XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 5 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
1 4 N -1 -50   -3.0     -5   -5.0   16
2 2NT E = -120   -3.0  
3 4 W +2 -680   -1.0  
4 3 W -1 100   2.0  
2 6 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
5 3 N +1 130   -8.0     -19   -24.0   20
6 4 W = -620   -12.0  
7 4 W -2 200   1.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 7 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
9 4 E +3 -710   0.0     13   -11.0   17
10 4 W -1 100   1.0  
11 3NT W -1 50   7.0  
12 4 S +1 650   5.0  
4 8 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
13 3NT S = 600   4.0     19   8.0   10
14 5x S -1 -100   3.0  
15 6 E +1 -1010   7.0  
16 3NT E -1 100   5.0  
5 9 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
17 2 S = 110   -3.0     4   12.0   9
18 2 W -1 50   -4.0  
19 5 W = -600   5.0  
20 2 N -3 -300   6.0  
6 10 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
21 1NT S +1 120   0.0     5   17.0   8
22 3 N = 140   6.0  
23 4 E -1 100   3.0  
24 2 S -1 -50   -4.0  
7 11 - EW
Л. Гареева
И. Щигрева
25 2 S = 90   -1.0     -3   14.0   10
26 1NT S = 90   -2.0  
27 6 W +1 -1010   0.0  
28 5 E = -400   0.0  
8 11 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
29 4 N +1 650   0.0     -24   -10.0   16
30 5x S -4 -800   -12.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 4x E = -790   -12.0  
9 10 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
1 1NT E = -90   1.0     -4   -14.0   15
2 1NT S +1 120   1.0  
3 2 N +1 140   -3.0  
4 3 N = 110   -3.0  
10 9 - NS
Е. Антипова
А. Костина
5 6 S = 1430   0.0     11   -3.0   14
6 4 S +1 450   2.0  
7 3 W +1 -170   10.0  
8 1NT E +2 -150   -1.0  
11 8 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
9 PASS N 0 Pass   -2.0     9   6.0   12
10 1 W +1 -110   4.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W = -420   7.0  
12 7 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
13 5x S -2 -500   12.0     0   6.0   11
14 2 N = 110   -2.0  
15 4x W -2 300   -10.0  
16 3NT N +1 430   0.0  
13 6 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
17 4 E = -420   5.0     5   11.0   9
18 2NT N +1 150   -3.0  
19 1NT E +1 -120   4.0  
20 3NT W = -600   -1.0  
14 5 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
21 3NT E -1 50   -2.0     5   16.0   9
22 3 S +3 230   -2.0  
23 5 N +1 620   10.0  
24 3NT E +1 -430   -1.0  
15 4 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
25 4 N -1 -50   -3.0     -3   13.0   11
26 2 N = 110   2.0  
27 3NT S -1 -50   -1.0  
28 3NT N = 600   -1.0  
16 3 - NS
А. Митягина
А. Никитина
29 2 E +1 -140   -2.0     -9   4.0   10
30 2 E = -90   0.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 4 N -2 -100   -7.0  
17 2 - EW
О. Гураль
М. Екимова
1 3 N = 140   -7.0     -6   -2.0   11
2 3 N = 140   -6.0  
3 2NT W -1 100   -5.0  
4 3NT E = -600   12.0  
18 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
5 3 S +2 200   4.0     -1   -3.0   12
6 2 S -2 -100   -1.0  
7 3NT N +1 630   0.0  
8 2 S = 110   -4.0  
19 2 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
9 3NT E +1 -630   1.0     2   -1.0   12
10 2 S +1 140   -1.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 4 E -3 150   2.0  
20 3 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
13 2 E +1 -140   3.0     -18   -19.0   14
14 2 E +2 -130   -5.0  
15 6 E -1 50   -9.0  
16 5x N = 550   -7.0  
21 4 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
17 6 S = 980   -2.0     5   -14.0   14
18 4NT N -3 -300   3.0  
19 6 W +1 -1460   13.0  
20 4x W -2 500   -9.0