XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 5 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
1 4 N -1 -50   3.0     5   5.0   6
2 2NT E = -120   3.0  
3 4 W +2 -680   1.0  
4 3 W -1 100   -2.0  
2 4 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
5 1NT S +3 180   -7.0     -2   3.0   10
6 4 W -2 200   4.0  
7 1 E -2 200   1.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 3 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
9 4 E +3 -710   0.0     -12   -9.0   15
10 3 W -1 100   1.0  
11 3NT W +2 -460   -6.0  
12 3 S +1 170   -7.0  
4 2 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
13 3NT N -1 -100   11.0     26   17.0   6
14 4x E = -590   9.0  
15 7 E = -1510   5.0  
16 3 W +1 -130   1.0  
5 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
17 3 S -1 -50   2.0     4   21.0   6
18 2 W -1 50   -4.0  
19 5 W +1 -620   5.0  
20 2 N -1 -100   1.0  
6 2 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
21 2x E -1 100   -1.0     -1   20.0   7
22 3 N -1 -50   1.0  
23 4 E -1 100   3.0  
24 2 S -1 -50   -4.0  
7 3 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
25 3 W -1 100   -1.0     -2   18.0   8
26 2 E -1 100   -3.0  
27 6 W = -980   -1.0  
28 3x N -2 -500   3.0  
8 4 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
29 6 S -1 -100   13.0     3   21.0   7
30 2 W +1 -140   1.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 3x N = 530   -11.0  
9 5 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
1 1NT E +1 -120   -2.0     13   34.0   5
2 2 S +2 170   1.0  
3 2x S +1 570   11.0  
4 4 E -1 100   3.0  
10 6 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
5 6 S = 1430   0.0     1   35.0   5
6 4 N +1 450   2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 1NT E +2 -150   -1.0  
11 7 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
9 2 N -2 -100   -2.0     6   41.0   3
10 1NT W -1 100   2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 3 N = 140   6.0  
12 8 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
13 3 N = 140   1.0     -1   40.0   3
14 3 E -1 50   0.0  
15 2 E +3 -200   -1.0  
16 3NT N = 400   -1.0  
13 9 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
17 4 E +1 -450   5.0     13   53.0   3
18 2x E = -470   11.0  
19 1NT E -2 200   -4.0  
20 3NT W +2 -660   1.0  
14 10 - NS
Е. Антипова
А. Костина
21 3NT E -1 50   2.0     -5   48.0   3
22 2NT N +3 210   2.0  
23 4NT S +2 690   -9.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 11 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
25 2 N +2 170   -3.0     5   53.0   3
26 3 N -1 -100   4.0  
27 3NT S -3 -150   4.0  
28 3NT S +1 630   0.0  
16 11 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
29 2 E +2 -170   -2.0     8   61.0   3
30 3 N = 140   6.0  
31 3NT N = 600   -2.0  
32 4 N = 420   6.0  
17 10 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
1 2 W +2 -170   1.0     0   61.0   3
2 4 W = -130   1.0  
3 1NT E = -90   1.0  
4 3NT E -2 200   -3.0  
18 9 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
5 5 W -2 100   -6.0     -3   58.0   4
6 2 S -3 -150   0.0  
7 3NT N +2 660   1.0  
8 2 W -1 50   2.0  
19 8 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
9 3NT E +2 -660   0.0     1   59.0   4
10 1NT N +3 180   0.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 3 E -1 50   1.0  
20 7 - EW
А. Митягина
А. Никитина
13 3NT E -1 100   -4.0     -19   40.0   7
14 6 W -1 50   -8.0  
15 4x S -1 -200   -3.0  
16 5 N = 400   -4.0  
21 6 - EW
О. Гураль
М. Екимова
17 6 N +1 1010   -3.0     -6   34.0   9
18 4 W = -420   6.0  
19 5x S = 550   -15.0  
20 3 W = -140   6.0