XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 2 - NS
Е. Антипова
А. Костина
1 3 N = 140   3.0     22   22.0   1
2 2 N = 110   3.0  
3 3 W +1 -130   11.0  
4 2 W -2 200   5.0  
2 3 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
5 3NT N +1 630   -4.0     -6   16.0   4
6 4 W -2 200   -4.0  
7 3 E -1 100   2.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 4 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
9 4 E +3 -710   0.0     4   20.0   4
10 2 W +1 -140   5.0  
11 3NT W -2 100   -8.0  
12 3 S +1 170   7.0  
4 5 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
13 3NT S +1 630   5.0     2   22.0   2
14 3x E +1 -630   -9.0  
15 6 E +1 -1010   7.0  
16 3 W +1 -130   -1.0  
5 6 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
17 1NT N -1 -50   -2.0     -2   20.0   7
18 0 N 0 Av/Av   0.0  
19 5 W = -600   -5.0  
20 2 S = 110   5.0  
6 7 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
21 1NT S = 90   -1.0     -9   11.0   12
22 4x N -2 -300   -6.0  
23 1NT W +2 -150   -4.0  
24 2 S +1 140   2.0  
7 8 - NS
А. Митягина
А. Никитина
25 1NT E +3 -180   -6.0     -5   6.0   12
26 2x N -1 -200   -5.0  
27 6NT W +1 -1020   0.0  
28 3 E +1 -130   6.0  
8 9 - EW
О. Гураль
М. Екимова
29 4 N +1 650   0.0     2   8.0   11
30 4x W -2 300   -9.0  
31 3NT W +1 -430   -1.0  
32 5x E = -750   12.0  
9 10 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
1 1NT E = -90   -1.0     4   12.0   11
2 1NT S +1 120   -1.0  
3 2 N +1 140   3.0  
4 3 N = 110   3.0  
10 11 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
5 6NT S +1 1470   -1.0     -2   10.0   11
6 4 S = 420   -2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 2NT E +1 -150   1.0  
11 11 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
9 1NT S +1 120   5.0     0   10.0   11
10 1 W -1 100   2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W = -420   -7.0  
12 10 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
13 3 E -1 100   0.0     0   10.0   10
14 3 E -1 50   0.0  
15 2 E +1 -140   -1.0  
16 3NT N = 400   1.0  
13 9 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
17 4 E +1 -450   -5.0     -13   -3.0   13
18 2x E = -470   -11.0  
19 1NT E -2 200   4.0  
20 3NT W +2 -660   -1.0  
14 8 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
21 3NT E -1 50   -2.0     -8   -11.0   15
22 4 N = 130   1.0  
23 6 S = 1370   -7.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 7 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
25 4 N -1 -50   3.0     1   -10.0   14
26 2 N = 110   -2.0  
27 5 N -2 -100   2.0  
28 3NT S +3 690   -2.0  
16 6 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
29 2 E = -110   1.0     7   -3.0   12
30 4 E +1 -450   9.0  
31 3NT S +1 630   2.0  
32 3NT S = 400   -5.0  
17 5 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
1 3x E -1 100   -6.0     -4   -7.0   12
2 3 W +1 -130   1.0  
3 2 N -2 -100   1.0  
4 3NT E -1 100   0.0  
18 4 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
5 5x W -1 100   -6.0     -5   -12.0   14
6 3NT W = -600   -10.0  
7 3NT N = 600   -1.0  
8 2x S +1 570   12.0  
19 3 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
9 3NT W +2 -660   0.0     1   -11.0   14
10 1 S +5 230   2.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 3 E -1 50   -1.0  
20 2 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
13 3NT E -2 200   -6.0     15   4.0   12
14 6NT E = -990   12.0  
15 4 E +1 -450   4.0  
16 4 E -1 100   5.0  
21 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
17 3x E -5 1100   -5.0     -8   -4.0   12
18 4 E -1 50   -6.0  
19 5 W +2 -710   3.0  
20 4 W -1 100   0.0