XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 7 - EW
О. Гураль
М. Екимова
1 1NT S = 90   -2.0     1   1.0   10
2 2NT E -1 50   -2.0  
3 3NT W +2 -660   1.0  
4 2 W = -110   4.0  
2 6 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
5 3 N +1 130   8.0     19   20.0   3
6 4 W = -620   12.0  
7 4 W -2 200   -1.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 5 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
9 4 E +2 -680   -1.0     -7   13.0   7
10 2 E -3 300   -6.0  
11 5 E = -400   5.0  
12 4 S = 620   -5.0  
4 4 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
13 3NT N = 600   4.0     6   19.0   4
14 5 E -1 50   7.0  
15 7 E = -1510   -5.0  
16 2 N -2 -100   0.0  
5 3 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
17 2 N -1 -50   -2.0     5   24.0   4
18 2NT S -1 -100   0.0  
19 6 E -1 100   11.0  
20 2 S -2 -200   -4.0  
6 2 - EW
О. Богомолова
Е. Рудакова
21 2x E -1 100   1.0     1   25.0   5
22 3 N -1 -50   -1.0  
23 4 E -1 100   -3.0  
24 2 S -1 -50   4.0  
7 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
25 3 S -1 -50   3.0     24   49.0   1
26 2 E +1 -140   4.0  
27 7 W = -1510   11.0  
28 5x W +1 -650   6.0  
8 2 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
29 4 S +1 650   0.0     -2   47.0   1
30 4 W -1 50   4.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 4x N -2 -300   -6.0  
9 3 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
1 1NT E = -90   1.0     16   63.0   1
2 3 S -1 -100   6.0  
3 2 S -3 -150   5.0  
4 2 E +1 -140   4.0  
10 4 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
5 6NT S = 1440   0.0     -2   61.0   2
6 4 S +1 450   -2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 2NT E = -120   0.0  
11 5 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
9 2 E -1 100   4.0     -1   60.0   2
10 1NT W -1 100   2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W = -420   -7.0  
12 6 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
13 5x W -1 200   3.0     7   67.0   2
14 1NT S +1 120   2.0  
15 2NT W = -120   2.0  
16 3NT N +1 430   0.0  
13 7 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
17 4 E -1 50   7.0     16   83.0   2
18 3NT N = 600   11.0  
19 1 S -1 -50   -3.0  
20 3NT W = -600   1.0  
14 8 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
21 3NT E -1 50   2.0     8   91.0   1
22 4 N = 130   -1.0  
23 6 S = 1370   7.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 9 - EW
Е. Антипова
А. Костина
25 2 N +2 170   -3.0     16   107.0   1
26 3 W +1 -130   5.0  
27 3 W +1 -170   4.0  
28 2 S +3 150   10.0  
16 10 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
29 1NT E = -90   0.0     -4   103.0   1
30 4 E = -420   -8.0  
31 3NT S +2 660   -1.0  
32 3NT S = 400   5.0  
17 11 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
1 2x N -1 -100   -1.0     -2   101.0   1
2 1 S -2 -200   3.0  
3 1NT E = -90   1.0  
4 3NT E -3 300   -5.0  
18 11 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
5 4x N +1 990   12.0     11   112.0   1
6 3 W = -110   1.0  
7 3NT N +1 630   0.0  
8 2 W = -110   -2.0  
19 10 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
9 3NT W +2 -660   0.0     -2   110.0   1
10 0 N 0 Av/Av   0.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 4 E -3 150   -2.0  
20 9 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
13 4 W = -130   -3.0     22   132.0   1
14 6 W -2 100   9.0  
15 5x W -1 100   9.0  
16 5x N = 550   7.0  
21 8 - EW
А. Митягина
А. Никитина
17 6 S = 980   -2.0     -10   122.0   1
18 4 E = -420   6.0  
19 5 S -1 -50   -11.0  
20 4 W -2 200   -3.0