1.0  
13 11 - EW
О. Павлушко
Е. Рудакова
17 1NT N +1 120   -2.0     -3   27.0   443.0   6
18 3NT W +2 -460   0.0  
19 4 N -1 -50   0.0  
20 4 S +2 680   -1.0  
14 12 - EW
А. Митягина
Е. Осипова
21 2 N = 90   -5.0     -18   12.0   455.0   9
22 6 E -1 100   -12.0  
23 4 W +2 -680   -1.0  
24 3NT W +1 -430   0.0  
15 12 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
25 3NT E = -600   -7.0     -9   21.0   476.0   9
26 3 S +2 200   -7.0  
27 4 W +2 -480   6.0  
28 3 W +1 -170   -1.0  
16 11 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
29 3NT E -1 100   3.0     3   33.0   509.0   9
30 5x W -1 100   -8.0  
31 5x W -2 300   3.0  
32 2 W +2 -170   5.0  
17 10 - EW
И. Зарубенко
А. Кучеренко
1 2 E = -110   3.0     18   48.0   557.0   9
2 3NT E +1 -430   5.0  
3 3NT W = -600   10.0  
4 2 S +1 140   0.0  
18 9 - EW
М. Агаронян
Л. Гражданкина
5 3 W +1 -170   4.0     9   39.0   596.0   7
6 3x E -2 500   -7.0  
7 2 E = -110   2.0  
8 6 E +1 -940   10.0  
19 8 - NS
М. Виноградова
Ю. Мочалова
9 3NT E +3 -690   -7.0     -21   9.0   605.0   8
10 2 W +1 -110   0.0  
11 5 W -1 50   -8.0  
12 4 W = -420   -6.0  
20 7 - EW
М. Зайкова
Ю. Миронова
13 2NT W +1 -150   3.0     5   35.0   640.0   9
14 3NT N -1 -50   4.0  
15 3NT S -3 -300   2.0  
16 5 E +1 -620   -4.0  
21 6 - NS
Н. Добромыслова
Г. Потоцкая
17 3NT S +2 460   1.0     12   42.0   682.0   8
18 5 S -1 -100   -1.0  
19 3 W +2 -150   11.0  
20 2 S +1 140   1.0  
22 5 - EW
О. Богомолова
Е. Вахранева
21 2 W +1 -140   4.0     5   35.0   717.0   8
22 4 W -1 100   -3.0  
23 3NT E +2 -660   5.0  
24 3 E -1 50   -1.0  
23 4 - EW
О. Дмитриева
О. Николаева
25 3NT W +3 -690   5.0     18   48.0   765.0   6
26 2 N +2 170   10.0  
27 3 N -1 -50   4.0  
28 2 S = 110   -1.0