XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
1 3 N -1 -50   3.0     4   4.0   8
2 2 W -2 100   -3.0  
3 4 W +1 -650   0.0  
4 2 W = -110   4.0  
2 2 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
5 3NT N = 600   3.0     -18   -14.0   17
6 4 W = -620   -12.0  
7 3 W -2 200   1.0  
8 5 N -1 -50   -10.0  
3 3 - EW
О. Богомолова
Е. Рудакова
9 4 E +3 -710   0.0     12   -2.0   12
10 3 W -1 100   -1.0  
11 3NT W +2 -460   6.0  
12 3 S +1 170   7.0  
4 4 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
13 3NT N = 600   -4.0     -6   -8.0   15
14 5 E -1 50   -7.0  
15 7 E = -1510   5.0  
16 2 N -2 -100   0.0  
5 5 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
17 1 S -1 -50   -2.0     -11   -19.0   16
18 2 W = -110   0.0  
19 5 W = -600   -5.0  
20 2 S -2 -200   -4.0  
6 6 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
21 1 N +3 170   2.0     4   -15.0   15
22 2 E = -90   0.0  
23 3 E -1 100   3.0  
24 3 W -1 50   -1.0  
7 7 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
25 3 S -1 -50   -3.0     11   -4.0   14
26 2 E -1 100   3.0  
27 6NT W +1 -1020   0.0  
28 3NT E -4 200   11.0  
8 8 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
29 4 N +1 650   0.0     0   -4.0   14
30 4 S -2 -100   0.0  
31 3NT W +1 -430   1.0  
32 3 S -2 -100   -1.0  
9 9 - EW
Л. Гареева
И. Щигрева
1 1NT E -1 50   -3.0     -1   -5.0   14
2 3 S = 140   0.0  
3 2 N = 110   -2.0  
4 2 E +1 -140   4.0  
10 10 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
5 6 S = 1430   0.0     11   6.0   12
6 6NT N = 990   12.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 1NT E +2 -150   -1.0  
11 11 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
9 1NT S +1 120   -5.0     0   6.0   12
10 1 W -1 100   -2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W = -420   7.0  
12 11 - NS
Е. Антипова
А. Костина
13 4x E -2 500   9.0     10   16.0   9
14 2 W -1 50   0.0  
15 2 E +2 -170   0.0  
16 3NT N +2 460   1.0  
13 10 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
17 4 E -1 50   -7.0     -13   3.0   12
18 2NT N +1 150   -3.0  
19 1NT E -1 100   -2.0  
20 3NT W = -600   -1.0  
14 9 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
21 3NT W -1 50   2.0     9   12.0   10
22 3 N +3 170   0.0  
23 6 S = 1370   7.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 8 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
25 4 N -1 -50   3.0     11   23.0   8
26 0 N 0 A-/A+   2.0  
27 5x N -2 -300   7.0  
28 3NT S +2 660   -1.0  
16 7 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
29 2 E = -110   1.0     11   34.0   8
30 3 W +1 -170   3.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 3NT N -2 -100   7.0  
17 6 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
1 2 W +2 -170   1.0     -3   31.0   7
2 3 N = 140   -6.0  
3 1 W +2 -140   2.0  
4 5 E -1 100   0.0  
18 5 - EW
А. Митягина
А. Никитина
5 4 S +1 650   -7.0     -5   26.0   8
6 3 W = -110   -1.0  
7 3NT N = 600   1.0  
8 2 W = -110   2.0  
19 4 - NS
О. Гураль
М. Екимова
9 3NT E +3 -690   -1.0     -3   23.0   8
10 1 S +2 140   -1.0  
11 2 N -1 -50   0.0  
12 3 E -1 50   -1.0  
20 3 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
13 2 E +1 -140   -3.0     18   41.0   6
14 2 E +2 -130   5.0  
15 6 E -1 50   9.0  
16 5x N = 550   7.0  
21 2 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
17 6 N = 980   -2.0     15   56.0   6
18 4 E = -420   6.0  
19 6 W = -1430   13.0  
20 2 N +2 170   -2.0