XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 8 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
1 4 N -1 -50   -3.0     13   13.0   2
2 2NT E = -120   -3.0  
3 3NT W -1 100   12.0  
4 4 W -3 300   7.0  
2 9 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
5 1NT S +3 180   7.0     18   31.0   1
6 4 W = -620   12.0  
7 3 W -2 200   -1.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 10 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
9 0 N 0 A-/A+   -2.0     16   47.0   1
10 4 W -1 100   1.0  
11 3NT W -2 100   8.0  
12 5x S = 850   9.0  
4 11 - EW
А. Митягина
А. Никитина
13 4 N = 620   -5.0     -6   41.0   1
14 5 E -1 50   -7.0  
15 7 E = -1510   5.0  
16 3 W +1 -130   1.0  
5 11 - NS
О. Гураль
М. Екимова
17 4 S -3 -150   -4.0     -10   31.0   3
18 1NT E = -90   1.0  
19 3NT E +2 -660   -6.0  
20 2 N -1 -100   -1.0  
6 10 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
21 1NT S +1 120   0.0     -5   26.0   3
22 3 N = 140   -6.0  
23 4 E -1 100   -3.0  
24 2 S -1 -50   4.0  
7 9 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
25 2 S = 90   1.0     -2   24.0   6
26 1 N -1 -100   -3.0  
27 6 W +1 -1010   0.0  
28 4 N -4 -400   0.0  
8 8 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
29 4 N +1 650   0.0     0   24.0   5
30 4 S -2 -100   0.0  
31 3NT W +1 -430   -1.0  
32 3 S -2 -100   1.0  
9 7 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
1 1NT E = -90   1.0     -6   18.0   9
2 2 S +2 170   -1.0  
3 2 N +1 140   -3.0  
4 4 E -1 100   -3.0  
10 6 - EW
О. Богомолова
Е. Рудакова
5 6 S = 1430   0.0     -1   17.0   9
6 4 N +1 450   -2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 1NT E +2 -150   1.0  
11 5 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
9 2 E -1 100   -4.0     1   18.0   9
10 1NT W -1 100   -2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W = -420   7.0  
12 4 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
13 4 E -2 200   3.0     -1   17.0   8
14 3 E -1 50   0.0  
15 2NT N -3 -300   -4.0  
16 3NT N +1 430   0.0  
13 3 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
17 3 E = -140   3.0     11   28.0   6
18 3NT N = 600   11.0  
19 1 S -1 -50   -3.0  
20 3NT W +1 -630   0.0  
14 2 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
21 3NT E = -400   9.0     15   43.0   4
22 3NT N +2 460   -7.0  
23 4 N +3 190   13.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
25 4 N -1 -50   3.0     4   47.0   5
26 3 E = -110   4.0  
27 3 W -1 50   -2.0  
28 3NT S +2 660   -1.0  
16 2 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
29 2 E = -110   -1.0     9   56.0   4
30 4 W = -420   -8.0  
31 6NT S = 1440   13.0  
32 3NT S = 400   5.0  
17 3 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
1 3 W = -110   -1.0     2   58.0   4
2 3 W +1 -130   1.0  
3 1 W +2 -140   2.0  
4 3NT E -1 100   0.0  
18 4 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
5 5x W -1 100   6.0     5   63.0   3
6 3NT W = -600   10.0  
7 3NT N = 600   1.0  
8 2x S +1 570   -12.0  
19 5 - NS
Е. Антипова
А. Костина
9 3NT E +2 -660   0.0     -3   60.0   3
10 2 S +1 140   -1.0  
11 3NT N -2 -100   -1.0  
12 2NT W -1 50   -1.0  
20 6 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
13 3NT E -2 200   6.0     15   75.0   3
14 3NT E +3 -490   -5.0  
15 6 E -3 150   10.0  
16 5 N = 400   4.0  
21 7 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
17 7 S -1 -50   -14.0     7   82.0   3
18 3 S -3 -300   -3.0  
19 6x W -1 200   13.0  
20 4 N = 620   11.0