XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 9 - NS
А. Митягина
А. Никитина
1 3 N = 140   3.0     -11   -11.0   19
2 2 N -2 -200   -5.0  
3 3NT W +1 -630   0.0  
4 3 N -3 -300   -9.0  
2 8 - EW
О. Гураль
М. Екимова
5 3NT S +1 630   -4.0     -3   -14.0   17
6 4 E -1 100   -1.0  
7 3 E -1 100   2.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 7 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
9 4 E +3 -710   0.0     -13   -27.0   20
10 4 W -1 100   -1.0  
11 3NT W -1 50   -7.0  
12 4 S +1 650   -5.0  
4 6 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
13 2 N = 110   8.0     28   1.0   12
14 4 E +1 -450   6.0  
15 7 W = -1510   5.0  
16 3x N -3 -500   9.0  
5 5 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
17 1 S -1 -50   2.0     11   12.0   9
18 2 W = -110   0.0  
19 5 W = -600   5.0  
20 2 S -2 -200   4.0  
6 4 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
21 1 N +3 170   2.0     5   17.0   8
22 3 N -2 -100   -1.0  
23 4 E -1 100   3.0  
24 2 W -2 100   1.0  
7 3 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
25 3 W -1 100   1.0     2   19.0   7
26 2 E -1 100   3.0  
27 6 W = -980   1.0  
28 3x N -2 -500   -3.0  
8 2 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
29 4 S +1 650   0.0     2   21.0   7
30 4 W -1 50   -4.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 4x N -2 -300   6.0  
9 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
1 1NT E = -90   1.0     5   26.0   7
2 3 S +1 170   -1.0  
3 4x N -2 -300   8.0  
4 4 E -1 100   -3.0  
10 2 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
5 6NT S = 1440   0.0     3   29.0   6
6 4 S +1 450   2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 2 E = -90   1.0  
11 3 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
9 2NT S -3 -150   3.0     -8   21.0   7
10 1NT W -2 200   -5.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W -2 100   -6.0  
12 4 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
13 4 E -2 200   -3.0     1   22.0   7
14 3 E -1 50   0.0  
15 2NT N -3 -300   4.0  
16 3NT N +1 430   0.0  
13 5 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
17 3 E +2 -200   1.0     13   35.0   5
18 2 S = 90   1.0  
19 1NT x E -2 500   10.0  
20 3NT W = -600   1.0  
14 6 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
21 3NT E -1 50   2.0     -7   28.0   6
22 3 N +2 150   0.0  
23 5 S +2 640   -10.0  
24 3NT E +1 -430   1.0  
15 7 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
25 4 N -1 -50   -3.0     -1   27.0   7
26 2 N = 110   2.0  
27 5 N -2 -100   -2.0  
28 3NT S +3 690   2.0  
16 8 - NS
Е. Антипова
А. Костина
29 2 E -1 100   5.0     16   43.0   6
30 3 N = 140   6.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 3NT S = 400   5.0  
17 9 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
1 1NT x S -1 -100   -1.0     1   44.0   6
2 4 W = -130   1.0  
3 2NT W -1 100   -5.0  
4 3 E +1 -130   6.0  
18 10 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
5 4 E = -130   -10.0     -10   34.0   6
6 2 S -1 -50   3.0  
7 3NT N +1 630   0.0  
8 2 W +1 -140   -3.0  
19 11 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
9 3NT E +2 -660   0.0     -8   26.0   7
10 1 S +4 200   -1.0  
11 2 S = 110   -5.0  
12 3NT W -3 150   -2.0  
20 11 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
13 2x N -2 -500   -10.0     -20   6.0   11
14 3NT E +1 -430   -4.0  
15 4 W +1 -450   -4.0  
16 4x E -1 200   -2.0  
21 10 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
17 6 S -2 -100   14.0     42   48.0   7
18 3NT N -3 -300   3.0  
19 6 W +1 -1460   13.0  
20 4 W = -620   12.0